FrontPage 2000: Gegevens in een database van Microsoft Access bijwerken met FrontPage 2000 en ASP

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 240090 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL240090
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevens in een database van Microsoft Access bijwerkt met behulp van FrontPage 2000 en Active Server Pages (ASP).

Meer informatie

De door Microsoft gebruikte programmeervoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie. Microsoft verleent dan ook geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot deze voorbeelden. Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enigerlei andere garanties. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertalen VBScript en VBA, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Productondersteuning voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Productondersteuning is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke wensen voldoen. Als u nog niet zoveel programmeerervaring hebt, kunt u desgewenst contact opnemen met een Microsoft Certified Partner. Als u meer informatie wilt over Microsoft Certified Partners, bezoekt u het volgende adres op het World Wide Web:
http://www.microsoft.com/partner/referral/
Als u meer informatie wilt over andere ondersteuningsopties van Microsoft, bezoekt u het volgende adres op het World Wide Web:
http://support.microsoft.com/directory/overview.asp
Als u gegevens in een Microsoft Access-database wilt bijwerken met FrontPage 2000, moet u een aangepaste query maken en deze invoeren in de wizard Databaseresultaten van FrontPage.

Het gebruik van de ASP-functies in FrontPage voorbereiden

Voordat u de ASP-functies in FrontPage 2000 kunt gebruiken, moet u de onderdelen installeren die worden vermeld in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
312638 FP: What You Need to Use Active Server Pages (ASP) in FrontPage

Een web en een database maken voor de gegevens

 1. Start FrontPage 2000. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Web.
 2. Typ in het vak Geef de locatie van het nieuwe web op de volgende gegevens:
  http://localhost/aspsample
  Gebruik de wizard Web met één pagina .
 3. Open een nieuwe pagina. Maak vier tekstvakken van elk één regel. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Wijs Formulier aan in het menu Invoegen en klik op Tekstvak met één regel .
  2. Gebruik de pijltoetsen om de aanwijzer tussen het tekstvak en de knop Verzenden te plaatsen.
  3. Druk tweemaal op ENTER. Druk op de Pijl-omlaag om de aanwijzer onder het tekstvak te plaatsen.
  4. Herhaal stap a om nog drie tekstvakken met één regel toe te voegen.
 4. Voeg de volgende gegevens in voor de formuliervelden 1 tot en met 3:
  1. Dubbelklik op het eerste tekstvak met één regel. Het dialoogvenster Eigenschappen van tekstvak verschijnt. Typ het volgende in het vak Naam: Voornaam .
  2. Dubbelklik op het tweede tekstvak met één regel en typ Achternaam in het vak Naam.
  3. Dubbelklik op het derde tekstvak met één regel en typ Telefoon in het vak Naam.
  4. Dubbelklik op het vierde tekstvak met één regel en typ Email in het vak Naam.
 5. Typ de naam van het formulierveld direct links van elk tekstvak. Sla de pagina op als ASPvoorbeeld.asp.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het formulier en klik op Eigenschappen van formulier in het snelmenu. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van formulier op Kopiëren naar database en klik op Opties.
 7. Voer in het dialoogvenster Opties voor het opslaan van resultaten in de database de volgende stappen uit:
  1. Klik op Database maken.
  2. Klik tweemaal op OK om terug te keren naar de pagina en sla de pagina vervolgens op.
OPMERKING: bekijk de pagina in een webbrowser en voeg een paar records aan de database toe. Open de pagina bijvoorbeeld in de browser, vul een record in en klik driemaal op Verzenden.

De bijwerkpagina maken

 1. Ga naar FrontPage en maak een nieuwe pagina. (Wijs Nieuw aan in het menu Bestand, klik op Pagina en klik op Normale pagina.)
 2. Wijs in het menu Invoegen de optie Database aan en klik op Resultaten. Klik in stap 1 op Een bestaande databaseverbinding gebruiken en selecteer ASPvoorbeeld. Klik op Volgende.
 3. Klik in stap 2 op Aangepaste query en klik op Bewerken. Typ de volgende SQL-code in het venster voor SQL-instructies:
  UPDATE results
  SET Telefoon='%%Telefoon%%',Email='%%Email%%'
  WHERE Voornaam='%%Voornaam%%' and Achternaam='%%Achternaam%%'
  Klik op OK en klik op Volgende.
 4. Klik in stap 3 op Volgende.
 5. Klik in stap 4 op Volgende.
 6. Zorg er in stap 5 voor dat Zoekformulier toevoegen niet beschikbaar is (grijs wordt weergegeven) of niet geselecteerd is. Klik op Voltooien en sla de pagina op als Update.asp.
OPMERKING: de veldnamen Voornaam, Achternaam, Telefoon en Email staan voor de velden die in het bestand Aspvoorbeeld.mdb zijn gebruikt. De velden %%Voornaam%%, %%Achternaam%%, %%Telefoon%% en %%Email%% staan voor de tekstvakken van één regel die als formulierveld zijn gebruikt.

Het bijwerkformulier maken

 1. Maak een nieuwe pagina. Wijs in het menu Invoegen de optie Database aan en klik op Resultaten.
 2. Klik in stap 1 op Een bestaande databaseverbinding gebruiken en selecteer ASPvoorbeeld. Klik op Volgende.
 3. Klik in stap 2 op Resultaten als Recordbron en klik op Volgende.
 4. Klik in stap 3 op Bewerken en verwijder alle velden behalve Voornaam, Achternaam, Telefoon en Email. Klik op OK en klik op Volgende.
 5. Selecteer in stap 4 Lijst - een veld per item in de lijst Opmaak en Tekstvelden in de lijst Lijstopties en klik op Volgende.
 6. Selecteer in stap 5 Records in groepen splitsen en typ 1 in het vak Records per groep. Klik op Voltooien.
 7. Dubbelklik op Verzenden en wijzig het veld Waarde/label in Bijwerken.
 8. Klik met de rechtermuisknop in het formulier en klik op Eigenschappen van formulier in het snelmenu.
 9. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van formulier op Naar andere bestemming en klik op Opties.
 10. Typ het volgende in het vak Actie: Update.asp . Klik tweemaal op OK en sla de pagina op als Update_ Form.asp.
OPMERKING: u kunt alleen de velden Telefoon en Email wijzigen. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de velden Voornaam en Achternaam omdat deze niet overeenkomen met de inhoud van de database. Als u Voornaam of Achternaam wilt bijwerken, moet u zelf een aangepaste SQL-instructie maken.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
246570 FP2000: Error Message: Database Results Error Description ... Data Type Mismatch in Criteria Expression

ASP Web Wizard 2000

Microsoft Product Support Services heeft ASP Web Wizard 2000 uitgebracht voor gebruik met FrontPage 2000. Deze invoegtoepassing leidt u door de databasefuncties van FrontPage 2000. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
 • Een database maken met een formulier.
 • Een databaseverbinding instellen via ODBC.
 • Een databaseverbinding instellen via ADO.
 • Een formulier gebruiken om informatie naar een database te publiceren.
 • Een formulier gebruiken om informatie uit een database op te halen.
 • Een hyperlink met parameters gebruiken om informatie uit een database op te halen.
 • Een actieve hyperlink maken met behulp van een veld in een database.
 • Afbeeldingen weergeven met behulp van gegevens uit een database.
Als u meer informatie wilt over het gebruik van de ASP Web Wizard, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
206019 FP2000: ASP Web Wizard 2000 for Databases beschikbaar voor downloaden

Eigenschappen

Artikel ID: 240090 - Laatste beoordeling: donderdag 10 april 2003 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbdta KB240090

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com