HOW TO: กำหนดค่าหน้าที่ IISADMPWD สำหรับพอร์ตอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 240654
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บนพอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 80

บทนำ

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) 4.0 และรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 รวมเพจที่ดูแลเว็บที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บน IIS เริ่มต้นท่า 80 เท่านั้น บทความนี้อธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนเพจเหล่านี้ทำงานบนพอร์ตอื่น

โดยค่าเริ่มต้น การติดตั้ง IIS สร้างโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%SYSTEMROOT%\system32\inetsrv\iisadmpwd
แฟ้มต่อไปนี้แล้วได้ถูกคัดลอกไปที่โฟลเดอร์:
Achg.htr
Aexp.htr
Aexp2.htr
Aexp2b.htr
Aexp3.htr
Aexp4.htr
Aexp4b.htr
Anot.htr
Anot3.htr

การตั้งค่าคอนฟิกหน้าสำหรับพอร์ตอื่น

  1. เปิดแต่ละหน้า และการค้นหาข้อความสำหรับสายอักขระต่อไปนี้:
     <%iis.SERVER_NAME%> 
  2. สำหรับแต่ละข้อความนี้ หาก URL ขึ้นต้น ด้วย "http:// <%iis.SERVER_NAME%>" เปลี่ยนอ่าน " http:// <%iis.SERVER_NAME%>:port1, "ที่port1พอร์ตที่เว็บไซต์จะฟังบนได้
  3. likewise เปลี่ยนแปลงแต่ละ URL ที่ขึ้นต้น ด้วย "https:// <%iis.SERVER_NAME%>" อ่าน " https:// <%iis.SERVER_NAME%>:port2, "ที่port2พอร์ต Secure Sockets Layer (SSL) ที่เว็บไซต์จะฟังบนได้

การแก้ไขปัญหา

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน:
พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296617ข้อผิดพลาดเมื่อรหัสผ่านที่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
184058ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ IIS 4.0 เปลี่ยนคุณลักษณะของรหัสผ่าน
269082ไม่มีสร้างไดเรกทอรีเสมือนของ IISADMPWD ในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ IIS 5.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 240654 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB240654 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:240654

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com