วิธีเพื่อให้มั่นใจ Jet 3.5 ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง (ส่วนฉัน)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 240377 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ขั้นตอนการรายละเอียดของบทความนี้คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาการติดตั้งกับ Microsoft Jet 3.51 จะครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาสำหรับ DAO ออปเจ็กต์ข้อมูล ActiveX (ADO), และวิธีการเข้าถึงของ ODBC

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows คุณควรเสมอสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข ถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการทำงาน เท่ากับผู้เชี่ยวชาญระดับโปรแกรมเมอร์ควรพยายามขั้นตอนในบทความนี้

Microsoft ให้ข้อมูลนี้ โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการแก้ไขรีจิสทรีอย่างปลอดภัย

ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทรับรอง Microsoft ยัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับรองของ Microsoft คู่ค้า โปรดดูหน้าต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
http://www.microsoft.com/certpartner/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งาน โปรดดูหน้าต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

บทนำ

โปรแกรมฐานข้อมูลของ Microsoft Jet ถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปได้ว่า การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ หรือ มากเป็นไปได้ ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่มีผลมากกับโปรแกรมประยุกต์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นตอนการรายละเอียดของบทความนี้คุณสามารถใช้การตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Jet ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

แบ่งเอกสารออกเป็นสามส่วน, (ใน) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นวิธีการเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมถึงการทำให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุม DAO, ADO และ ODBC ที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง, (ข) แก้ปัญหา Microsoft Jet ซึ่งครอบคลุม DLLs Jet และการตั้งค่ารีจิสทรี และ (c) ทรัพยากรข้อมูล คีย์รีจิสตรีรายการใดที่จะสร้างเนื้อความของบทความยากต่อการอ่าน

โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับการมีต่อของบทความนี้ ซึ่งรวมถึง C ส่วน ข้อมูลทรัพยากร:
245524วิธีเพื่อให้มั่นใจ Jet 3.5 ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง (Part II)

วิธีการเข้าถึงการแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะทำการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Jet คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการเข้าถึงที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง ในส่วนต่อไปนี้ครอบคลุม DAO, ODBC และ ADO

วัตถุการเข้าถึงข้อมูล (DAO)

dao คือ วิธีการเข้าถึง Jet กันโดยทั่วไป สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ได้ติดอย่างถูกต้องตั้งอยู่:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีแฟ้มต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll
  					
  หมายเหตุ:: ตัวอักษรของไดรฟ์อาจแตกต่างได้ถ้ามีการติดตั้งสำเนาของ Windows ในไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ c:

 2. ถ้าการอ้างอิงโครงการของคุณ(Microsoft DAO 2.5/3.5หรือ 3.51) ไลบรารีการเข้ากันได้แทนการ(Microsoft DAO 3.5หรือ 3.51) ไลบรารี แล้วคุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งแฟ้มต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao2535.tlb
  					
 3. คุณจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า มีคีย์รีจิสทรีสำหรับ DAO คีย์รีจิสทรีไว้ในส่วนการตั้งค่ารีจิสทรี DAO Microsoft ในบทความนี้ ใช้โปรแกรม RegEdit เพื่อตรวจสอบว่า มีคีย์รีจิสทรี ถ้าคีย์รีจิสทรีหายไป หรือชี้ไปแฟ้มที่ไม่มีอยู่ ด้วยตนเองถอนการลงทะเบียน และการลงทะเบียนใหม่ของแฟ้ม Dao350.dll โดยการเรียกใช้คำสั่งที่สองต่อไปนี้จาก Windowsเริ่มการทำงานปุ่ม และเลือกแล้วเรียกใช้หรือจากพร้อมรับคำสั่ง MS/DOS ใช้คำสั่งนี้:
  Regsvr32.exe /U 
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"
  
  Regsvr32.exe
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"
  						
  โปรดสังเกตว่า คำสั่งที่สองก่อนหน้ามีตัวแบ่งบรรทัดสำหรับ readability คุณควรรันคำสั่งแต่ละบรรทัดหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรีโดยตรง คำแนะนำสำหรับการใช้ค่าโดยใช้แฟ้ม.reg ถูกกำหนดในส่วนการตั้งค่ารีจิสทรี DAO Microsoft
 4. เมื่อมีการตั้งค่าแฟ้มและรีจิสทรีอยู่ในสถานที่ คุณสามารถทดสอบการติดตั้ง DAO ถึงรหัส ทำให้การอ้างอิงถึง(Microsoft DAO 3.5หรือ 3.51) ไลบรารีในโครงการของคุณและเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Debug.Print DBEngine.Version
  						
  หากคำสั่งที่ทำงาน ยัง โปรแกรมประยุกต์ของคุณยังคงไม่ คุณควรทำกับส่วน "การแก้ไข Jet Microsoft"

  ถ้ารหัสการทดสอบก่อนหน้านี้เป็นสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะทำงานนี้:
  '429': คอมโพเนนต์ ActiveX ไม่สามารถสร้างวัตถุได้
  ตรวจสอบดูว่า มีคีย์สิทธิ์การใช้งานขณะออกแบบของ DAO อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ The following three lines may be saved to a file with the .reg extension and imported into the registry through the RegEdit program:
  REGEDIT4
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\F4FC596D-DFFE-11CF-9551-00AA00A3DC45]
  @="mbmabptebkjcdlgtjmskjwtsdhjbmkmwtrak"
  					
 5. If the code fails with an access violation, some of the support files may be out of date, typically:
  Oleaut32.dll
  Msvcrt.dll
  					
  The latest version of these files can be obtained by installing the latest version of:from the World Wide Web. Run it on your computer to install the latest support files.

  หมายเหตุ:: Installing this file may overwrite the Microsoft Access ODBC drivers as outlined in the following section. If you have programs that use these drivers, you should be cautious about upgrading them.

 6. Occasionally, an access violation may result from a mismatch between the version of Dao350.dll and some of the other Jet or support DLLs. For example, if you have a 3.50 version of Dao350.dll and Jet 3.51, you might have problems. Upgrading to a 3.51 version of Dao350.dll might help.

Microsoft Access ODBC Drivers

Installing Microsoft Access 2000, Microsoft Visual Basic 6.0 SP3, Microsoft Windows 2000, ADO 2.1 or later, and other products may break programs that use the Microsoft Access ODBC driver. These applications replace the Microsoft Jet 3.5 ODBC drivers with Microsoft Jet 4.0 ODBC drivers. These drivers have different capabilities and may cause your application to fail under certain circumstances. You can check the version numbers of the following files:
Odbcjt32.dll 
Odbcji32.dll 
Odexl32.dll
Oddbse32.dll 
Odpdx32.dll 
Odtext32.dll 
Odfox32.dll
				
These files are located in your Windows\System (or Winnt\System32 for Windows NT) folder. The file version should start with 3.5 or 3.51.

If the version number starts with 4.0, then the following Microsoft Knowledge Base article deals specifically with this problem:
237575Reverting to the Access 97 ODBC Driver After Installing MDAC


The article can also be used if the files do not exist at all. Once the drivers are in place, you should be able to view them in theODBC Administratorในแผงควบคุม(เครื่องมือการดูแลระบบ, if you are using Windows 2000), create DSNs to MDB and ISAM files, and compact a Microsoft Access database. If the article does not resolve the problem and you can use other ODBC drivers without experiencing a problem, continue to the Troubleshooting Microsoft Jet section.

ActiveX Data Objects (ADO)

 1. First verify that you can use ADO with a provider other than the OLEDB Provider for Microsoft Jet. If not, then you need to verify that ADO is properly installed and registered. The following Microsoft Knowledge Base article helps you to troubleshoot the Microsoft Data Access Components:

  232060How To MDAC Setup Troubleshooting Guide
  After ADO is installed and working properly proceed with the following steps to verify that the OLEDB provider for Microsoft Jet is properly installed and registered.
 2. The OLEDB provider for Microsoft Jet 3.5 consists of the following two files:
  C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll   (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)
  C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.dll
  						
  Msjt4jlt.dll is Jet 3.52, a special version of Jet 3.5 specifically for ADO. It does not support linked files, stored queries, or the Installable ISAM drivers. It does rely on some of the other Jet 3.51 core files, specifically Msjter35.dll and Msjint35.dll, also located in the system directory.

  If these files do not exist, you can obtain them by downloadingMDAC 2.0from the following location on the Web, or from Visual Basic 6.0 (versions prior to SP3). MDAC 2.1 and later do not contain these files.

  If you do not have MDAC 2.1 or later on your computer, you can download the MDAC 2.0 version of the MDAC_TYP.exe file and run it to install these components. This MDAC 2.0 version of the MDAC_TYP.EXE file can be found at the following location:
  http://microsoft.com/data/download_20300223.htm
  If you do have a 2.1 or later version of MDAC on your computer, copy the MDAC 2.0 MDAC_TYP.exe file to a clean directory and run the following command:mdac_typ.exe /c /t:C:\MDAC20This extracts the files into the C:\Mdac20 folder without installing them on your system. You can then copy the Msjt4jlt.dll and Msjtor35.dll files from this location to the directories indicated below in the REGSVR32 commands.
 3. Register the files in the following order:
  Regsvr32.exe C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)
  
  Regsvr32.exe "C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.DLL"
  						
  If these steps do not resolve the problem, continue with the Troubleshooting Microsoft Jet section.

Troubleshooting Microsoft Jet

If you have reached this step, then you should be experiencing problems with Microsoft Access, the Microsoft Visual Basic data control, the VISDATA add-in, other applications, and your own DAO, RDO, and ADO code.

core Jet แฟ้ม

 1. ในใบสั่งสำหรับ Microsoft Jet การใช้งาน คุณจำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งหมดในไดเรกทอรี C:\Windows\System (Winnt\System32 สำหรับ Windows NT หรือ Windows 2000) แฟ้มต่อไปนี้อย่างน้อย:
  Msjet35.dll
  Msjter35.dll
  Msjint35.dll
  Vbajet32.dll
  Expsrv.dll    (this was introduced with Vbajet32.dll 6.x versions)
  					
 2. มีกำหนดคีย์รีจิสทรีของ Microsoft Jet ในส่วนการตั้งค่ารีจิสทรีของ Jet Microsoft ในตอนท้ายของบทความ ตรวจสอบรีจิสตรีคีย์ที่มีอยู่ ถ้า ไม่ ส่วนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโดยใช้แฟ้ม.reg
 3. หลังจากการดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ คุณควรใช้ Microsoft Jet เพื่อเปิดแฟ้มฐานข้อมูล 3.x Microsoft Jet ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา อ้างอิงการบางอย่างอาจล้าสมัย คุณสามารถปรับปรุงเหล่านั้นเป็นรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

การอ้างอิงเจ็ต

Microsoft Jet มีหมายเลขการอ้างอิงแฟ้ม:
Msvcrt.dll
Oleaut32.dll
				
รุ่นที่เก่ากว่าของไฟล์ Oleaut32.dll โดยเฉพาะอาจมีปัญหา แฟ้ม Expsrv.dll จะไม่ทำงานอย่างเหมาะสมกับรุ่นที่เก่ากว่า คุณสามารถขอรับรุ่นล่าสุดของ DLLs เหล่านี้ได้ ด้วยการดาวน์โหลดส่วนล่าสุด Microsoft Data Access ประกอบจากเว็บ ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึงของ Microsoft ที่รุ่น 3.5 คุณจะต้องคืนค่าแฟ้ม เป็นรายละเอียดในส่วนของโปรแกรมควบคุม ODBC การเข้าถึง Microsoft ก่อนหน้าในบทความ หลังจากการปรับรุ่นคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลจาก Microsoft

โปรแกรมควบคุมของเจ็ตสามารถติดตั้งได้ ISAM

รูปถ้าแอพลิเคชันของคุณใช้ Jet 2.x หรือแฟ้ม MDB ก่อนหน้า แฟ้ม dBase กระดาษคำนวณของ Excel หรือใด ๆ อื่น ๆ สามารถติดตั้งได้ ISAM แฟ้มแบบ จาก นั้นคุณจำเป็นต้องติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มต่อไปนี้ลงในไดเรกทอรี Windows\System (Winnt\System32 สำหรับ Windows NT หรือ Windows 2000):
Msrd2x35.dll      Jet 2.x IISAM
Msexcl35.dll      Excel IISAM
Msexch35.dll      Exchange IISAM
Msltus35.dll      Lotus 123 IISAM
Mspdox35.Dll      Paradox IISAM
Mstext35.dll      Text file IISAM
Msxbse35.dll      dBase/FoxPro IISAM
				
มีกำหนดรีจิสทรีคีย์ในส่วนการตั้งค่ารีจิสทรีของ Jet Microsoft ในตอนท้ายของบทความ Verify the registry keys exist. If not, the section gives instructions on creating them through a .reg file.

You can also register them with the following commands:
Regsvr32.exe C:\Windows\Msrd2x35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msexcl35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msexch35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msltus35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Mspdox35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Mstext35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msxbse35.dll
				

Jet Profiles

If you use custom Jet profiles, the following article provides more information:
173646How To Use a Custom Jet Profile to Alter Data Access Behavior

ข้อมูลอ้างอิง

Microsoft Jet Database Engine Programmer's Guide, Second Edition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 240377 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Data Access Components 2.5
Keywords: 
kbhowto kbmdacnosweep kbtophit kbmt KB240377 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:240377

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com