การแก้ไข: "สอบถาม Infinite ซ้ำตรวจพบ" ข้อผิดพลาดความเมื่อมีใช้การดำเนินการ drillthrough ใน SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ SP3 CU7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2389533 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมี cube ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ (SSAS)
  • คุณใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) 7 ปรับปรุงที่สะสม (CU7) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ SQL Server 2005
  • คุณสามารถกำหนดเป็นการกระทำ drillthrough ใน cube
  • คุณใช้ Studio ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSMS) เพื่อเรียกดูข้อมูลของ cube และจากนั้น คุณพยายามเจาะลึกถึงเซลล์ที่ถูกกำหนด โดยใช้การกระทำ drillthrough

ในสถานการณ์นี้ ล้มเหลวของการกระทำ drillthrough และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ได้รับข้อความ:
การดำเนินการที่เลือกไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้
สอบถาม infinite ซ้ำตรวจพบ มีการวนรอบของการอ้างอิง:
เกิดข้อผิดพลาดนี้อาจขึ้นเนื่องจากคำนิยามสำหรับการดำเนินการไม่ถูกต้อง ตรวจสอบคำนิยามโดยใช้มุมมองของการดำเนินการ

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งบน 64 x -ตามคอมพิวเตอร์ไม่ใช่บนการ 86 x - ใช้คอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสใน SQL Server 2005 SP3 CU7 เพิ่มขนาดของกองซ้อนที่พร้อมใช้งานน้อยที่สุดใน SSAS นอกจากนี้ SQL Server 2005 SP3 CU7 ลดกองซ้อนพร้อมใช้งานแท้จริงที่ใช้ โดยเธรด ดังนั้น แบบสอบถามที่ซับซ้อนที่มีขนาดสแตกการเรียกมีขนาดใหญ่อาจพบข้อผิดพลาดการสอบถามซ้ำ infinite บ่อยครั้งมากขึ้น

หมายเหตุ:มีข้อผิดพลาดในการสอบถามซ้ำ infinite เกิดขึ้นเมื่อขนาดสแตกการเรียกสายที่พร้อมใช้งานมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของกองซ้อนที่พร้อมใช้งานน้อยที่สุดที่มีการตั้งค่าเป็นการภายใน โดย SSAS

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2005 Service Pack 4

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2464079แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2485757สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 4
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 4 เพื่อการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 4 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2005 Service Pack 3

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 12 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345449แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน drillthrough ใน 2005 บริการการวิเคราะห์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างการดำเนินการ drillthrough แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
วิธีการสร้างการดำเนินการ drillthrough

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2389533 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2389533 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2389533

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com