Article ID: 239924 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

במחשב מבוסס Windows המשתמש ב-TCP/IP, באפשרותך להשתמש בתכונה Media Sensing כדי לזהות אם מדיית הרשת נמצאת במצב קישור. במתאמי רשת וברכזות Ethernet בדרך כלל יש נורית 'קישור' המציינת את מצב החיבור. מצב זה זהה למצב ש-Windows מפרש כמצב קישור. כאשר Windows מזהה מצב מנותק, הוא מסיר את הפרוטוקולים המאוגדים מאותו מתאם עד שהמצב מזוהה שנית כפעיל'. לעתים, ייתכן שלא תרצה שמתאם הרשת יזהה מצב זה. באפשרותך לקבוע את התצורה על ידי שינוי הרישום.

הערה כבל 10B2 או כבל אתרנט קו-אקסיאלי (RG-58) אינו מדיה מבוססת-חיבור. מסיבה זו, Windows אינו מנסה לזהות מצב קישור בעת שימוש בסוג זה של כבלים.

מידע נוסף

כדי שאנחנו נמנע ממתאם הרשת לזהות מצב קישור עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50492

הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי למנוע גילוי של מצב קישור על ידי מתאם הרשת, בצע את השלבים הבאים.

הערה פרוטוקול NetBEUI ופרוטוקול IPX אינם תומכים ב-Media Sensing.
 1. הפעל את עורך הרישום.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. הוסף את ערך הרישום הבא במפתח המשנה
  Parameters
  :
  שם: DisableDHCPMediaSense
  סוג נתונים: REG_DWORD (בוליאני)
  ערך: 1
  שים לב ערך זה קובע את ההתנהגות של Media Sensing. כברירת מחדל, אירועי Media Sensing גורמים ללקוח DHCP לבצע פעולה. לדוגמה, כשמתרחש אירוע חיבור הלקוח מנסה להשיג lease. כאשר מתרחש אירוע ניתוק, באפשרות הלקוח לבטל את תוקפם של הממשק והנתיבים. אם תגדיר כאן ערך 1, לקוחות DHCP וגם לקוחות שאינם DHCP יתעלמו מאירועי Media Sensing.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
שים לב Microsoft Windows Server 2003 תומך ב-Media Sensing כשהיא משמשת בסביבה של אשכולות שרתים. עם זאת, כברירת מחדל Media Sensing אינה זמינה באשכול שרתים מבוסס Windows Server 2003 ולערך הרישום של DisableDHCPMediaSense אין כל השפעה. ערך הרישום DisableClusSvcMediaSense התווסף ב-Windows Server 2003 Service Pack 1? (SP1). באפשרותך להשתמש בערך זה כדי להפעיל את Media Sensing בצמתים מבוססי Windows Server 2003 של אשכול שרתים. להלן פרטי ערך הרישום של DisableClusSvcMediaSense:
מפתח: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
שם: DisableClusSvcMediaSense
סוג נתונים: REG_DWORD (בוליאני)
ערך ברירת מחדל: 0
כברירת מחדל, הערך של DisableClusSvcMediaSense הוא 0. במקרה זה, Media Sensing אינה זמינה. אם תגדיר את DisableClusSvcMediaSense כ-1, יהיה באפשרותך להפעיל את Media Sensing באמצעות ערך DisableDHCPMediaSense. התנהגות זו מתאימה להתנהגות סביבת האשכולות של Microsoft Windows 2000 Server.

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מאפיינים

Article ID: 239924 - Last Review: יום ראשון 11 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB239924

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com