วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 239114 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบระดับย่อย Microsoft Jet 4.0 โปรแกรมฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้บทความนี้คุณข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet ให้คุณทำการตั้งค่าคำแนะนำ แสดงรายการแฟ้มที่มาพร้อมกับ Jet service pack ล่าสุดและข่าวการรักษาความปลอดภัย Jet และจากนั้น ให้คุณประวัติของ Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของ Jet เก็บฐานข้อมูลของคุณ Jet ในสภาพการทำงานที่ดีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
303528วิธีการที่เก็บฐานข้อมูล Jet 4.0 ในสภาพการทำงานสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการตรวจสอบระดับย่อยปัจจุบันของ Jet 4.0

การตรวจสอบระดับย่อย Jet 4.0 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
 2. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดภายใต้ตัวช่วยค้นหา
 3. ในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดกล่อง ชนิดMsjet40.dllแล้ว คลิกค้นหา.
 4. คลิกขวาในรายการของแฟ้ม การMsjet40.dllแฟ้ม ที่มีอยู่ ในโฟลเดอร์ Windows\System32 หรือ ในโฟลเดอร์ Windows\System แล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:บนเวอร์ชัน 64 บิตของระบบปฏิบัติการ Windows แฟ้ม Msjet40.dll อยู่ในโฟลเดอร์ Windows\SysWOW64
 5. คลิกการรุ่นแท็บ และใช้ในตารางต่อไปนี้เพื่อกำหนดระดับการ pack บริการ Jet 4.0 ที่ปัจจุบัน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่น Msjet40.dllระดับย่อยเจ็ต 4.0
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 หรือ 4.0.4431.3เซอร์วิสแพ็ค 5 (SP5)
4.0.6218.0เซอร์วิสแพ็ค 6 (SP6)
4.0.6807.0service Pack 6 (SP6) จัดส่ง โดยใช้ Windows Server 2003 เท่านั้น
4.0.7328.0เซอร์วิสแพ็ค 7 (SP7)
4.0.8015.0service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0windows XP SP2 และการรักษาความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014
4.0.9025.0windows Server 2003 SP1 และ Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4
4.0.9505.0windows Server 2003 SP2
4.0.9511.0windows XP SP3 และการรักษาความปลอดภัยบูเลทีนการ MS08-028
4.0.9635.0Windows Vista:
4.0.9704.0windows Vista SP1 และ Windows Server 2008
หมายเหตุ:ถ้าคุณมีรุ่นของ Msjet40.dll ที่ไม่มีก่อนหน้านี้อยู่ คุณอาจได้รับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน หากเป็นกรณีนี้ กลับไปยังเลขเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ถัดไปเพื่อกำหนดระดับการวางจำหน่ายของคุณ

ดาวน์โหลด Jet 4.0 service pack ล่าสุด

มีการดาวน์โหลด Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) รุ่นห้า
 • การดาวน์โหลดแรกคือเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000
 • การดาวน์โหลดที่สองคือสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่สามเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดที่สี่ได้เฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 95, Windows 98 หรือ Windows NT 4.0
 • การดาวน์โหลด fifth ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Millennium Edition เท่านั้น
แต่ละการดาวน์โหลดประกอบด้วยการปรับปรุงหลาย.dll แฟ้มรุ่นที่รวมอยู่ใน Windows 2000 และรุ่นที่ใหม่ กว่า Access 2000, Access 2002 สำหรับนัก พัฒนา 2000 ของ Microsoft Office นัก พัฒนา XP Office ของ Microsoft, 6.0 รุ่น Visual Basic ของ Microsoft และผลิตภัณฑ์ Microsoft รุ่นที่ใหม่กว่า และอื่น ๆ ซึ่งรวมโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft

โปรแกรมติดตั้ง 2002 การเข้าถึงปรับปรุงแฟ้มระบบบนบางรุ่น ของ Windows และ ให้ระดับที่แน่นอนเท่านั้น โปรแกรมติดตั้ง 2003 Access ไม่สามารถปรับปรุงแฟ้มระบบใด ๆ ดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งการเข้าถึง คุณอาจไม่มีฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0 รุ่นล่าสุด ใช้การเชื่อมโยงในบทความนี้เพื่อขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0

ถ้าคุณได้ติดตั้งการ Jet service pack ล่าสุด สำหรับการเข้าถึง หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0 ก่อนหน้านี้คุณไม่มีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Jet สำหรับการเข้าถึงอีกหากคุณติดตั้งรุ่นที่ใหม่กว่าการเข้าถึง

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista คุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

If you are running Windows Server 2008, you have a later version of Jet 4.0 than the version that is included with Jet 4.0 SP8.

For computers that are running Microsoft Windows XP

If you are running Windows XP SP2, you have a later version of Jet 4.0 than the version that is included with Jet 4.0 SP8. We recommend that you install the latest service pack for Windows XP.For more information about how to obtain the latest service pack for Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
If you cannot install Windows XP SP2, you can use WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe to install Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are running Windows XP. Click the following link to download and to install the correct version of Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are based on the language version of Windows XP that is running on the computer.

For computers that are running Microsoft Windows Server 2003

If you are running Windows Server 2003 SP1 or a later version, you have a later version of Jet 4.0 than the version that is included with Jet 4.0 SP8. We recommend that you install the latest service pack for Windows Server 2003.For more information about how to obtain the latest service pack for Windows Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
If you cannot install Windows Server 2003 SP1 or a later version, you can use WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe to install Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are running Windows Server 2003. Click the following link to download and to install the correct version of Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are based on the language version of Windows Server 2003 that is running on the computer.

For computers that are running Microsoft Windows 2000

If you are running Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, you have a later version of Jet 4.0 than the version that is included with Jet 4.0 SP 8. We recommend that you install the latest service pack for Windows 2000.For more information about how to obtain the latest service pack for Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
If you cannot install Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, you can use Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe to install Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are running Windows 2000. Click the following link to download and to install the correct version of Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are based on the language version of Windows 2000 that is running on the computer.

For computers that are running Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, or Microsoft Windows NT 4.0

Use Jet40SP8_9xNT.exe to install Jet 4.0 Service Pack 8 on computers that are running Windows 95, Windows 98, or Windows NT 4.0.<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Jet40SP8_9xNT.exe

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows Millennium Edition

ใช้ Jet40SP8_WMe.exe การติดตั้ง Jet 4.0 Service Pack 8 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Millennium Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Jet40SP8_WMe.exe

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการติดตั้งการล่าสุด Jet 4.0 Service Pack 8

เซอร์วิสแพ็ค Jet 4.0 เป็น self-expanding เก็บถาวรที่ขยายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม การติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Jet 4.0 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลดรุ่นที่เหมาะสมของ Jet service pack สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ใน Windows Explorer คลิกสองครั้งแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเริ่มการทำงานของบริการ Jet บรรจุโปรแกรมติดตั้ง
 3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

แฟ้มใน Jet 4.0 Service Pack 8

ล่าสุดเซอร์วิสแพ็ค Jet 4.0 Service Pack 8 ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้ แฟ้มเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบน 15 ตุลาคม 2003:
  File name      Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8025.0   561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.8015.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.8015.0  1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348,432
  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520
  Msjtes40.dll    4.0.8015.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
หมายเหตุ:ขนาดของแฟ้มอาจแตกต่าง somewhat ขนาดของแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่มีเปลี่ยนรุ่นของแฟ้ม

ถ้าคุณได้รับการดาวน์โหลด Jet 4.0 Service Pack 8 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows NT รุ่น 4.0 คุณจะได้รับไดรเวอร์ ODBC ชุดโปรแกรมควบคุมของเดสก์ท็อป โปรแกรมควบคุมเหล่านี้ถูกรวมไว้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ระบบปฏิบัติการ Windows XP และระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 โปรแกรมควบคุม ODBC ชุดโปรแกรมควบคุมของเดสก์ท็อปที่มีแฟ้มต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นsize
Odbcji32.dll4.0.6205.060,224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285,224
Oddbse32.dll4.0.6205.027,464
Odexl32.dll4.0.6205.027,464
Odfox32.dll4.0.6205.027,464
Odpdx32.dll4.0.6205.027,464
Odtext32.dll4.0.6205.027,464
หมายเหตุ:การดาวน์โหลด Jet 4.0 Service Pack 8 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows NT รุ่น 4.0 รวมโปรแกรมควบคุม ODBC ชุดโปรแกรมควบคุมของเดสก์ท็อป แต่ไม่เรียบร้อยทำการติดตั้ง การลงทะเบียนโปรแกรมควบคุม ODBC บนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง คุณจะต้องติดตั้ง Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.6 หรือรุ่นใหม่กว่า mdac ไม่มีแฟ้มโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ แต่ MDAC รวมหลัก DLLs ODBC ที่จำเป็นต่อ การติดตั้งโปรแกรมควบคุม และ การใช้ไดรเวอร์ คุณต้องติดตั้ง MDAC หลังจากที่คุณติดตั้ง Jet 4.0 Service Pack 8 อย่างถูกต้องลงทะเบียนแฟ้มเหล่านี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Jet ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014

บน 13 เมษายน 2004, Microsoft นำออกใช้ Jet ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014 นี่คือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0 รุ่นนี้แทน Jet 4.0 Service Pack 8 ทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Jet ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837001ms04-014: อนุญาตช่องโหว่ในโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet Microsoft อาจให้เรียกใช้โค้ด
หมายเหตุ:บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้ใช้เฉพาะกับต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows NT 6a เซอร์วิสแพ็คของเวิร์กสเตชัน 4.0
 • 6a เซอร์วิสแพ็ค Server 4.0 Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Edition เทอร์มินัล Server Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 และ Microsoft 2000 Windows Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP ชุดของ Microsoft Windows XP บริการ 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP, 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Edition 64-บิตของ Server 2003

แฟ้มใน Windows XP SP2 และ Microsoft Jet ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014

Windows XP SP2 และ Microsoft Jet ความปลอดภัยบูเลทีนการ MS04-014: ช่องโหว่ในโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet Microsoft อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รหัสการดำเนินการประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้ได้ แฟ้มเหล่านี้ถูกปรับปรุงบน 13 เมษายน 2004: ครั้งแรก
  File name      Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352,528
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,520
  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.8015.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				
หมายเหตุ:ขนาดของแฟ้มอาจแตกต่าง somewhat ขนาดของแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่มีเปลี่ยนรุ่นของแฟ้ม

แฟ้มใน Windows Server 2003 SP1 และ Rollup การปรับปรุงของ Windows 2000 Service Pack 4 1

windows Server 2003 SP1 และ Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.8618.0   561,179
  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,029
  Msexcl40.dll    4.0.9025.0   319,519
  Msjet40.dll    4.0.9025.0  1,507,358
  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   358,976
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,583
  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53,279
  Msjtes40.dll    4.0.9025.0   241,695
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,023
  Mspbde40.dll    4.0.9025.0   348,189
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   421,919
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,423
  Msrepl40.dll    4.0.9025.0   552,991
  Mstext40.dll    4.0.9401.0   258,077
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,519
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,431
  Msxbde40.dll    4.0.9025.0   348,191
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30,749
				

หมายเหตุ:ขนาดของแฟ้มอาจแตกต่างกัน ขนาดของแฟ้มขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่มีเปลี่ยนรุ่นของแฟ้ม

ประวัติ pack บริการเจ็ต 4.0

มีโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้า 6 เพื่อ Jet 4.0 Jet ที่ปัจจุบันการปรับปรุง Jet 4.0 Service Pack 8 มีการปรับปรุงจากก่อนหน้า Jet 4.0 เซอร์วิสแพ็ค แรกสำคัญผลิตภัณฑ์ Jet 4.0 Service Pack 3 ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.2927.4  557,328 
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0  65,536 
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,342
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557,056 
  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241,936
				
รุ่นที่สองมีการปรับปรุงรองเพื่อ Jet 4.0 Service Pack 3 (11 ตุลาคม 1999) และประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     03.60.2927.4  557,328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536
  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323,856
  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1,495,312
  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348,432
  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237,840
  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209,168
  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315,664
  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553,232
  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250,128
				
วางจำหน่ายสาม Jet 4.0 Service Pack 4 (26 เมษายน 2000), ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65,536
  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323,856
  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1,499,408
  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241,936
  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213,264
  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553,232
  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74,000
  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250,128
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328
				
วางจำหน่ายสี่ Jet 4.0 Service Pack 5 (26 ตุลาคม 2000), ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319,760
  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1,503,504
  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348,432
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553,232
  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74,000
  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254,224
  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37,136
  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45,328
  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344,336
				
วางจำหน่าย fifth, Jet 4.0 Service Pack 6 (15 เมษายน 2002), ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.3714.5  557,328
  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397,072
  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319,760
  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1,503,504
  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348,432
  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254,224
  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344,336
				
วางจำหน่าย sixth, Jet 4.0 Service Pack 7 (เดือน 11 มิถุนายน 2003), ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  File name     Version    Size
  -----------------------------------------
  Dao360.dll     3.60.6508.2  561,424
  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380,957
  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512,272
  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319,760
  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1,507,600
  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348,432
  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151,824
  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53,520
  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241,936
  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213,264
  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422,160
  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315,664
  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553,232
  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258,320
  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831,760
  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614,672
  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348,432
  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30,749
				

ข้อมูลอ้างอิง

โปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet ก่อนหน้ารวม Jet ในยูทิลิตี้การกระชับ (JetComp) ยูทิลิตีนี้ไม่ได้มาพร้อมกับ Jet 4.0 Service Pack 5 และใหม่กว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ JetComp คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
273956เจ็ตกระชับยูทิลิตีพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
จำลองแบบแฟ้มต่อไปนี้ของ Jet 4.0 ได้นอกจากนี้ยังมีการอัพเด:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้'ตัวจัดการ'จำลองแบบ Jet กับ Jet 4.0 Service Pack 7 หรือใหม่กว่า และคุณไม่มี Mstran40.exe รุ่น 4.0.6508.0 คุณต้องยังดาวน์โหลด และติดตั้ง Jet4Repl.exeFor more information about how to obtain Jet4Repl.exe, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
320805Updated version of the Microsoft Jet 4.0 replication files is available in the Download Center
Starting with Microsoft Data Access Components (MDAC) version 2.6, MDAC no longer contains the Jet components. If you try to install the Jet components on a computer that does not already have Jet 4.0, you must obtain those components from the following article:
271908MDAC version 2.6 and later do not contain Jet or Desktop ODBC drivers
For more information about existing problems that are resolved by the latest Microsoft Jet service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
829558Information about Jet 4.0 Service Pack 8

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 239114 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbgetsp kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB239114 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:239114

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com