คำอธิบายของข้อผิดพลาดในการบันทึกเครื่องมือการตั้งค่าเดสก์ท็อป 365 Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2404500 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ โดยใช้เครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อป คุณอาจพบข้อผิดพลาด เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในแฟ้ม Toollog การตั้งค่าเดสก์ท็อป 365 Office บทความนี้อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มบันทึกเครื่องมือการตั้งค่าเดสก์ท็อป 365 Office สามารถค้นพบได้ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  • ในขณะที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อปเครื่องมือ คุณสามารถกด Ctrl + Shift + L เพื่อทำแพคเกจแฟ้มบันทึก และบันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่คุณเลือก
  • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista ล็อกไฟล์สามารถพบได้ในตำแหน่งต่อไปนี้หนึ่ง:
    • C:\Users\<User_Name></User_Name>\AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเช่นการปรับปรุงที่ไม่สามารถทำการติดตั้งเพิ่มเติม ดูล็อกไฟล์ต่อไปนี้:
  • บันทึกของโปรแกรมประยุกต์
  • ล็อกไฟล์ในโฟลเดอร์ล็อก Windows Update

เมื่อการติดตั้งการปรับปรุงที่จำเป็นไม่ประสบความสำเร็จ ความล้มเหลวถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อป ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:

แหล่งที่มา = msiinstaller

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลนี้ยังถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของ Windows Update ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึกของ Windows Update เป็น% windir%\WindowsUpdate.log ล็อกไฟล์ของ Windows Update อาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุไม่ได้ถูกติดตั้งปรับปรุงเฉพาะ

เครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อปยังสามารถกลับข้อผิดพลาดเฉพาะของ MSI และรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นผลมาจากการปรับปรุงที่จะใช้ ข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้น โดยเครื่องมือติดตั้ง Office 365 เดสก์ท็อป ไม่เหล่านี้ มีข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของข้อผิดพลาด ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รหัสข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเดสก์ท็อป office 365

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงเงื่อนไขที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของเครื่องมือการตั้งค่าเดสก์ท็อป 365 Office ตารางอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ และที่ถูกบันทึกไว้ในล็อก

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
IDเนื้อหาคำอธิบาย
AbortMessageDescriptionกำลังยกเลิกการติดตั้งอาจทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Office 365คำอธิบายสำหรับกล่องโต้ตอบยกเลิก
AbortMessageTitleคุณต้องการยกเลิกการติดตั้งหรือไม่ชื่อเรื่องข้อความสำหรับกล่องโต้ตอบยกเลิก
AdminMustSignInForUpdatesบัญชีคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่าเดสก์ท็อปของ Office 365 อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณข้อความเตือนเมื่อผู้ใช้ทั่วไปบน Windows XP ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
AppConfigurationsAvailableคุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ของคุณบนเดสก์ท็อปสำหรับใช้กับ Office 365บอกให้ผู้ใช้ที่ สามารถดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกแอพลิเคชัน โดยไม่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
CannotDownloadUpdatesDescriptionการตั้งค่าเดสก์ท็อปของ office 365 ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าพร็อกซีของคุณ และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่าเดสก์ท็อปของ Office 365 อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณข้อความในหน้าจอข้อกำหนดเกี่ยวกับการจะดาวน์โหลดการปรับปรุง
CannotDownloadUpdatesTitleการตั้งค่าเดสก์ท็อปของ office 365 ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงลงในคอมพิวเตอร์ของคุณชื่อเรื่องสำหรับหน้าจอความต้องการที่เกี่ยวกับการจะดาวน์โหลดการปรับปรุง
ConfigurationDataNotAvailableFormatStringข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ {0} ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้{0} เป็นชื่อผลิตภัณฑ์
ConfigurationOptionsChangedตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกของคุณมีเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบการเลือกของคุณ แล้วคลิกทำต่อไปคำอธิบายที่อยู่ด้านล่างหัวข้อ
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescriptionรุ่นของ {0} ไม่เข้ากันได้กับ Office 365 รายการจะยังทำงานกับการตั้งค่าปัจจุบันของคุณ แต่จะไม่ทำงานหลังจากที่คุณได้รับการเปลี่ยนเป็น Office 365ข้อความในแผงด้านขวา
ConfigureLyncDisabledDescriptionไม่พบ Microsoft Lync รุ่นที่เข้ากันข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureLyncDisabledTitleไม่สามารถตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Lyncข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureLyncUncheckedDescriptionคุณได้เลือกที่ไม่ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Lync สำหรับใช้กับ Microsoft Office 365ข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureLyncUncheckedTitleMicrosoft Lync จะไม่ถูกกำหนดค่าข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureLyncUnprovisionedDescriptionบัญชีของคุณถูกจัดสรรสำหรับบริการ Lync ไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureLyncUnprovisionedTitleไม่สามารถกำหนดค่า Lyncข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookDisabledDescriptionไม่พบ Microsoft Outlook รุ่นที่เข้ากันได้ข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookDisabledTitleไม่สามารถกำหนดค่า Microsoft Outlookข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescriptionบัญชีของคุณ Office จะถูกเปลี่ยนเป็น Office 365 อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้สมบูรณ์กระบวนการแปลง ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณว่า กระบวนการเปลี่ยนภาพสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ Office 365 เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณกำหนดค่า Microsoft Outlook หรือไม่คำอธิบายของแผงด้านขวาสำหรับการกำหนดค่า Outlook สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนภาพ แต่ที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่า Office 365
ConfigureOutlookUncheckedDescriptionคุณได้เลือกที่ไม่ตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft Outlook สำหรับการใช้งานกับ Microsoft Office 365 คุณอาจไม่สามารถรับอีเมลที่ไม่ มี Outlook Web Accessข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookUncheckedTitleMicrosoft Outlook จะไม่ถูกกำหนดค่าข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookUnprovisionedDescriptionบัญชีของคุณถูกจัดสรรสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 365 Exchange ไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureOutlookUnprovisionedTitleMicrosoft Outlook จะไม่ถูกกำหนดค่าข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureSharePointNoActionTitleMicrosoft SharePoint จะไม่ถูกกำหนดค่าข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureSharePointUnprovisionedDescriptionบัญชีของคุณไม่ถูกจัดสรร โดย Microsoft SharePoint สำหรับ Microsoft Office 365 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
ConfigureSharePointUnprovisionedTitleMicrosoft SharePoint จะไม่ถูกกำหนดค่าข้อความในบานหน้าต่างสถานะ
DeclineEulaMessageDescriptionยอด EULA จะปิด Microsoft Office 365 โดยไม่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นคำอธิบายสำหรับกล่องข้อความปฏิเสธ EULA
ErrorAnotherInstallationInProgressTitleการติดตั้งอื่นกำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ErrorAnotherVersionInstalledDescriptionก่อนคุณสามารถทำการติดตั้งต่อไป คุณต้องเอารุ่นที่มีอยู่ของผลิตภัณฑ์นี้ออก
ErrorAnotherVersionInstalledTitleผลิตภัณฑ์นี้รุ่นอื่นถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว
ErrorBelowRequirementsTitleคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงกับความต้องการขั้นต่ำของระบบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบข้อกำหนดขั้นต่ำ
ErrorCodeFormatStringรหัสข้อผิดพลาด: { 0 }ไม่มีหมายเลขโค้ดข้อผิดพลาด {0}
ErrorConfigurationFailedDescriptionไม่สามารถกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท็อปนี้ เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกเสร็จสมบูรณ์ โปรดปิดโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่เปิด และเรียกใช้เครื่องมือนี้อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับการสนับสนุนคำอธิบายของบานหน้าต่างข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกที่ล้มเหลว
ErrorConfigurationFailedTitleกำหนดค่าล้มเหลวชื่อเรื่องของบานหน้าต่างข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกที่ล้มเหลว
ErrorFailedToCreateShortcutsDescriptionไม่สามารถสร้างทางลัดเมนูเริ่มต้นสำหรับ Microsoft Office 365 ในขณะนี้ คุณสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไปโฮมเพจของ Office 365
ErrorFailedToCreateShortcutsTitleไม่สามารถสร้างทางลัดในเมนูเริ่ม
ErrorIncompatibleLanguageDescriptionติดต่อ Office 365 ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ
ErrorIncompatibleLanguageTitleโปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการหรือภาษาของคุณ
ErrorInstallationWasCanceledDescriptionติดต่อ Office 365 ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ
ErrorInstallationWasCanceledTitleการติดตั้งถูกยกเลิก
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescriptionเรียกใช้การติดตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ Microsoft Office 365
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitleไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ErrorInstallFolderInaccessibleDescriptionรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วลองติดตั้งอีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ Microsoft Office 365
ErrorInstallFolderInaccessibleTitleโฟลเดอร์การติดตั้งจะเต็ม หรือไม่สามารถเข้าถึง
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatStringจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ว่างบนดิสก์: {0} เมกะไบต์

เนื้อที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งาน: {1} เมกะไบต์เพิ่มเนื้อที่ว่างดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลงเพื่อดำเนินต่อ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนเกี่ยวกับเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ {0} และ {1} เป็นค่าจำนวนเต็มที่แสดงเนื้อที่ว่างบนดิสก์
ErrorInsufficientDiskSpaceTitleคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอชื่อเรื่องสำหรับข้อความการแจ้งเตือนพื้นที่ดิสก์ไม่เพียงพอ
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescriptionไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นอย่าง น้อยหนึ่งครั้ง เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ ลองอีก หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitleไม่สามารถเข้าถึงการปรับปรุงจำเป็น
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescriptionข้อมูลทั้งหมดจำเป็นสำหรับการปรับปรุงไม่สามารถดาวน์โหลด ดังนั้นการปรับปรุงไม่ได้ถูกติดตั้งไว้
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitleไม่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ErrorNoInternetConnectionDescriptionตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แล้วเรียกใช้การติดตั้งอีกครั้ง
ErrorNoInternetConnectionTitleMicrosoft Office 365 ไม่สามารถตรวจพบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
ErrorNoneDescriptionว่างเปล่าโดยเจตนา
ErrorNoneTitleว่างเปล่าโดยเจตนา
ErrorNotCompatibleWithOSDescriptionถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ Microsoft Office 365
ErrorNotCompatibleWithOSTitleการปรับปรุงนี้ไม่เข้ากันได้กับ Windows รุ่นของคุณ
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescriptionสามารถรับการปรับปรุงจาก Windows Update
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitleคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการปรับปรุงจากบริการ Windows Installer
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescriptionสร้างพื้นที่ว่างเพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น เรียกใช้การติดตั้งอีกครั้ง
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitleคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatStringมีปัญหาในการเปิดเว็บเพจ {0} ในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าของเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ แล้วลองอีกครั้งคำอธิบายเกี่ยวกับกล่องข้อความ {0} เป็น URL ที่ไม่สามารถเปิด
ErrorOpeningLinkTitleไม่สามารถเปิดเบราเซอร์เริ่มต้นของคุณชื่อเรื่องของกล่องข้อความ
ErrorOptInMuDescriptionนโยบายของระบบไม่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังบริการ Microsoft Update ซึ่งจะป้องกันไม่ให้โปรแกรมปรับปรุงบางอย่างกำลังติดตั้ง แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับบริการ Microsoft Update หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ErrorOptInMuTitleไม่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริการ Microsoft Update
ErrorRebootRequiredDescriptionเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ErrorRebootRequiredTitleคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ErrorRemoteInstallationFailedDescriptionเข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล และเรียกใช้การติดตั้งด้วยตนเอง
ErrorRemoteInstallationFailedTitleการติดตั้งระยะไกลล้มเหลว
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescriptionไม่มีการยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการสำหรับการปรับปรุงนี้
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitleไม่มีการติดตั้งการปรับปรุง
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescriptionการปรับปรุงก่อนหน้านี้ล้มเหลวในการติดตั้ง ซึ่งขัดขวางการปรับปรุงนี้การติดตั้ง เรียกใช้การติดตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitleไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
ErrorUnknownDescriptionเรียกใช้การติดตั้งใหม่อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ Microsoft Office 365
ErrorUnknownTitleไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescriptionถอนการติดตั้งการเข้าสู่ระบบผู้ช่วย และลองติดตั้งอีกครั้ง
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitleรุ่นของ Microsoft ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบผู้ช่วยที่กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน
ErrorUpdateNotApprovedDescriptionถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ErrorUpdateNotApprovedTitleการปรับปรุงนี้ไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับองค์กรของคุณ
ErrorUpdateUponRestartMicrosoft Office 365 จะพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ มีการเริ่มการทำงาน
EulaDescriptionทบทวนข้อตกลงการให้บริการ เมื่อต้องการทำต่อไป คลิกฉันยอมรับคำอธิบายเกี่ยวกับหน้าจอ EULA
EulaLinkดูนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Office 365ข้อความของการเชื่อมโยง EULA
EulaTitleตรวจทาน และยอมรับข้อตกลงการให้บริการชื่อเรื่องของหน้าจอ EULA
FinishUpdatesFailedFormatStringโปรแกรมปรับปรุงที่ล้มเหลวในการติดตั้ง: {0}สตริงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานรายการสุดท้าย "ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์" จะมีรูปแบบตามลำดับ
LoggingSaveErrorDescriptionการตั้งค่าเดสก์ท็อปของ office 365 ไม่สามารถสร้างล็อกการตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณ Office 365คำอธิบายข้อความสำหรับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดในการบันทึก
LoggingSaveErrorTitleข้อผิดพลาดในการสร้างแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเดสก์ท็อป Office 365ชื่อเรื่องข้อความสำหรับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดในการบันทึก
MainDescriptionSomeUpdatesFailedการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบางอย่างล้มเหลว เลือกการปรับปรุงล้มเหลวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาบันทึกงานของคุณ แล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการทำงานต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะเริ่มระบบใหม่ในภายหลังคำอธิบายของการปรับปรุงบางอย่างล้มเหลวหน้าจอ
MainLinkTroubleshootเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
OfficeReleasesSupportedรุ่นของ Microsoft Office จะไม่เข้ากันได้กับ Office 365 รุ่นสนับสนุนที่นำออกใช้เฉพาะ office 365 ของ Office และ Office บริการวิสแพ็ค การปรับปรุง Office รุ่นของคุณเป็นรุ่นที่สนับสนุน และจากนั้น เรียกใช้ Office 365 อีกครั้งข้อความในหน้าจอข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Office รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน
StatusConfigureFailedกำหนดค่าล้มเหลวค่าในคอลัมน์สถานะ
StatusDownloadFailedการดาวน์โหลดล้มเหลวค่าในคอลัมน์สถานะ
StatusInstallFailedการติดตั้งล้มเหลวค่าในคอลัมน์สถานะ
UserConfigurationDownloadErrorDescriptionไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ Microsoft Office 365 ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ของ Microsoft Office 365คำอธิบายเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการกำหนดค่าผู้ใช้
UserConfigurationDownloadErrorTitleกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สมบูรณ์ชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการกำหนดค่าผู้ใช้
UserConfigurationVersionErrorDescriptionกรุณาเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์จากไซต์บริการแบบออนไลน์ของ Microsoft รุ่นล่าสุดคำอธิบายเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ผู้ใช้มีการเรียกใช้แอพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ Worer ข้อมูล (IW) รุ่นล่าสุด
UserConfigurationVersionErrorTitleเวอร์ชันของแอพลิเคชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ผู้ใช้มีการเรียกใช้แอพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์ W รุ่นล่าสุด
WarningBelowSystemRequirementsMicrosoft Windows หรือคุณกำลังใช้ Microsoft Office รุ่นไม่เข้ากันได้กับ Microsoft Office 365ข้อความสำหรับกล่องโต้ตอบความต้องการของระบบ
WarningCloseApplicationsToContinueTitleคุณต้องปิดโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ก่อนที่คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft Office 365:ชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ "คุณจำเป็นต้องปิด" คำอธิบายเป็นรายชื่อของแอพลิเคชัน


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่าเดสก์ท็อปของ Office 365 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2392274 โปรแกรมติดตั้ง office 365 เดสก์ท็อปไม่สามารถดาวน์โหลดการปรับปรุง หรือคุณได้รับข้อผิดพลาด "คอมพิวเตอร์ของคุณไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังบริการ Microsoft Update" เป็นข้อความ
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2404500 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กรกฎาคม 2557 - Revision: 16.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365
Keywords: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2404500 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2404500

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com