คุณไม่สามารถเปิดรายการโฟลเดอร์'สาธารณะ'เมื่อเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะจะหยุดการทำงานในระบบ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2409597 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีโฟลเดอร์'สาธารณะ'ฐานข้อมูลหลายที่ติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010 หลาย ครั้ง
  • กำหนดค่าการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะระหว่างฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะ
  • คุณกำหนดค่าของกล่องจดหมายให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์'สาธารณะ'ฐานข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น
  • ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะที่ระบุ
  • คุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอนต์ MAPI และคุณพยายามเปิดรายการโฟลเดอร์สาธารณะ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเปิดรายการ'โฟลเดอร์'สาธารณะ' นอกจากนี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอนต์ MAPI อาจจะเสียหาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สนับสนุน Exchange Server 2010 ว่า แอพลิเคชันของไคลเอนต์ MAPI เรียกที่ดูสำหรับ public folder อื่นเมื่อฐานข้อมูลเริ่มต้นโฟลเดอร์'สาธารณะ'ไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้น แอพลิเคชันของไคลเอนต์ MAPI คงกำลังพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเริ่มต้นของโฟลเดอร์สาธารณะแทนการพยายามเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะอื่นในรายการการอ้างอิง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมการปรับปรุงต่อไปนี้:
2425179 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 2 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1
หมายเหตุ การเปลี่ยนเส้นทางของไคลเอ็นต์เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะที่ระบุ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ในโฟลเดอร์สาธารณะจะพร้อมใช้งาน การเปลี่ยนเส้นทางของไคลเอ็นต์ไม่เกิดขึ้นหากฐานข้อมูลโฟลเดอร์สาธารณะจะดัง ในสถานการณ์สมมตินี้ ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์'สาธารณะ'แม้ว่าจะมีการติดตั้งการปรับปรุง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2409597 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2409597 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2409597

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com