Office Outlook 2007 naujinio apra?as: sausis 11, 2011

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2412171 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

"Microsoft" i?leido naujin? Microsoft Office Outlook 2007. ?is naujinimas suteikia naujausia pataisymai programoje Office Outlook 2007. Be to, ?iame naujinime yra stabilumu ir darbo efektyvumu.
?inomos problemos

Jei ?dieg?te pradin?s versijos i?leistas gruod?io 14, 2010, ?? naujinim?, galite matyti l?t?jim? kai ?jungiate Outlook aplankus. ?ios problemos sprendimas yra ?diegti naujesn? versij? atnaujinti i?leido sausis 11, 2011 ? sprendimo dal?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2485531 Microsoft Outlook 2007 gali kilti siuntimo/gavimo arba veiklos problem? po neseniai atnaujinta ?diegta kompiuteryje

Sprendimas

Atnaujinti parsisiuntimo nuorod?

Nor?dami gauti ?? naujinim?, spustel?kite ?i? nuorod? ? j? parsisi?sti. ?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: Sausis 11, 2011

Daugiau informacijos

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Atnaujinti duomenis

?is naujinimas kei?i? ?? anks?iau i?leisti naujinim?:
969907 Outlook 2007 naujinimo Apra?ymas: bir?elis 9, 2009

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Nuorodos

Daugiau informacijos apie 2010 m. gruod? nustatytas problemas, atnaujinti Outlook 2007, aplankykite ?ias Microsoft Office blog:
Problemas, susijusias su neseniai atnaujinti Outlook 2007

Savyb?s

Straipsnio ID: 2412171 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugpj??io 23 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Outlook 2007
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbvideocontent kbmt KB2412171 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2412171

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com