Straipsnio ID: 2394740 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimas

"Windows" fail? ir aplank? problem? automatinio aptikimo ir sprendimo trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.


?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug ?vairi? problem?. Su?inokite daugiauPastaba Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus "Leiskite taisyti pa?iam".
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Atnaujin? versij? i? "Windows XP" ? "Windows Vista" naudodami "Windows" nar?ykl? spar?iaisiais klavi?ais negalite pasirinkti keli? element?.

Pavyzd?iui, spar?iaisiais klavi?ais CTRL+A negalite pasirinkti vis? "Windows" nar?ykl?s lange rodom? element?. Arba "Windows" nar?ykl?je negalite pasirinkti keli? element? laikydami nuspaud? klavi?? SHIFT ar CTRL ir spustel?dami elementus.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad prie registro pridedamas raktas, kuris "Windows" nar?ykl?je neleid?ia pasirinkti keli? element?.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite "Microsoft" ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , Vykdyti, ?veskite Regedit.exe, tada paspauskite Gerai.
 2. Nurodytuose daliniuose registro raktuose suraskite ir spustel?kite registro reik?m? FFlags:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell
 3. Meniu Redagavimas spustel?kite Keisti.
 4. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 40200001, tada spustel?kite Gerai.
 5. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir pritaikykite pakeitim?.


Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2394521 Sistemoje "Windows XP" arba "Windows Vista" ne?manoma i?tu?tinti ?iuk?lin?s
2396571 Sistemoje "Windows" netinkamai pakei?iamos piktogramos
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2394740 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394740

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com