Przełączniki rozruchu w trybie awaryjnym dla pliku Boot.ini w systemie Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 239780 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

System Windows ma funkcję rozruchu w trybie awaryjnym. Aby użyć tej funkcji, należy podczas rozruchu nacisnąć klawisz F8, a następnie wybrać tryb rozruchu w trybie awaryjnym. Są również dostępne przełączniki, których można użyć w pliku Boot.ini w celu uaktywnienia żądanego trybu. Może to być przydatne, jeśli użytkownik często używa jednego z tych trybów rozruchu lub musi zautomatyzować proces rozruchu.

Więcej informacji

Oto lista trybów rozruchu w trybie awaryjnym i odpowiadających im przełączników:
 • Tryb: Tryb awaryjny
  Przełącznik: /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z obsługą sieci
  Przełącznik: /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z wierszem polecenia
  Przełącznik: /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Włącz rejestrowanie uruchamiania
  Przełącznik: /bootlog
 • Tryb: Włącz tryb VGA
  Przełącznik: /basevideo
 • Tryb: Tryb przywracania usług katalogowych (tylko kontrolery domeny)
  Przełącznik: /safeboot:dsrepair /sos
 • Tryb: Tryb debugowania
  Przełącznik: /debug

Przykładowa zawartość pliku Boot.ini z przełącznikiem „Tryb awaryjny z wierszem polecenia”

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL)
				
UWAGA: Przełączniki /sos /bootlog /noguiboot nie są wymagane dla żadnego z powyższych ustawień, ale są pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Przełączniki te są uwzględniane, jeśli użytkownik naciśnie klawisz F8 i wybierze jeden z dostępnych trybów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 239780 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB239780

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com