Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 239114 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές δεξιότητες χρήσης μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού του τρέχοντος επιπέδου έκδοσης του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet 4.0. Αυτό το άρθρο σάς δίνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψη του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0, σας παρέχει οδηγίες εγκατάστασης, παραθέτει σε λίστα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο τελευταίο Service Pack και τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας του Jet και σας δίνει το ιστορικό των Service Pack του Jet 4.0.

Σημαντικό Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του Jet για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων Jet σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με άλλες βέλτιστες πρακτικές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
303528 Τρόπος διατήρησης μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος προσδιορισμού του τρέχοντος επιπέδου έκδοσης του Jet 4.0

Για να προσδιορίσετε το επίπεδο έκδοσης του Jet 4.0 που είναι εγκατεστημένο τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή "Σύντροφος αναζήτησης" (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Msjet40.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα των αρχείων που έχουν βρεθεί, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Msjet40.dll που βρίσκεται στο φάκελο Windows\System32 ή το φάκελο Windows\System και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

  Σημείωση Σε εκδόσεις 64 bit των λειτουργικών συστημάτων των Windows, το αρχείο Msjet40.dll βρίσκεται στο φάκελο Windows\SysWOW64.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να προσδιορίσετε το επίπεδο του τρέχοντος Service Pack του Jet 4.0:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Έκδοση του Msjet40.dllΕπίπεδο έκδοσης του Jet 4.0
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 ή 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Service Pack 6 (SP6)
4.0.6807.0Το Service Pack 6 (SP6) διατίθεται μόνο μαζί με τον Windows Server 2003
4.0.7328.0Service Pack 7 (SP7)
4.0.8015.0Service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 και Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 και συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Windows 2000 SP4
4.0.9505.0Windows Server 2003 SP2
4.0.9511.0Windows XP SP3 και ανακοινώσεις ασφάλειας MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista
4.0.9704.0Windows Vista SP1 και Windows Server 2008
Σημείωση Εάν διαθέτετε μια έκδοση του Msjet40.dll που αναφέρεται παραπάνω, το πιθανότερο είναι ότι έχετε εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν ισχύει αυτό, επιστρέψτε στον επόμενο αριθμό παλαιότερης έκδοσης για να προσδιορίσετε το επίπεδο έκδοσης που διαθέτετε.

Λήψη του νεότερου service pack του Jet 4.0

Υπάρχουν πέντε εκδόσεις του στοιχείου λήψης Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8).
 • Το πρώτο στοιχείο λήψης είναι μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Windows 2000.
 • Το δεύτερο στοιχείο λήψης είναι μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Windows ΧΡ.
 • Το τρίτο στοιχείο λήψης είναι μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2003.
 • Το τέταρτο στοιχείο λήψης είναι μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Windows 95, Windows 98 ή Windows NT 4.0.
 • Το πέμπτο στοιχείο λήψης είναι μόνο για υπολογιστές που εκτελούν Windows Millennium Edition.
Κάθε στοιχείο λήψης περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις αρκετών αρχείων .dll που περιλαμβάνονται στα Windows 2000 ή νεότερα, την Access 2000, την Access 2002, το Microsoft Office 2000 Developer, στο Microsoft Office XP Developer, τη Microsoft Visual Basic έκδοση 6.0 ή νεότερη και σε άλλα προϊόντα της Microsoft, στα οποία είναι ενσωματωμένος ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Μicrosoft Jet 4.0.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) της Access 2002 ενημερώνει τα αρχεία συστήματος μόνο σε ορισμένες εκδόσεις των Windows και έως ένα ορισμένο επίπεδο. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) της Access 2003 δεν ενημερώνει αρχεία συστήματος. Επομένως, μετά την εγκατάσταση της Access, ίσως να μην έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet 4.0. Χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις αυτού του άρθρου, για να αποκτήσετε το τελευταίο Service Pack για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0.

Εάν είχατε εγκαταστήσει παλαιότερα το τελευταίο Service Pack του Jet για την Access ή για άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ξανά το τελευταίο Service Packτου Jet για την Access, εάν εγκαταστήσετε μια νεότερη έκδοση της Access.

Για υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται Windows Vista και μεταγενέστερες εκδόσεις

Αν στον υπολογιστή σας εκτελούνται τα Windows Vista ή κάποια μεταγενέστερη έκδοση, διαθέτετε έκδοση του Jet 4.0 μεταγενέστερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8.

Για υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται Windows Server 2008 και μεταγενέστερες εκδόσεις

Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται ο Windows Server 2008 ή κάποια μεταγενέστερη έκδοση, διαθέτετε έκδοση του Jet 4.0 μεταγενέστερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8 

Για υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται Microsoft Windows XP

Αν στον υπολογιστή σας εκτελούνται τα Windows XP SP2, διαθέτετε έκδοση του Jet 4.0 μεταγενέστερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8. Συνιστάμε να εγκαταστήσετε το τελευταίο Service Pack για τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2, χρησιμοποιήστε το αρχείο WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP. Κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση, για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση του Jet 4.0 Service Pack 8 για την έκδοση γλώσσας των Windows XP που εκτελείται στον υπολογιστή.

Για υπολογιστές στους οποίους εκτελείται ο Microsoft Windows Server 2003

Αν στον υπολογιστή σας εκτελείται ο Windows Server 2003 SP1 ή κάποια μεταγενέστερη έκδοση, διαθέτετε έκδοση του Jet 4.0 μεταγενέστερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP8. Συνιστάμε να εγκαταστήσετε το τελευταίο Service Pack για το Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003
Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows Server 2003 SP1 ή κάποια μεταγενέστερη έκδοση, χρησιμοποιήστε το αρχείο WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe, για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2003. Κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση, για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση του Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που βασίζονται στην έκδοση γλώσσας του Windows Server 2003 που εκτελείται στον υπολογιστή.

Για υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται τα Microsoft Windows 2000

Εάν εκτελείτε τη Συνάθροιση ενημερώσεων 1 του Windows 2000 Service Pack 4, τότε έχετε έκδοση του Jet 4.0 μεταγενέστερη από την έκδοση που περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP 8. Συνιστάται να εγκαταστήσετε το νεότερο service pack για τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πιο πρόσφατου Service Pack για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 του Windows 2000 Service Pack 4, χρησιμοποιήστε το αρχείο Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe, για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 2000. Κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση, για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση του Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που βασίζονται στην έκδοση γλώσσας των Windows 2000 που εκτελείται στον υπολογιστή.

Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT 4.0

Χρησιμοποιήστε το αρχείο Jet40SP8_9xNT.exe, για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 95, Windows 98 ή Windows NT 4.0. Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου Jet40SP8_9xNT.exe.

Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows Millennium Edition

Χρησιμοποιήστε το αρχείο Jet40SP8_WMe.exe, για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Millennium Edition.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου Jet40SP8_WMe.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Τρόπος εγκατάστασης του τελευταίου Jet 4.0 Service Pack 8

Τα Service Pack του Jet 4.0 είναι αυτοαναπτυσσόμενες αρχειοθήκες που κάνουν ανάπτυξη των αρχείων στον κατάλληλο φάκελο. Για να εγκαταστήσετε το τελευταίο Jet 4.0 Service Pack, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη της κατάλληλης έκδοσης του Jet Service Pack για τον υπολογιστή σας.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου κάνατε λήψη στο βήμα 1, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Jet Service Pack.
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Αρχεία στο Jet 4.0 Service Pack 8

Το πιο πρόσφατο Service Pack, το Jet 4.0 Service Pack 8, περιέχει τα ακόλουθα αρχεία: Τα αρχεία αυτά ενημερώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2003:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8025.0   561.424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380.957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.272
  Msexcl40.dll    4.0.8015.0   319.760
  Msjet40.dll    4.0.8015.0  1.507.600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348.432
  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151.824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53.520
  Msjtes40.dll    4.0.8015.0   241.936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348.432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553.232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258.320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348.432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
Σημείωση Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να διαφέρει λίγο. Το μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Εάν αποκτήσετε το στοιχείο λήψης του Jet 4.0 SP8 για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0, θα λάβετε επίσης το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack). Αυτά τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνονται στα λειτουργικά συστήματα Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003. Το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack) περιλαμβάνει τα ακόλουθα αρχεία:
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Όνομα αρχείουΈκδοσηΜέγεθος
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
Σημείωση Το στοιχείο λήψης του Jet 4.0 Service Pack 8 για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0 περιλαμβάνει το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack), αλλά δεν τα εγκαθιστά πλήρως. Για να καταχωρηθούν σωστά τα προγράμματα οδήγησης ODBC στον υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε επίσης τα Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 ή νεότερη έκδοση. Τα MDAC δεν περιλαμβάνουν αυτά τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης, αλλά περιλαμβάνουν τα βασικά αρχεία ODBC DLL που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης. Πρέπει να εγκαταστήσετε το MDAC αφού πρώτα εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 για να καταχωρηθούν σωστά τα αρχεία αυτά.

Πληροφορίες σχετικά με το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-014 για το Microsoft Jet

Στις 13 Απριλίου 2004, η Microsoft κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-014 για το Jet. Πρόκειται για μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά πλήρως το Jet 4.0 Service Pack 8. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS02-040 για το Microsoft Jet, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
837001 MS04-014: Ένα θέμα ευπάθειας στο μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
Σημείωση Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας ισχύει μόνο για τα εξής:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 και Microsoft 2000 Windows Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition

Αρχεία στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-014 για το Microsoft Jet και το Windows XP SP2

Το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-014 για το Microsoft Jet και το Windows XP SP2: Ένα θέμα ευπάθειας στο μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα, περιέχει τα παρακάτω αρχεία. Τα αρχεία αυτά ενημερώθηκαν για πρώτη φορά στις 13 Απριλίου 2004:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561.424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380.957
  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512.272
  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319.760
  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1.507.600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352.528
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53.520
  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241.936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348.432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553.232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258.320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348.432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
Σημείωση Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να διαφέρει λίγο. Το μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Αρχεία στη Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων των Windows Server 2003 SP1 και Windows 2000 Service Pack 4

Η Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων των Windows Server 2003 SP1 και Windows 2000 Service Pack 4 περιέχει τα εξής αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561.179
  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380.957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.029
  Msexcl40.dll    4.0.9025.0   319,519
  Msjet40.dll    4.0.9025.0  1,507,358
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   358.976
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.583
  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53.279
  Msjtes40.dll    4.0.9025.0   241,695
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.023
  Mspbde40.dll    4.0.9025.0   348,189
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   421.919
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.423
  Msrepl40.dll    4.0.9025.0   552,991
  Mstext40.dll    4.0.9401.0   258,077
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.519
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.431
  Msxbde40.dll    4.0.9025.0   348,191
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				

Σημείωση Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να διαφέρει. Το μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Ιστορικό των Service Pack του Jet 4.0

Υπάρχουν έξι προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις του Jet 4.0. Η τρέχουσα ενημερωμένη έκδοση του Jet, το Jet 4.0 Service Pack 8, περιλαμβάνει τις ενημερωμένες εκδόσεις από τα παλαιότερα Service Pack του Jet 4.0. Η πρώτη σημαντική έκδοση, το Jet 4.0 Service Pack 3, περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.2927.4  557.328 
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0  65.536 
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1.495.312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348.342
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237.840
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315.664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557.056 
  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241,936
				
Η δεύτερη έκδοση ήταν μια δευτερεύουσας σημασίας ενημερωμένη έκδοση του Jet 4.0 Service Pack 3 (11 Οκτωβρίου 1999) και περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     03.60.2927.4  557.328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65.536
  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323.856
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1.495.312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348.432
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237.840
  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209.168
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315.664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553.232 
  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250,128
				
Η τρίτη έκδοση, το Jet 4.0 Service Pack 4 (26 Απριλίου 2000), περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65.536
  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323.856
  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1.499.408
  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348.432
  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241.936
  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213.264
  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553.232
  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74.000
  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250.128
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37.136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328
				
Η τέταρτη έκδοση, το Jet 4.0 Service Pack 5 (26 Οκτωβρίου 2000), περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328
  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512.272
  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319.760
  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1.503.504
  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348.432
  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241.936
  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213.264
  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348.432
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553.232
  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74.000
  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254.224
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37.136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45.328
  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344,336
				
Η πέμπτη έκδοση, το Jet 4.0 Service Pack 6 (15 Απριλίου 2000), περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328
  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397.072
  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512.272
  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319.760
  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1.503.504
  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348.432
  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241.936
  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213.264
  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348.432
  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422.160
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553.232
  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254.224
  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344,336
				
Η έκτη έκδοση, το Jet 4.0 Service Pack 7 (11 Ιουνίου 2003), περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση    Μέγεθος
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.6508.2  561.424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380.957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.272
  Msexcl40.dll     4.0.6726.0  319.760
  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1.507.600
  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348.432
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53.520
  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241.936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264
  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348.432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664
  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553.232
  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258.320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672
  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348.432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				

Αναφορές

Οι παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet περιελάμβαναν το βοηθητικό πρόγραμμα Jet Compact (JetComp). Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στο Jet 4.0 SP5 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του JetComp, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
273956 Το βοηθητικό πρόγραμμα Jet compact είναι διαθέσιμο στο Κέντρο λήψης αρχείων
Επίσης έχουν ενημερωθεί τα ακόλουθα αρχεία αναπαραγωγής του Jet 4.0:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Αναπαραγωγής Jet (Jet Replication Manager) με το Jet 4.0 SP7 ή νεότερη έκδοση και δεν διαθέτετε το αρχείο Mstran40.exe έκδοση 4.0.6508.0, πρέπει επιπλέον να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του αρχείου Jet4Repl.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Jet4Repl.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320805 Μια ενημερωμένη έκδοση των αρχείων αναπαραγωγής του Microsoft Jet 4.0 είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης (Download Center)
Από την έκδοση 2.6 των Microsoft Data Access Components (MDAC), τα MDAC δεν περιέχουν πλέον τα στοιχεία του Jet. Εάν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα στοιχεία του Jet σε υπολογιστή που δεν έχει ήδη το Jet 4.0, πρέπει να αποκτήσετε αυτά τα στοιχεία από το παρακάτω άρθρο:
271908 Η έκδοση MDAC 2.6 και νεότερη δεν περιέχει προγράμματα οδήγησης Jet ή ODBC επιφάνειας εργασίας
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπάρχοντα ζητήματα που επιλύονται από το τελευταίο Service Pack του Microsoft Jet, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
829558 Πληροφορίες για το Jet 4.0 Service Pack 8
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 239114 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbgetsp kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB239114

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com