Identifikator ?lanka: 2396571 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Neke ikone na slede?im lokacijama nasumi?no se menjaju u druge ikone na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista ili Windows 7:
 • Moj ra?unar
 • Windows Explorer
 • Radna povr?ina
 • Traka za brzo pokretanje

UZROK

Do tog problema dolazi jer se ke? ikona ne a?urira ispravno.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve otvorene prozore ako se prikazuje dijalog Interakcija za zatvaranje otvorenih programa.
 2. Kreirajte vrednost registratora Max Cached Icons u slede?em potklju?u registratora ako ona ne postoji, a zatim postavite vrednost registratora na 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. Izbri?ite stavku IconCache.db koja se nalazi na slede?oj putanji:

  Windows XP
  %userprofile%\Local Settings\Application Data
  Windows Vista ili Windows 7
  %userprofile%\AppData\Local
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako funkcioni?e MATS paket da biste re?ili ovaj problem

Drugi problemi koje re?ava MATS paket

2394521 Nije mogu?e isprazniti korpu za otpatke u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
949109 Gre?ka ?Datoteka ili fascikla ne postoji? u operativnom sistemu Windows Vista
934160 Gre?ka ?Dozvola za pristup mre?i ili datoteci? ili ?Fascikla ne postoji?
2394740 Nije mogu?e izabrati vi?e stavki nakon nadogradnje operativnog sistema Windows XP na Windows Vista
813711 Promene veli?ine, prikaza, ikone ili polo?aja fascikle su izgubljene
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2396571 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2396571

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com