ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะย้ายผู้ใช้จากสภาพแวดล้อม Exchange Server ในสถานที่ในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365: "ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2389390 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

Yใช้ ou วิซาร์ชุดโยกย้ายใหม่ในศูนย์ใน Office 365 Admin Exchange หรือคุณ usethe ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายอีเมลแลกเปลี่ยน'แผงควบคุม'ใน Office 365 pre-upgradeto พยายามโยกย้ายผู้ใช้จากการในสถานที่ Microsoft Exchange Server 2010, Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2003 ระบบการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่คุณได้รับการสนับสนุน และลองอีกครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งประการดังต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่ใช้ Exchange Server ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อต้องการยอมรับการเชื่อมต่อภายนอกจากกลไกจัดการการโยกย้ายแลกเปลี่ยนอย่างง่าย
 • บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเข้าถึงกล่องจดหมายในสถานไม่มีระดับสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย
 • การค้นหาอัตโนมัติถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้อง
 • ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) หรือที่อยู่พร็อกซีของขั้นตอนระยะไกล (RPC) การเรียกไม่ได้ป้อนอย่างถูกต้องในตัวช่วยสร้างการโยกย้ายอีเมล
 • แลกเปลี่ยนรุ่นในสถานไม่ถูกสนับสนุน โดยตัวช่วยสร้างการโยกย้ายอีเมลหรือตัวช่วยสร้างการโยกย้ายชุดใหม่

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุได้รับการโยกย้ายผู้ใช้จากใน สถาน Exchange 2003 ไม่สนับสนุนใน Office 365

ขั้นตอนที่ 1: กาเครื่องหมาย Outlook ที่ใดหรือ RPC ผ่าน HTTP การตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
วิซาร์ชุดโยกย้ายใหม่ในศูนย์กลางการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนและตัวช่วยสร้างการโยกย้ายอีเมล แลกเปลี่ยนแผงควบคุมใช้ Outlook ที่ใดก็ได้หรือ RPC ผ่าน HTTP เพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายในสถานที่จะย้ายข้อมูล เมื่อต้องการยืนยันว่า ที่ใด Outlook ก็ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ไปหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2003: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997495 (v=exchg.65).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2007: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123889 (EXCHG.80).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123741 (v=exchg.141).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน 2013 เซิร์ฟเวอร์: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123741.aspx

Outlook ที่ใดก็ได้ต้องการให้เว็บไซต์ Internet Information Services (IIS) สำหรับ Exchange Server ใช้การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องพื้นฐานสำหรับ Outlook ที่ใดก็ได้ ไปหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2003: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124462 (EXCHG.65).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2007: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124149 (EXCHG.80).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124149 (v=exchg.141).aspx
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) มีตั้งค่าสำหรับ Outlook ที่ใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2003: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997449 (EXCHG.65).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2007: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995982 (EXCHG.80).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995982 (v=exchg.141).aspx
ถ้าคุณกำลังใช้การแบ่งระยะการโยกย้ายหรือตัวเลือกการโยกย้ายตัดในศูนย์ดูแล Exchange เพื่อย้ายข้อมูลจดหมายจาก Exchange Server 2013 ที่ใด Outlook ก็ต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123741.aspx
ถ้าคุณกำลังพยายามโยกย้ายผู้ใช้ โดยใช้ตัวเลือกเลื่อนระยะไกลในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน พร็อกซีบริการการจำลองแบบกล่องจดหมายใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee732395 (v=exchg.141).aspx

สำหรับการแลกเปลี่ยน 2013 เซิร์ฟเวอร์: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh529921.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันว่า ใบรับรองสาธารณะถูกต้องสำหรับ Outlook ที่ใดก็ได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เรียกดูไปยังหน้า Outlook Web App ของเว็บไซต์ของบริษัทของคุณ
 2. ในการ ระบุเว็บไซต์ คลิก พร้อมต์ ดูใบรับรอง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของพร้อมท์การระบุเว็บไซต์ แสดงใบรับรองของมุมมอง
 3. ในการ ใบรับรอง กล่องโต้ตอบในกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันที่ของใบรับรองถูกต้อง และว่า ใบรับรองมาจากหน่วยงานเชื่อถือ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอในกล่องโต้ตอบของใบรับรอง
 4. คลิกแท็บรายละเอียด
 5. ในฟิลด์ชื่อสำรองของชื่อเรื่องให้แน่ใจว่า FQDN ที่ Outlook ที่ใดก็ได้อยู่ของสภาพแวดล้อม Exchange Server ของคุณในสถานที่อยู่ในรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของแท็บรายละเอียด แสดงฟิลด์ชื่อสำรองของบุคคลที่ถูกเน้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ระยะไกลเชื่อมต่อวิเคราะห์เพื่อดำเนินการทดสอบ Outlook ที่ใดก็ได้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตัวช่วยสร้างการย้ายอีเมลที่ใช้ค้นหาอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อไปยังสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 และดาวน์โหลดการตั้งค่า Outlook ที่ใดก็ได้ เมื่อโยกย้ายโปรแกรมได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องสำหรับบริการการค้นหาอัตโนมัติ ซึ่งใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ในการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายในสถานคลิก

การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการเชื่อมต่อไปยังสภาพแวดล้อม Exchange Server ในสถานที่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เรียกดู https://testconnectivity.microsoft.com/?TabId=o365.
 2. ภายใต้Microsoft Office Outlook Connectivity Testsทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณกำลังย้ายผู้ใช้จาก 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange, Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2007 คลิกค้นหาอัตโนมัติ Outlook
  • ถ้าคุณกำลังย้ายผู้ใช้จาก Exchange Server 2003 คลิกOutlook ที่ใด (RPC ผ่าน HTTP)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของหน้าตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft แสดงการทดสอบตัวเลือกข้างใต้แท็บ Office 365
 3. ข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดบนแบบฟอร์ม และจากนั้น คลิกดำเนินการทดสอบ
 4. เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยืนยันว่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าการทดสอบไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ
 5. ใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ super เพื่อยืนยันผ่าน Outlook ที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ของผู้ใช้ที่คุณกำลังพยายามที่จะย้าย
 6. ถ้าคุณยังพบข้อผิดพลาดเดียวกัน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวเหล่านั้น การทดสอบซ้ำ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าให้สามารถโยกย้าย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบสิทธิ์ที่จำเป็นในการโยกย้ายผู้ใช้จากสภาพแวดล้อม Exchange Server ในสถานที่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ใช้ศูนย์ดูแล Exchange migrations และ migrations ที่ยึดแผงควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกล่องจดหมายในสถานต้องใช้ว่า บัญชีผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่มีใช้เมื่อทำการโยกย้าย ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่า สภาพแวดล้อมในสถานที่ของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่า บัญชีผู้ใช้บริการการโยกย้ายจะต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับเป็นไปยังฐานข้อมูลกล่องจดหมายหรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปยังกล่องจดหมายแต่ละตัวที่มีอยู่ที่จะย้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุสิทธิ์ที่ถูกต้องไปยังบัญชีโยกย้าย ดูทรัพยากรดังต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2003
268754 วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้หรือกลุ่มการเข้าถึงแบบเต็มไปที่กล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น
821897 วิธีการกำหนดให้การเข้าถึงบัญชีบริการไปที่กล่องจดหมายทั้งหมดใน Exchange Server 2003
สำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2007
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124097 (EXCHG.80).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996343 (EXCHG.80).aspx
สำหรับ Exchange Server 2010
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124097.aspx
สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2013
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd638132.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ cmdlet การทดสอบ MigrationServerAvailability เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยใช้ Windows PowerShell ใน Exchange แบบออนไลน์ เรียกใช้ cmdlet การทดสอบ MigrationServerAvailability

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้คำสั่งนี้เมื่อต้องการทดสอบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 และในการค้นหาอัตโนมัติที่มีตั้งค่า การเข้าถึง:
$PSCredentials = Get-Credential
Test-MigrationServerAvailability -Autodiscover –EmailAddress administrator@contoso.com -Credentials $PSCredentials -Verbose 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้คำสั่งนี้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2003 หรือในที่ซึ่งการค้นหาอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ตั้งค่า:
$PSCredentials = Get-Credential

Test-MigrationServerAvailability -Exchange -ExchangeServer exch2k3.contoso.com -Credentials $PSCredentials -RPCProxyServer mail.contoso.com -Authentication NTLM -Verbose


ผลลัพธ์จากการเรียกใช้ cmdlet นี้ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรงตำแหน่งที่การเชื่อมต่ออาจจะไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2389390 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2389390 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2389390

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com