Straipsnio ID: 2404821 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Jei naudojate ?Windows Internet Explorer 9?, gali b?ti netinkamai pateikiami tinklalapiai. ?i? pateikimo problem? galima atpa?inti pagal toliau i?vardytus po?ymius.
 • Vaizdai n?ra tokie ry?k?s.
 • Reikia daugiau laiko, kol tinklalapiai bus parodyti.
 • Kai kurie tinklalapiai, kurie yra pritaikyti HTML5 standartui, rodomi netinkamai arba i?vis neparodomi.

PRIE?ASTIS

?i pateikimo problema gali kilti tod?l, kad turima vaizdo plok?t? arba vaizdo tvarkykl? nepalaiko ?Direct2D?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Kad su ?ia pateikimo problema nesusidurtum?te, tinklalapius per?i?r?kite nustat? vaizdo generavimo naudojant programin? ?rang?, o ne grafikos apdorojimo ?rengin? (GPU), funkcij?.

Jei norite, kad vaizdo generavimo naudojant programin? ?rang? funkcij? ?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50762

Pastabos
 • Jei vaizdo plok?t? nepalaiko ?Direct2D?, sprendimas ?Taisyti? neveiks.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer 9?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
  Pastaba Jei meniu ?rankiai nerodomas, paspauskite ALT, ir meniu ?rankiai pasirodys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Papildoma, tada nar?ykite iki skyriaus Spartinamoji grafika.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti vaizd? generavim? programine ?ranga, o ne GPU.
 5. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 6. U?darykite visus atidarytus ?Internet Explorer 9? langus ir paleiskite ?Internet Explorer 9? iš naujo.
 7. Per?i?r?kite tinklalap? ?Internet Explorer 9?.
Pastaba. ?ia pateikimo problem? taip pat pavyks i?spr?sti atnaujinus vaizdo plok?t?s versij? ? ?Direct2D? palaikan?i? vaizdo plok?t?s versij?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Jei problemos i?spr?sti vis tiek nepavyksta, galb?t kyla ?iniatinklio svetain?s suderinamumo arba kitoki? problem?, tod?l pam?ginkite atlikti gedimo pa?alinimo veiksmus, nurodytus straipsnyje:

  Kod?l naudojant ?Internet Explorer 9? nepavyksta paleisti kai kuri? ?aidim? ir vaizdo ?ra???
 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2404821 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2404821

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com