Straipsnio ID: 2396571 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kompiuteryje veikiant ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7? nurodytose vietose kai kurios piktogramos atsitiktine tvarka pakei?iamos kitomis:
 • Mano kompiuteris
 • ?Windows Explorer?
 • Darbalaukis
 • Greitosios paleisties juosta

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad netinkamai atnaujinama piktogram? talpykla.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Jei parodomas dialogo langas U?daryti atvir? program? s?saj?, u?darykite visus atidarytus langus.
 2. Jei tokios registro reik?m?s n?ra, sukurkite registro reik?m? Max Cached Icons, tada registro reik?m? nustatykite ? 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. Panaikinkite ?IconCache.db?, kur? rasite eidami tokiu keliu:

  ?Windows XP?
  %userprofile%\Local Settings\Application Data
  ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
  %userprofile%\AppData\Local
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2394521 Sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ne?manoma i?tu?tinti ?iuk?lin?s
949109 Sistemoje ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas ?Failo arba aplanko n?ra?
934160 Parodomas klaidos parane?imas ?Tinklo arba failo teis?s? arba ?tokio aplanko n?ra?
2394740 Atnaujinus versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows Vista? negalima pasirinkti keli? element?
813711 Prarandami dyd?io, rodinio, piktogramos arba pad?ties pakeitimai
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2396571 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2396571

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com