Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 239887
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR239887
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα, όταν ορίσετε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου Τερματισμός λειτουργίας των Windows (Shut Down Windows).
 • Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής Τερματισμός (Shut down) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται (κρεμάει), ενώ εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Τα Windows τερματίζονται

  (Windows is shutting down).
 • Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής Επανεκκίνηση σε λειτουργία MS-DOS (Restart in MS-DOS mode) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται, ενώ εμφανίζεται μια κενή οθόνη.
 • Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής Τερματισμός (Shut down) ή Επανεκκίνηση σε λειτουργία MS-DOS (Restart in MS-DOS mode) και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ με ενεργοποιημένο τον γρήγορο τερματισμό λειτουργίας, ίσως να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή αντί να τερματιστεί η λειτουργία του.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να προκύψει επειδή:
 • Ο υπολογιστής μπορεί να μην ανταποκρίνεται κατά διαστήματα, όταν εμφανίζεται η οθόνη τερματισμού, επειδή το στοιχείο Apmbatt.sys δεν ανταποκρίνεται στην ειδοποίηση του λειτουργικού συστήματος για τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή, και ενδέχεται να περιέλθει σε κατάσταση συνεχούς επανάληψης.

  -ή-
 • Ο υπολογιστής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται όταν εμφανίζεται μαύρη οθόνη, λόγω της μεθόδου με την οποία οι Υποδοχές IRQ για τον προσαρμογέα οθόνης ρυθμίζονται κατά την εκκίνηση και απενεργοποιούνται κατά τον τερματισμό της λειτουργίας από το στοιχείο Pci.vxd.

  -ή-
 • Η επιλογή γρήγορου τερματισμού λειτουργίας που τροποποιείται από το Msconfig.exe περιέχει μια διαδρομή κώδικα, στην οποία μπορεί να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, αντί να τερματιστεί σωστά η λειτουργία του ή να γίνει μετάβαση σε λειτουργία MS-DOS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας (Shutdown Supplement) ενημερώθηκε το Νοέμβριο του 1999, για την αντιμετώπιση ενός καινούργιου θέματος, κατά το οποίο εμφανίζονται συνεχόμενα σφάλματα τερματισμού λειτουργίας σε ορισμένες εγκαταστάσεις των Windows. Λόγω της πρόσθετης λειτουργικότητας στην ενημερωμένη έκδοση, ίσως στο Windows Update να φαίνεται ότι δεν είναι εγκατεστημένη, ακόμα και αν η αρχική έκδοση της συμπληρωματικής έκδοσης είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Editon Shutdown Supplement) αντιμετωπίζει θέματα τερματισμού λειτουργίας σε υπολογιστές με συγκεκριμένες παραμέτρους υλικού και λογισμικού που εκτελούν Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).

Η Microsoft συνιστά να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
238096 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο, και εφόσον ο υπολογιστής εξακολουθεί να παρουσιάζει σφάλματα κατά τον τερματισμό της λειτουργίας, κάντε λήψη και εγκαταστήστε τη Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement), επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:

http://update.microsoft.com/

http://support.microsoft.com/ph/1139
Η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αρχείων ή νεότερα:
  Ημερομηνία Ώρα   Έκδοση   Μέγεθος  Όνομα αρχείου   
  --------------------------------------------------------
  08/11/99  10:32a 4.10.2223  59,392  Msconfig.exe
  08/11/99  10:41a 4.10.2223  65,919  Pci.vxd
  08/11/99  10:46a 4.10.2223   4,384  Apmbatt.sys
  04/23/99  10:22p 4.10.2222  125,057  Configmg.vxd
  07/22/99  11:12a       240,797  Tshoot98.chm
Στην ενημερωμένη έκδοση του Νοεμβρίου 1999 προστέθηκαν τα ακόλουθα:
  Ημερομηνία Ώρα   Έκδοση   Μέγεθος  Όνομα αρχείου   
  --------------------------------------------------------
  09/28/99  6:35p  4.10.2223  37,547  Vpowerd.vxd

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη του ζητήματος αυτού στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).

Περισσότερες πληροφορίες

Η Συμπληρωματική έκδοση τερματισμού λειτουργίας των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement) περιέχει επίσης μια ενημερωμένη έκδοση της αντιμετώπισης προβλημάτων για θέματα εκκίνησης και τερματισμού. Η επιλογή γρήγορου τερματισμού λειτουργίας δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) (Msconfig.exe). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ελέγχει εάν είναι εγκατεστημένη η κατάλληλη έκδοση του αρχείου Configmg.vxd στον υπολογιστή και αντικαθιστά οποιεσδήποτε παλαιότερες εκδόσεις με την έκδοση για τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 239887 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011 - Αναθεώρηση: 3.2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbqfe kbhotfixserver winboot KB239887
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com