ข้อผิดพลาดรันไทม์เงิน: "R6025 - เรียกฟังก์ชันเสมือน Pure"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 240437 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามปรับปรุงการอ้างอิงแบบออนไลน์ในบริการแจ้งของ Microsoft คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไลบรา Microsoft Visual c ++รันไทม์รีต่อไปนี้:
Runtime Error!!

โปรแกรม: Money\MSMONEY.EXE Files\Microsoft C:\Program

r6025
-การเรียกฟังก์ชันเสมือน pure

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ที่ Microsoft Windows เข้ารหัสลับให้มีการลงทะเบียนไม่ถูกต้องในรีจิสทรีของ Microsoft Windows

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ปิด ViewMgr เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกการเริ่มต้นแท็บในการกำหนดค่าระบบ ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Windows Vista:

 1. ปิดบริการแจ้ง
 2. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:regsvr32 rsabase.dllแล้ว กด ENTER
เมื่อมีการลงทะเบียนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดบริการแจ้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาด อาจแฟ้มเพิ่มเติมที่คุณต้องการลงทะเบียน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิดบริการแจ้ง
 2. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้หนึ่งครั้ง และกด enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  • regsvr32 softpub.dll
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
 4. หลังจากที่คุณทำการลงทะเบียนสำหรับแฟ้มทั้งหมด เปิดบริการแจ้ง

สำหรับ Microsoft Windows XP และรุ่นก่อนหน้า

 1. ปิดบริการแจ้ง
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 rsabase.dllในการOPENกล่อง
 3. คลิกตกลง.
เมื่อมีการลงทะเบียนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดบริการแจ้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาด อาจแฟ้มเพิ่มเติมที่คุณต้องการลงทะเบียน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ปิดบริการแจ้ง
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในการOPENกล่องหนึ่งครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกตกลงหลังจากที่คุณพิมพ์แต่ละบรรทัด
  • regsvr32 softpub.dll
  • regsvr32 wintrust.dll
  • regsvr32 initpki.dll
  • regsvr32 dssenh.dll
  • regsvr32 rsaenh.dll
  • regsvr32 cryptdlg.dll
  • regsvr32 gpkcsp.dll
  • regsvr32 sccbase.dll
  • regsvr32 slbcsp.dll
 3. หลังจากที่ลงทะเบียนสำหรับแฟ้มทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ เปิดบริการแจ้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 240437 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbpending kbprb kbmt KB240437 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:240437

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com