การเรียกไปยัง Microsoft Lync Server 2010 ตอบรับกลุ่ม Agent ล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2393943 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ผู้ใช้ 2010 ไคลเอ็นต์ Lync (LC 2010) ทำให้การเรียกแทน กลุ่มการตอบรับ 2010 (LS 2010) แบบ Lync Server ที่มีอยู่ในรายการของเขา หรือเธอ LC 2010 ติดต่อรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS ไม่ได้รับการเรียกตามที่คาดไว้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • บัญชีผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้งาน LS 2010 สำหรับตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS ถูกกำหนดให้กับโดเมน SIP อื่นที่มีการลงทะเบียนกับพูลโปรแกรม LS 2010 หรือเซิร์ฟเวอร์
 • การปรับปรุงบริษัทตัวแทนกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS SIP URI จึงไม่เกิดขึ้นในกลุ่มการตอบสนอง LS 2010 ที่บริษัทตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS เป็นสมาชิก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้แผงควบคุม 2010 LS เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเมนูของกลุ่มการตอบรับ

 2. บนเมนูการตอบรับ กลุ่ม คลิกกลุ่ม

 3. เลือกกลุ่มการตอบสนอง LS 2010 เฉพาะที่บริษัทตัวแทนการตอบรับ กลุ่มการปรับปรุงเป็นสมาชิกของ

  หมายเหตุตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS สามารถเป็นของกลุ่มการตอบสนอง LS 2010 มากกว่าหนึ่ง

 4. บนแถบเมนู คลิก'แก้ไขรายละเอียด

 5. เลื่อนลงมาเพื่อค้นหา URI SIP ต้นฉบับสำหรับตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS ในรายชื่อของบริษัทตัวแทน

 6. เลือกกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS ที่บริษัทตัวแทนการระบุ และจากนั้น คลิกตัวเลือกลบบนแถบเมนู

 7. บนแถบเมนูส่วนใหญ่บน คลิกตัวเลือกส่ง

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

 9. เลื่อนลงมาเพื่อค้นหารายการ LS 2010 บริษัทตัวแทนของกลุ่มการตอบสนอง

 10. คลิกเลือกบนแถบเมนู

 11. ในกล่องโต้ตอบบริษัทตัวแทนการเลือก ใช้ลักษณะการทำงานในการค้นหาเพื่อค้นหาผู้ใช้เปิดใช้งานการ LS 2010 ที่ re-added กลุ่มการตอบสนอง LS 2010 ที่เลือก

 12. เลือกบริษัทตัวแทนที่มี URI SIP ที่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกตกลง

 13. บนแถบเมนูส่วนใหญ่บน คลิกส่ง

 14. ที่ด้านบนของบานหน้าต่าง กลุ่มการตอบรับ คลิกฟื้นฟู

 15. ออกจากระบบ และจากนั้น กลับเข้าสู่ระบบไปยังไคลเอนต์ LC 2010 ที่ประสบปัญหา

 16. ทำการเรียกเป็นผู้ทำหน้าที่ของกลุ่มการตอบสนอง 2010 LS จากไคลเอ็นต์ LC 2010 รายการที่ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น เขาต่อข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้น โดยโปรแกรมประยุกต์:

Powershell Windows ส่งกลับข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไม่สามารถแทรกแถวแป้นที่ซ้ำกันใน dbo.Agents วัตถุด้วย IX_Agents_UserSid ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน
คำสั่งได้ถูกหยุดการทำงาน

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากถูกเอาออก LS 2010 ตอบกลุ่มบริษัทตัวแทนข้อมูลที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลบในตาราง dbo.Agents rgsconfig ฐานข้อมูลเวลาแฝงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลบจะถูกเอาออก LS 2010 ตอบกลุ่มผู้ทำหน้าที่ระเบียนในตาราง dbo.Agents rgsconfig ฐานข้อมูลได้การเอาออกไปเท่านั้นหลังจากที่มีแถวที่ประกอบด้วยที่ไม่พึงประสงค์ LS 2010 ตอบกลุ่มบริษัทตัวแทนข้อมูล ทั้งหมดจากตาราง dbo.Agents กระบวนการยืนยัน LS 2010 ตอบรับกลุ่มบริษัทตัวแทนกลุ่มสามารถมีการให้เสร็จสมบูรณ์

ดังนั้น ลักษณะการทำงานที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ได้ โดยการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2393943 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB2393943 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2393943

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com