WSD ?renginiams skirtos ?Windows 7? piktogramos parinktyje ?renginiai ir spausdintuvai gali b?ti netinkamai rodomos kaip kita klas?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2403006 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Web Services for Devices (WSD) ?renginys gali b?ti rodomas su netinkama piktograma parinktyje ?renginiai ir spausdintuvai. Pavyzd?iui, WSD spausdintuvas gali b?ti rodomas su serverio piktograma dalyje ?renginiai, o ne su spausdintuvo piktograma dalyje Spausdintuvai ir faksai.

PRIE?ASTIS

?ios programos prie?astis yra netinkamas Device Stage paketas, kur? i?leido ?Microsoft? ir kuris buvo prieinamas 2010 m. bir?elio 8?22 d.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?valykite ?Device Stage? metaduomen? saugykl? ir atsisi?skite naujus paketus. Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50527


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? pataisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:

1.       Atidarykite didesni? teisi? (administratoriaus) komandin? eilut?.

2.       ?veskite del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" ir paspauskite Enter.

3.       ? raginim? Are you sure (Y/N) ?veskite Y ir paspauskite Enter.

4.       Gali tekti ?vesti Y, kad patvirtintum?te dar kelis pasirinkimus; tai priklauso nuo ?iuo metu kompiuteryje esan?i? Device Stage paket?. (visus juos ?Windows? atsisi?s naujai)
 

Atlikus ?iuos veiksmus bus i?trintas talpyklos turinys, kuriame yra netinkamas paketas, o ?Windows 7? i? naujo atsisi?s tinkamus paketus su tinkamais ?renginio metaduomenimis.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2403006 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. liepos 11 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme KB2403006

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com