Identifikator ?lanka: 2394740 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problema

Ova alatka za re?avanje problema: "Automatska dijagnoza i popravka problema sa Windows datotekama i fasciklama" mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.

Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge razli?ite probleme. Saznajte vi?eNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Nije mogu?e koristiti tasterske pre?ice za izbor vi?e stavki u programu Windows Explorer nakon nadogradnje operativnog sistema Windows XP na Windows Vista.

Na primer, ne mo?ete da koristite tastersku pre?icu CTRL+A za izbor svih stavki u prozoru programa Windows Explorer. Odnosno, nije mogu?e izabrati vi?e stavki u prozoru programa Windows Explorer dr?anjem tastera SHIFT ili CTRL dok klik?ete na stavke.

UZROK

Do ovog problema dolazi jer je u registrator dodat klju? registratora koji vas spre?ava da izaberete vi?e stavki u programu Windows Explorer.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?start?
  , izaberite stavku Pokreni, otkucajte Regedit.exe i kliknite na dugme U redu.
 2. U slede?im potklju?evima registratora prona?ite vrednost registratora FFlags i kliknite na nju:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 4. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 40200001 i kliknite na dugme U redu.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar da biste primenili promenu.


Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako funkcioni?e MATS paket da biste re?ili ovaj problem

Drugi problemi koje re?ava MATS paket

2394521 Nije mogu?e isprazniti korpu za otpatke u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
2396571 Ikone se neispravno menjaju u operativnom sistemu Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2394740 - Poslednji pregled: 23. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394740

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com