Straipsnio ID: 2396341 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

2010 m. rugpj??io m?n. kaupiamajame naujinim? pakete yra naujausios svarbiausioms ?Microsoft Office 2010? program? paketo programoms ir ?Microsoft Office 2010? serveriams skirtos kar?tosios pataisos.

Prie? diegiant kar?t?sias pataisas gamybos aplinkoje rekomenduojame jas patikrinti. Kadangi komponavimo versijos yra kaupiamosios, kiekvienoje patais? laidoje b?na visos kar?tosios ir naujausios saugos pataisos, kurios buvo ankstesniame naujinim? pakete. Rekomenduojame pasvarstyti, ar nevert?t? pritaikyti pa?ios naujausios patais? laidos, kurioje yra reikalinga kar?toji pataisa.

Daugiau informacijos

Kaip gauti 2010 m. rugpj??io m?n. kaupiamuosius naujinim? paketus

Palaikom? kaupiam?j? naujinim? paket? rinkin? galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau kiekvienas paketas yra skirtas tik ?iame straipsnyje nurodyt? program? problemoms spr?sti. ?iuos paketus taikykite tik sistemose, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei ?ios problemos jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paketo, kuriame bus ?i? kaupiam?j? naujinim? paket? kar?tosios pataisos.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. ?prastos kainos u? palaikym? taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti konkre?iu kaupiamuoju naujinimo paketu. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

? 2010 m. rugpj??io m?n. kaupiam?j? naujinim? ?traukti paketai

Saitas ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuriame aptariama kiekviena kar?toji pataisa, bus i?leistas pasirod?ius straipsniui. Nor?dami gauti kar?t?j? patais?, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb? ir papra?ykite kar?tosios pataisos nurodydami ?ini? baz?s straipsnio numer?.

Daugiau informacijos apie ?Office 2010? program? paketo triktis rasite spustel?j? nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s (?B) straipsnius.

?Office 2010? kliento naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas?ini? baz?s straipsnio numerisProduktas
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 ?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Access 2010?
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Excel 2010?
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Excel 2010?
Excel-x-none.msp
2345339 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Excel-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Excel 2010?
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (stsupldintl-fr-fr.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Office 2010?
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 ?Outlook 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Outlook 2010?
Outlookintl-de-de.msp
2345346 ?Outlook 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Outlookintl-de-de.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Outlook 2010?
Outlook-x-none.msp
2281463 ?Outlook 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (outlook-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Outlook 2010?
Powerpoint-x-none.msp
2345341 ?PowerPoint 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Powerpoint-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?PowerPoint 2010?
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 ?SharePoint Workspace 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Workspace 2010?
Csi-x-none.msp
2299050 ?SharePoint Workspace 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Csi-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Workspace 2010?
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 ?SharePoint Designer 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (spdcoreintl-ja-jp.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Sharepoint Designer 2010?
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 ?Word 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Word 2010?

?Office 2010? atskiro serverio naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas ?ini? baz?s straipsnio numeris Produktas
Fsserver-x-none.msp
2308915 ?FAST Search Server 2010 for SharePoint? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (fsserver-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?FAST Search Server 2010 for SharePoint?
Fsserver-x-none.msp
2281366 ?FAST Search Server 2010 for SharePoint? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (fsserver-x-none.msp): 2010 m. liepos 19 d.
?FAST Search Server 2010 for SharePoint?
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 ?PowerPoint Online? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?PowerPoint Online?
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 ?Project Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Project Server 2010?
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 ?Project Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?Project Server 2010?
Pplwfe-x-none.msp
2266425 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Pplwfe-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Dlc-x-none.msp
2266426 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (dlc-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (dlcmui-ja-jp.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osrchwfe-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (acsrvwfe-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 2010 m. liepos 21 d.
?SharePoint Server 2010?
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osrchmui-fr-fr.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Spsmui-fr-fr
2352452 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (spsmui-fr-fr): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
Sts-x-none.msp
2266423 ?SharePoint Foundation 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Sts-x-none.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Foundation 2010?
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 ?SharePoint Foundation 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Wssmui-XX-XX.msp): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Foundation 2010?

?Office 2010 Server? specifini? naujinim? paketas, skirtas ?Microsoft Office SharePoint? (MOSS) ir ?SharePoint Foundation? serveriams

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas?ini? baz?s straipsnio numeris Produktas
?WSS Server? paketas
2352346 Serveriams skirto ?SharePoint Foundation 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (WSS server-package): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Foundation 2010?
?MOSS Server? paketas
2352342 Serveriams skirto ?SharePoint Server 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (MOSS server-package): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010?
?MOSS Server? ir ?Project Server? paketas
2352345 Serveriams skirto ?SharePoint Server 2010? ir ?Project Server 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (MOSS server-package): 2010 m. rugpj??io 31 d.
?SharePoint Server 2010? ir ?Project Server 2010?

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos nurodytos ?B straipsniuose, skirtuose atskiriems paketams.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2396341 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 17 d. - Per?i?ra: 1.1
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2396341

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com