Ikony urządzeń WSD mogą być niepoprawnie wyświetlane jako inna klasa w obszarze Urządzenia i drukarki w systemie Windows 7

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2403006 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Może się zdarzyć, że urządzenie WSD (Web Services for Devices) wyświetlane w obszarze Urządzenia i drukarki będzie miało niepoprawną ikonę. Na przykład drukarka WSD może się pojawić z ikoną serwera w obszarze Urządzenia zamiast z ikoną drukarki w obszarze Drukarki i faksy.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest niepoprawny pakiet funkcji Device Stage wydany przez firmę Microsoft i dostępny między 8 i 22 czerwca 2010 roku.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić magazyn metadanych funkcji Device Stage i pobrać nowe pakiety. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50527


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1.       Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień (administratora).

2.       Wpisz ciąg del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" i naciśnij klawisz Enter.

3.       Wpisz literę T w odpowiedzi na monit Czy na pewno (T/N) i naciśnij klawisz Enter.

4.       Wpisanie litery T może być konieczne w celu potwierdzenia kilku kolejnych usunięć, w zależności od liczby pakietów funkcji Device Stage znajdujących się obecnie na komputerze. (Wszystkie pakiety zostaną od nowa pobrane przez system Windows).
 

Te czynności spowodują usunięcie zawartości pamięci podręcznej obejmującej niepoprawny pakiet oraz ponowne pobranie przez system Windows 7 właściwych pakietów z odpowiednimi metadanymi urządzeń.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2403006 - Ostatnia weryfikacja: 30 czerwca 2011 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme KB2403006

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com