Du kan inte köra skript i Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2411920 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

När du försöker köra ett skript i Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell, visas något av följande felmeddelanden:
Filen C:\my_script.ps1 kan inte läsas. Körning av skript är inaktiverat på den här datorn. Se "Get-Help about_signing" för mer information.
Filen C:\Desktop\myscript.ps1 kan inte läsas in eftersom skriptkörning är inaktiverad på den här datorn. Mer information finns i about_Execution_Policies på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
Filen C:\my_script.ps1 kan inte läsas. Filen C:\my_script.ps1 är inte digitalt signerad. Skriptet körs inte på datorn. Mer information finns i about_Execution_Policies på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.

ORSAK

Det här problemet kan uppstå om utförande är begränsat. Vissa Windows PowerShell-cmdlets kan inte köras om principen är alltför begränsade.

LÖSNING

Lös problemet så här:
 1. Kör Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell som en administratör. Genom att klicka påStart, klicka på Alla program, klicka på Windows Azure Active Directory, högerklickar du på Windows Azure Active Directory modulen för Windows PowerShelloch klicka sedan på Kör som administratör.
 2. Ange utförande obegränsat. Genom att ange följande cmdlet och tryck sedan på RETUR:
  Set-ExecutionPolicy Unrestricted
 3. Köra Windows PowerShell-cmdlets som du vill använda.
 4. Ange utförande till begränsat. Genom att ange följande cmdlet och tryck sedan på RETUR:
  Set-ExecutionPolicy Restricted

MER INFORMATION

För att ge en säkrare Kommandoradsadministration upplevelse, används Windows PowerShell "riktlinjer för utförandet" för att styra hur Windows PowerShell kan användas. Körning av principerna definierar begränsningar som Windows PowerShell läser in filer för utförande och konfiguration. Som standard körs Windows PowerShell i begränsade utförande. Det här läget är det säkraste läge där Windows PowerShell fungerar som en interaktiv skal.

Körning av fyra principer är som följer:
 • Begränsad är standard-utförande. Den här principen köra inte skript och är interaktiv.
 • AllSigned principen Kör skript. Alla skript och konfigurationsfiler måste vara signerade av en utgivare som du litar på. Den här principen öppnar du risken för signerade men skadliga skript som körs när du har bekräftat att du litar på utgivaren.
 • RemoteSigned principen Kör skript. Alla skript- och konfigurationsfiler som hämtas från kommunikationsprogram som Microsoft Outlook, Windows Internet Explorer, Outlook Express och Windows Messenger måste vara signerade av en utgivare som du litar på. Du uppmanas inte principen öppnar du risken för skadliga skript som inte hämtas från dessa program körs.
 • Obegränsad principen Kör skript. Alla skript och konfigurationsfiler som hämtas från kommunikationsprogram som Outlook, Internet Explorer, Outlook Express och Windows Messenger körs när du har bekräftat att du vet att filen kommer från Internet. Det krävs ingen digital signatur. Den här principen öppnar du risken för osignerade, skadliga skript som hämtas från dessa program körs.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum .

Egenskaper

Artikel-id: 2411920 - Senaste granskning: den 9 juli 2014 - Revision: 14.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
 • Office 365 Identity Management
Nyckelord: 
o365 o365a o365e o365m o365p o365022013 kbmt KB2411920 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2411920

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com