Straipsnio ID: 2399238 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
Diegiant ?Windows Internet Explorer 9?, kartu ?diegiama ir papildoma programin? ?ranga bei komponentai. Tai ?Internet Explorer 9? b?tinieji komponentai, j? informacija skiriasi atsi?velgiant ? kompiuteryje naudojam? operacin? sistem?. Ta?iau jei kai kuri? i? ?i? b?tin?j? komponent? nepavyksta ?diegti automati?kai, ?Internet Explorer 9? diegimo procesas nebus baigtas. Tokiu atveju turite neautomati?kai ?diegti b?tin?j? programin? ?rang? ir komponentus, apra?ytus toliau ?iame straipsnyje.

Dalykai, ? kuriuos reikia atsi?velgti prie? pradedant diegti neautomati?kai

?sitikinkite, kad nediegiami jokie naujinimai ir nelaukiama, kol bus paleista i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Internet Explorer 9? gali ne?diegti b?tinos programin?s ?rangos ir komponent? automati?kai, jei diegiami kiti naujinimai arba laukiama, kol sistema bus paleista i? naujo. Nor?dami patikrinti, ar ?ie dalykai sukelia problem?, atlikite vien? i? pateikt? veiksm?:
 • Operacin?je sistemoje ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas ir ? ?Windows? naujinimas.
 • Operacin?je sistemoje ?Windows Vista? spustel?kite Valdymo skydo parinkt? Sauga, tada spustel?kite ?Windows? naujinimas.
Jei ?iuo metu diegiamas naujinimas, prie? bandydami diegti ?Internet Explorer 9? palaukite, kol bus baigta diegti. Jei naujinimai buvo ?diegti, ta?iau sistema dar nebuvo paleista i? naujo, prie? bandydami diegti ?Internet Explorer 9? paleiskite kompiuter? i? naujo.

Be to, ?inokite, kad jei laukiama, kol bus paleista i? naujo, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

Naujinimai nebuvo taikomi.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?sitikinkite, kad naudojate galutin? ?Windows? versij?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei naudojate negalutin? ?Windows? versij?, ?ie naujinimai nebus ?diegti. Be to, ?ia taip pat gausite klaidos prane?im? ?naujinimai nebuvo taikomi?. Jei bus parodytas ?is klaidos prane?imas, ?sitikinkite, kad kompiuteryje naudojama i?leista, autenti?ka ?Windows 7? arba ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketo (SP2) kopija.

Jei nesate tikri, kuri ?Windows? versija yra ?diegta, atlikite ?iuos veiksmus:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Neautomati?kai ?diekite b?tinuosius ?Internet Explorer 9? komponentus

Jei atmet?te automatinio diegimo triktis, ? kurias pra??me atsi?velgti ankstesniame skyriuje, neautomati?kai ?diekite b?tin?j? programin? ?rang? ir komponentus. Nor?dami tai padaryti taikykite vien? i? pateikt? b?d? atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?.

Skirta ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

Skirta ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
 • Informacija apie ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? skirt? 2 pakeitim? paket? (KB948465)

  Atsisi?skite x86 paket? dabar.
  Atsisi?skite x64 paket? dabar.
 • ?Windows? grafikos, vaizdavimo ir XPS bibliotekos apra?as (KB971512)

  Atsisi?skite x86 paket? dabar.
  Atsisi?skite x64 paket? dabar.
 • ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? platformos naujinimo papildymas (KB2117917)

  Pastaba Prie? diegdami ?? naujinim? turite ?diegti naujinim? 971512.

  Atsisi?skite x86 paket? dabar.
  Atsisi?skite x64 paket? dabar.

?inomos problemos

M?gindami ?diegti ?Windows Internet Explorer 9? galite gauti klaidos prane?im?. Diegimo problem? prie?astys gali b?ti ?vairios. Daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?ias problemas, ?r. Kaip i?spr?sti ?Internet Explorer 9? diegimo problemas .
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2399238 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 12.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbsurveynew kbcip KB2399238

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com