"แฟ้มข้อมูลเสียหาย และ Outlook ไม่สามารถนำเข้าได้" เมื่อนำเข้าแฟ้ม.pst จาก Outlook สำหรับ Windows ไปยัง Outlook สำหรับ Mac 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2403412
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าเป็นแฟ้ม.pst ของ Outlook จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ใน Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

แฟ้มข้อมูลเสียหาย และ Outlook ไม่สามารถนำเข้า

สาเหตุ

สำหรับการตั้งค่า Mac 2011 ใน Outlook ของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft Exchange

การแก้ไข

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ใน Outlook แล้วจึง นำเข้าแฟ้ม the.pst
 

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2403412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2403412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2403412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com