ID c?a bi: 2409264 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Trc khi ban co th s dung Outlook Express gi va nhn e-mail, ban cn thit lp mt tai khoan. Ban co th co nhiu tai khoandanh cho cng vic, mua sm trc tuyn, v.v..va mi ngi s dung may tinh cua ban co th co tai khoan cua ring minh, hoan toan tach bit. Outlook Express x ly tt tt ca cac tai khoan o.

Thng tin thm

Khi ng Outlook Express

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit

Thit lp Tai khoan E-Mail Outlook Express

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit

Thit lp Tai khoan E-Mail da trn Web

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit

ong Outlook Express

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit

Tham kh?o

bit thm thng tin v Outlook Express, hay truy cp website sau cua Microsoft:
H tr danh cho Outlook
Nu ban khng th gi hoc nhn email trong Outlook Express, hay truy cp vao website sau cua Microsoft:
Khc phuc s c Outlook Express
bit cach thit lp outlook cho mt s nha cung cp email ph bin, hay ghe thm website sau:
Thit lp Outlook Express cho Google Gmail
Thit lp Outlook Express cho Yahoo Mail
Thit lp Outlook Express cho Comcast XFINITY Mail
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2409264 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Outlook Express 5.5
  • Microsoft Outlook Express 6.0
T? kha:
kbaccounts kbmbsemail kbcip KB2409264

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com