การใช้รหัสผ่านใน Outlook Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2403615 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในบทความนี้ เราจะค้นหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติสำหรับการเลือกรหัสผ่าน วิธีการกำหนดค่า Outlook Express สามารถจดจำรหัสผ่านของคุณ และทำอย่างไรหาก Outlook Express forgets

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรหัสผ่าน

ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาความปลอดภัยยอมรับว่า "best ทฤษฎีฝึก" ต้องที่รหัสผ่าน:

 • การพิมพ์ด้วยตนเองครั้ง each และ every ที่จำเป็นและ
 • มีการสุ่มและ
 • เป็นไปไม่ซ้ำกัน และใช้ในเดียวเท่านั้นและ
 • มีเวลามากน้อย 8 ตัว long แต่ fourteen หรือมากกว่าจะดีกว่าและ
 • มีการผสมของใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก และอย่างน้อยหนึ่ง numeral หรือสัญลักษณ์ (เช่นเครื่องหมายวรรคตอน)และ
 • มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และบ่อยครั้ง
คำแนะนำเหล่านี้เป็นไปตามบิตของควรทั่วไปและ algorithms ทางคณิตศาสตร์ยุ่งจำนวนมาก ที่ออกแบบไม่เดียว เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น guessing รหัสผ่าน แต่ยังทำไม่ใกล้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการรหัสผ่านที่ถอดรหัสซึ่งทำ แต่รับผู้เชี่ยวชาญที่เหมือนกัน readily ทราบว่า มีอะไรที่ดีที่สุดในทฤษฎีไม่ทุกครั้งที่ดีที่สุดในการฝึก ถ้ารหัสผ่านที่จะทำการเกินความยาว หรือยุ่งจดจำได้ง่ายขึ้น มีความน่าจะขอให้ผู้ใช้ที่จะเขียนรหัสผ่านบนกระดาษ และซ่อน มักจะอยู่ในตำแหน่งเห็นได้ชัดเจน quite ปิด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นในลิ้นชักสุด ภายใต้แป้นพิมพ์ หรือ worse มาก แต่ surprisingly ทั่ว ด้านข้างของหน้าจอ

รหัสผ่านที่คุณไม่ควรเลือก

อย่าใช้รหัสผ่านถ้าจะ:
 • พบในพจนานุกรม รวมทั้งมีพจนานุกรมภาษาต่างประเทศ
 • เป็นชื่อเฉพาะ รวมถึงของคุณเอง หรือของ ISP
 • วันเกิดของคุณ anniversary หรือวันที่สำคัญอื่น ๆ ที่ผู้อื่นอาจ guess หรือค้นหาในเอกสารของคุณ
 • ของที่อยู่ บัญชีธนาคาร หรือหมาย เลขบัตรเครดิต หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือใน fact ใด ๆ ตัวเลขที่ใช้บนบัตรการระบุชนิดใด ๆ
 • Consists เฉพาะ ของหมายเลข หรือเฉพาะ ของตัวอักษรแทนผสมตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ หรือ
 • s ชื่อ pet ของคุณโปรด เป็นที่มักจะใช้เป็นคำถามคำแนะนำเมื่อคุณลืมรหัสผ่าน

แก้ไขรหัสผ่านที่ยาว และยุ่ง หนึ่งได้รับความนิยม increasingly คือการ ใช้วลีรหัสผ่านแทน ดังนั้นแทนการรหัสผ่านเหมือนกับ " a4yIQX5 ! 0, " คุณอาจใช้ข้อมูลบางอย่างเหมือนกับ "cows ทั้งหมดสามารถเลื่อนได้" ไม่เพียง เป็นวลีรหัสผ่านง่ายต่อการจดจำ มีแนวโน้มที่จะมีความยาวมากได้ง่ายยังคงสามารถพิมพ์ หลีกเลี่ยงวลีที่พบโดยทั่วไปอย่างไรก็ตาม เช่น "เป็น หรือไม่ ที่จะ แม้แต่แทนตัวเลขหรืออักขระสำหรับตัวอักษรไม่ทำได้ยากมากสำหรับ cracker ที่เฉพาะไป guess วลีนั้น หากคุณสนใจในการสนทนาโดยละเอียดมากขึ้น และขอทางเทคนิคของรหัสผ่าน และผ่านวลี ไม่มีบทความการสามส่วน excellent บน TechNet เว็บไซต์ของ Microsoft, Debates ดีมาก The: รหัสผ่านวลีเปรียบเทียบกับผ่าน

เครื่องหมายที่สูงสำหรับภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

เขียนวลีรหัสผ่านหรือรหัสผ่านไม่อาจเวลาเท่านั้นที่จะชำระการสะกดไม่ถูกต้อง โดยที่สะกดผิดของคุณไม่เป็นตัวที่พบโดยทั่วไป วลีรหัสผ่านที่เป็นไปได้รัดกุมที่สุด รวม misspelling มีไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง และทำการแทนที่อักขระบางตัว ใน "หนึ่งไม่เคย dusn't kn0w ทำ 1 หรือไม่"

รหัสผ่านรหัสประจำตัว

ไม่ว่าคุณใช้รหัสประจำตัวหลายใน Outlook Express หรือไม่ คุณสามารถปกป้องข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ด้วยรหัสผ่านถ้าคุณเลือกได้ ผู้ใช้หลายคนที่เลือกไม่ให้ทำเช่นนั้นได้เนื่อง จากการใช้จะไม่ของคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือเนื่อง จากพวกเขาใช้รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ Windows เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นเห็นแฟ้มของตนเอง รหัสผ่านของผู้ใช้อีเมลถูกออกแบบมาสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่น้อยที่สุดและการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ซับซ้อน ในขณะนั้นจะหยุดการเปิดข้อมูลเฉพาะของคุณ Outlook Express ตัวของผู้ใช้ที่ casual จะยังคงง่ายมาก knowledgeable ผู้ใช้ในการเข้าถึงการจัดเก็บข้อความของคุณโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านสำหรับรหัสประจำตัวของคุณ รหัสผ่านที่ระบุจะยังจำกัดถึง 15 อักขระ หรือน้อยกว่า เพื่อให้ใช้เวลานานเป็นวลีที่ส่งผ่านไม่เป็นไปได้ เพื่อความปลอดภัยที่เข้มงวด คุณควรใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของ Windows แทนของผู้ใช้อี Outlook Express เมล

Windows XP Service Pack 2 (SP2) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรหัสผ่านของผู้ใช้อีเมล ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 ถ้าคุณใช้รหัสผ่านสำหรับรหัสประจำตัวของคุณ คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์อีกครั้งสำหรับรหัสผ่านแม้ว่าคุณปิด และ re-open Outlook Express นี่คือการได้เนื่องจากรหัสประจำตัวของคุณยังคงสู่ เมื่อต้องการได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อเริ่มต้น Outlook Express คุณจำเป็นต้องปิด Outlook Express โดยการคลิกจบการทำงานและการล็อกออกจาก Identity บนเมนู'แฟ้ม' มากกว่าทำ โดยเพียงแค่ปิดหน้าต่างตามที่คุณตามปกติ หลังจากติดตั้ง SP2, Outlook Express จะเสมอพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อเริ่มทำงานคำนึงถึงว่าข้อมูลเฉพาะตัวของคุณได้บันทึก off.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2403613


เพื่อเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอารหัสผ่านผู้ใช้อีเมล:
 1. บนแฟ้มเมนู คลิกข้อมูลเฉพาะตัว จากนั้น คลิกจัดการผู้ใช้อีเมล
 2. คลิกสองครั้งที่ผู้ใช้อีเมลคุณต้องการแก้ไข
 3. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายติดป้ายชื่อ "ต้องการรหัสผ่าน "

รหัสผ่านของบัญชี

ที่ outlook Express สามารถจดจำรหัสผ่านของบัญชีอีเมลและข่าวสารทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้คุณไม่ต้องพิมพ์แต่ละครั้งคุณตรวจสอบข้อความใหม่ หรือเปิดโฟลเดอร์ของข่าวสารดังกล่าว ซึ่งมีการกำหนดค่าในแต่ละบัญชีเซิร์ฟเวอร์คุณสมบัติหน้า

เพื่อจัดการรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้:
 1. คลิกบัญชีผู้ใช้ในการเครื่องมือเมนู
 2. คลิกสองครั้งคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี
 3. คลิเซิร์ฟเวอร์แท็บ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2403614


สมบัติเซิร์ฟเวอร์ในหน้าช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่ารหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการให้ Outlook Express จำรหัสผ่านสำหรับบัญชี เพียงแค่กล่องกาเครื่องหมายติดป้ายชื่อ Remember รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

หากคุณลืมรหัสผ่านผู้ใช้อีเมล คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากรหัสผ่านของบัญชีจะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้ Identity ที่เฉพาะ ถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องใช้รหัสประจำตัวที่มากกว่าหนึ่ง คุณจะยังสามารถกู้คืนรหัสผ่านของตน คุณเพียงตัวคือ การสร้างรหัสประจำตัวที่ใหม่จากหน้าต่างการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อีเมล การใส่ใหม่ข้อมูลบัญชีของคุณ แล้ว นำเข้าโฟลเดอร์จดหมายของคุณเป็นดังนี้:
 1. บนแฟ้มเมนู คลิกนำเข้า จากนั้น คลิกข้อความ
 2. เลือก " Microsoft Outlook Express 6 " จากรายการ และคลิกถัดไป
 3. เลือกนำเข้าจดหมายจาก OE6 เป็นไดเรกทอรีที่เก็บคลิกตกลง
 4. เรียกดูโฟลเดอร์จัดเก็บของรหัสประจำตัวเดิม
 5. เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า และคลิกถัดไป
 6. เมื่อกระบวนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้า

เพื่อลบรหัสประจำตัวเดิมที่คุณจะต้องแก้ไขรีจิสทรีของ Windows นี่คือที่ดีที่สุดไปทางซ้ายเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้

นั้นในบางครั้งเกิด Outlook Express ที่หยุดจดจำรหัสผ่านของบัญชี ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอีเม anti-virus สแกนเนอร์ การปิดใช้งานสแกนอีเมล์โดยปกติแก้ไขปัญหานี้ แต่คุณอาจจะมีการป้อนการตั้งค่าบัญชีในหน้าคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง และตรวจสอบยังคงมีเลือกกล่องจดจำรหัสผ่าน

หาก Outlook Express ยังคงไม่สามารถจำรหัสผ่าน ปัญหาอาจทำงานอยู่ในการป้องกันที่เก็บบริการของ Windows คุณก่อนควรตรวจสอบว่า บริการกำลังเรียกใช้:
 1. บนเริ่มการทำงานเมนู คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกการกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบเมื่อต้องการเปิด
 3. ในแบบเครื่องมือการดูแลระบบหน้าต่างคลิกสองครั้งบริการเมื่อต้องการเปิด
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา เลื่อนลง และดูว่าป้องกันการเก็บข้อมูลสถานะคือเริ่มต้น
 5. ถ้าสถานะเป็นไม่เริ่มต้น คลิกสองครั้งบน
 6. เซ็ตแบบชนิดการเริ่มต้นเมื่อต้องการโดยอัตโนมัติคลิกตกลง
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากปัญหายังคง รายการรีจิสทรีสำหรับเก็บป้องกันอาจจะเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระวังของรีจิสทรี และได้อธิบายไว้ในรายละเอียดในบทความฐานความรู้เหล่านี้

outlook Express และ Outlook ซ้ำ ๆ พร้อมท์คุณสำหรับรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณตรวจสอบข้อความแสดงข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server

บันทึกการตั้งค่ารหัสผ่านที่ไม่ถูกเก็บไว้ใน Outlook หรือ Outlook Express

คุณลืมรหัสผ่านของบัญชี ไม่ little ที่สามารถดำเนินการ โดยชุมชนออนไลน์หรือฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Windows คุณจะต้องติดต่อเจ้าของ ISP หรือบัญชีของคุณ และขอตัวใหม่รหัสผ่าน


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2403615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Keywords: 
kbpasswords kbmt KB2403615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2403615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com