Identifikator ?lanka: 2404821 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Veb stranice se mo?da ne?e ispavno prikazivati kada koristite Windows Internet Explorer 9. Kada se dogodi problem sa prikazom , mo?da ?ete imati slede?e simptome:
 • Slike su manje o?tre.
 • Veb stranicama je potrebno du?e vremena za prikaz.
 • Neke Veb stranice koje su optimizovane za HTML5 standard prikazuju se neta?no ili se uop?te ne prikazuju.

UZROK

Do problema sa prikazom mo?e do?i zato ?to trenutna video kartica ili upravlja?ki program za video ne podr?avaju Direct2D.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem sa prikazom, koristite prikazivanje softvera umesto grafi?ke kartice (GPU) da biste prikazali Veb stranicu.

Da bismo omogu?ili prikazivanje softvera umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50762

Napomene
 • Re?enje za popravku ne?e raditi ako va?a video kartica ne podr?ava Direct2D.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer 9.
 2. U meniju Alatke izaberite stavkuInternet opcije.
  Napomena Ako se meni Alatke ne prikazuje, pritisnite ALT da biste prikazali meni Alatke.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim pre?ite na odeljak Ubrzana grafika.
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi prikazivanje softvera umesto prikazivanja GPU.
 5. Kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Zatvorite sve otvorene prozore programa Internet Explorer 9 i ponovo pokrenite Internet Explorer 9.
 7. Prika?i Veb stranicu u progrmu Internet Explorer 9.
Napomena Uvek mo?ete da re?ite ovaj problem sa prikazom tako ?to ?ete nadograditi svoju video karticu koja podr?ava Direct2D.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Ako problem i dalje nije re?en, mo?da imate problema sa kompatibilno??u Veb lokacije ili druge probleme, onda sledite ove korake za re?avanje problema u slede?em ?lanku:

  Za?to neke igre ili video zapisi ne rade u programu Internet Explorer 9?
 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2404821 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2404821

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com