การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ APPC และ CPI C อาจหยุดการตอบสนองถ้ามีส่งการร้องขอการธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมการโฮสต์เพื่อสนับสนุนแบบไดนามิกระยะไกล APPC ตรรกะหน่วย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2408772 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีโปรแกรมประยุกต์การติดต่อสื่อสารโปรแกรมไปยังโปรแกรมขั้นสูง (APPC) หรืออินเทอร์เฟซแบบทั่วไปเขียนโปรแกรมสำหรับสำหรับโปรแกรมประยุกต์การติดต่อสื่อสาร (CPI C) ที่ส่งธุรกรรมที่จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ของคู่ค้า โดยใช้ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009
  • กระบวนการสนับสนุน definition APPC LU ระยะไกลแบบไดนามิกตัวเลือกเปิดใช้งานในคุณสมบัติการเชื่อมต่อในตัวจัดการ SNA
  • มีอยู่ไม่มีเซสชัน APPC ที่ใช้งานอยู่ในบริการเซิร์ฟเวอร์ SNA ในเวลาที่โปรแกรมประยุกต์ APPC หรือโปรแกรมประยุกต์ CPI C ส่งการร้องขอการธุรกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชัน APPC หรือโปรแกรมประยุกต์ CPI C อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) ทันทีที่มีการเริ่มต้นธุรกรรม

หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โฮสต์รวม Server 2004 หรือ 2006 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ SNA Server (Snaservr.exe) จัดการ APPC เซสชันที่ร้องขอที่สองที่ได้รับขณะที่มีกำลังการประมวลผลการร้องขอเซสชัน APPC แรก ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสนับสนุน definition APPC LU ระยะไกลแบบไดนามิกตัวเลือกเปิดใช้งานบนการเชื่อมต่อที่ APPC ตรรกะหน่วย (LUs) ถูกกำหนดในตัวจัดการ SNA

ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าถูกกำหนดอย่างชัดเจนมีการใช้ LUs APPC ระยะไกล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือเพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก Microsoft ต่อไปนี้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/contactus/ ws =สนับสนุน
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับ x ที่ใช้ x86 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snaservr.exe8.0.3776.2679,76014 Sep 201000:42x86
Trcservr.exe8.0.3776.2920,91214 Sep 201000:42x86
สำหรับ x 64 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snaservr.exe8.0.3776.2967,50414 Sep 201000:44x64
Trcservr.exe8.0.3776.21,261,90414 Sep 201000:44x64
การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานนั้นสนับสนุน definition APPC LU ระยะไกลแบบไดนามิกตัวเลือกในคุณสมบัติการเชื่อมต่อในตัวจัดการ SNA สำหรับการเชื่อมต่อที่ใช้ LUs APPC โดยค่าเริ่มต้น สำหรับการเชื่อมต่อที่ใช้ DLC IP ลิงค์บริการ การสนับสนุน definition APPC LU ระยะไกลแบบไดนามิกตัวเลือกถูกเปิดใช้งาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้า LUs APPC ท้องถิ่นที่ขึ้นกับการใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนกับอธิบายไว้ที่นี่ คุณจะมีใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การพรอมต์คำสั่ง SNACFG เพื่อกำหนด LUs APPC ระยะไกลให้การเชื่อมต่อ "โฮสต์ระบบ" DLC IP ที่ใช้ LUs APPC ท้องถิ่นขึ้นอีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
947858การแก้ไข: เหตุการณ์ 17 เกิดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ mainframe พยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ APPC ผ่านการเชื่อมต่อ DLC IP โดยใช้หน่วยการทางตรรกะ LU 6.2 ขึ้น
ถ้ากำหนด LUs APPC ระยะไกลไม่ด้วยตนเองให้กับ IP-DLC ที่จะเชื่อมต่อ "โฮสต์ระบบ" โดยใช้ Snacfg.exe บริการ SNA Server แบบไดนามิก สร้าง LUs APPC ระยะไกลสำหรับการร้องขอการเซสชัน APPC ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่า LUs APPC ระยะไกลได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจนในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก LUs APPC ท้องถิ่นขึ้นเมื่อคุณใช้บริการการเชื่อมโยง DLC IP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939193วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อและหน่วยลอจิคัลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ APPC เมื่อคุณใช้บริการการเชื่อมโยง DLC IP ในปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ร่วมกับหน่วยการทางตรรกะของ APPC ขึ้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2408772 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbbug kbmt KB2408772 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2408772

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com