คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint Windows (Sts-x-none.msp): 26 ตุลาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2412258 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 26 ตุลาคม 2010

บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • คุณกำหนดค่ากระแสงานเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อรายการใหม่ถูกเพิ่มลงในไลบรารีเอกสารของ Microsoft SharePoint 2007 แล้ว คุณเพิ่มหลายรายการไลบรารีเอกสารในเวลาเดียวกันผ่านทางการสร้างเว็บที่มีการแจกจ่ายและการกำหนดรุ่นโพรโทคอล (webdav) ในสถานการณ์เช่นนี้ สถานะกระแสงานที่ว่างเปล่าในมุมมองรายการแม้ว่าหน้าสถานะของกระแสงานที่รายงานสถานะของกระแสงานเป็นดำเนินการอยู่.

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบัญชีผู้ใช้ และเพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้กับกลุ่ม SharePoint ในไซต์ SharePoint 2007 ในภายหลังคุณปิดบัญชี แล้ว คุณนำเข้าไซต์ SharePoint โดยใช้การส่งออก -o stsadm - url <site>-includeusersecurity </site>คำสั่ง ในสถานการณ์สมมตินี้ บัญชีผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้ไม่มีอีกต่อไปในกลุ่ม SharePoint

 • คุณทำการดำเนินการนำเข้า โดยใช้การstsadmคำสั่งในไซต์ SharePoint 2007 ข้อมูลที่นำเข้าประกอบด้วยการค้นหาเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการกำหนดรุ่น ในสถานการณ์เช่นนี้ ค่าของฟิลด์การค้นหาจะไม่เก็บไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่สามารถแก้ไขค่าที่หายไปสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร ถึงแม้ว่ามีการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร

 • คุณใช้งานการปรับใช้เนื้อหาส่วนที่เพิ่มที่อยู่สำหรับไซต์ SharePoint 2007 มีหลายขั้นตอนการทำงานบน Microsoft SQL Server ระหว่างขั้นตอนการส่งออกของงานใช้งานเนื้อหา ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การละเมิดข้อจำกัด KEY หลัก
 • คุณไม่สามารถคืนค่าโปรแกรมประยุกต์เว็บเมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่มีอินสแตนซ์ nondefault เช่นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การไดรฟ์ข้อมูลเงาคัดลอก Service (VSS)
  หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 981042 และ 981043

 • คุณทำการดำเนินการส่งออกใน SharePoint 2007 เมื่อมีผู้ใช้หลายคนที่กำลังทำงานบนเอกสารที่มีการควบคุมการกำหนดรุ่น ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  System.ArgumentException: ข้อจำกัดนี้ไม่สามารถเปิดใช้งาน ตามค่าทั้งหมดที่ไม่มีค่าหลักที่สอดคล้องกัน
 • คุณเริ่มการทำงานนี้GetListItemsเว็บวิธีการบริการLists.asmxsharepoint การบริการเว็บใน SharePoint 2007 จากนั้น คุณตั้งค่าว่างเปล่าxmlns = ” ”แอตทริบิวต์เป็นแอตทริบิวต์ที่แรกในการ<viewattributs></viewattributs>องค์ประกอบ ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อผิดพลาดของ SOAP

 • เมื่อคุณเรียกใช้งานการล้าง recycle ช่องเก็บ งานการล้างข้อมูลการหมดเวลาเนื่องจากมีรายการมากเกินไปในการถังรีไซเคิล.

 • คุณสามารถสร้างหลายอื่นแจ้งเตือนแจ้งสำหรับตัวจัดการการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันใน SharePoint 2007 คุณตั้งค่าข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนที่จะประมวลผลในช่วงงานของตัวจับเวลา ในสถานการณ์สมมตินี้ การแจ้งเตือนที่แจ้งเตือนเฉพาะหนึ่งใช้สำหรับการแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

 • เมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบที่มากกว่า 64 ในไซต์ SharePoint 2007 และจากนั้น คุณคลิกการชุดรูปแบบไซต์การเชื่อมโยง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก
  หมายเหตุ:ข้อจำกัดใหม่สำหรับชุดรูปแบบที่แตกต่างกันถูก 1024 เดี๋ยวนี้

 • ไม่มีการปรับปรุงไปยังล็อก ULS เพื่อติดตามปัญหาในไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows เมื่อปิดบางส่วนของเว็บในบางครั้ง

 • คุณสามารถสร้างมุมมองสำหรับรายการในไซต์ SharePoint 2007 ในมุมมอง คุณตั้งค่าเงื่อนไขให้มากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่า[วันนี้]ในคอลัมน์รายการ อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกสร้างขึ้นในมุมมอง คุณไม่ได้รับข้อความถึงแม้ว่าคุณได้กำหนดค่าการแจ้งเตือนการส่งข้อความอีเมล์

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ในไซต์ Office SharePoint 2007 Server มี คุณต้องสร้างคอลัมน์ค้นหาหลายที่ชี้ไปที่รายการอื่น ๆ ในไซต์ คุณแบ่งสิ่งที่สืบทอดสิทธิ์หลายรายการสินค้า โฟลเดอร์ และรายการไลบรารีเอกสาร แล้ว คุณเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจำนวนของ SharePoint และลองแวะไปที่มุมมองในรายชื่อ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  <!-- #RENDER FAILED -->
  นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะดูคุณสมบัติของรายการในรายการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ต้องกำหนดในตารางตัวแปร @ _scopeTbl
 • When you are not the user in the Active Directory in SharePoint 2007, and then you apply the hotfix package that is described in Microsoft KB article 2412258, you receive the following error:
  User not found.
 • 2431789Items in a document library are still crawled after you set "Allow items from this list to appear in search results" to "No" in Office SharePoint Server 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

To install this hotfix, you must have Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 installed.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949583How to obtain the latest service pack for the 2007 Office server products

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

You may not have to restart the computer after you apply this hotfix.

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ This hotfix contains only the files that you must have to resolve the issue that is listed in this article.
The English version of this hotfix package uses a Microsoft Windows Installer package to install the hotfix package. The dates and the times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC) in the following table. When you view the file information, the date is converted to local time. เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาtab in the Date and Time item in Control Panel.


64-bit

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wss-kb2412258-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6547.500018,265,35201 2010 Oct02:53x86

ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้17,654,27230 Sep 201013:58ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูล sts x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411 2010 Aug02:31x64
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6536.5000628,63227 2010 Apr10:03x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6547.50009,570,16828 Sep 201014:01ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6547.50009,570,16828 Sep 201014:01x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6517.5000128,87217 Sep 200914:32ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6545.50001,565,05611 2010 Aug04:55ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,456พฤษภาคม-05-200923:15x86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002 2010 Feb17:46ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6539.5000797,04008 2010 Jun15:58ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,31208 2010 Jun15:58ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6544.50001,956,17603 2010 Aug17:18ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6539.50004,758,86408 2010 Jun15:58ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217 2009 Jun06:48ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216 2010 มีนาคม20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6529.50001,760,15202 2010 Feb17:25x64
Onetutil.dll12.0.6547.50003,385,20828 Sep 201013:30x64
Owssvr.dll12.0.6547.50005,163,89628 Sep 201014:01ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6520.500089,44012 2009 Oct15:03ไม่สามารถใช้งานได้
Query.dll12.0.6510.5000219,45617 2009 Jun08:01ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29610 2010 Jun14:07x86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828 Sep 201014:01x86
Stswel.dll12.0.6547.50003,328,88828 Sep 201014:01x64
Tquery.dll12.0.6542.50004,783,95220 2010 ก.ค.15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614 2009 Aug00:25ไม่สามารถใช้งานได้

32-บิต

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86 Wss-kb2412258-fullfile-x-glb.exe12.0.6547.500014,533,16001 2010 Oct02:53x86

ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sts x none.mspไม่สามารถใช้งานได้13,893,12030 Sep 201014:08ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูล sts x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611 2010 Aug04:22x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6536.5000628,63227 2010 Apr10:16x86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6547.50009,570,16828 Sep 201014:17ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6547.50009,570,16828 Sep 201014:17x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6517.5000128,87217 Sep 200914:41ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6545.50001,462,65611 2010 Aug11:13ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,440พฤษภาคม-05-200923:35x86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802 2010 Feb18:24ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6539.5000280,94408 2010 Jun17:49ไม่สามารถใช้งานได้
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,05608 2010 Jun17:49ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6544.5000701,77603 2010 Aug17:03ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6539.50002,063,69608 2010 Jun17:49ไม่สามารถใช้งานได้
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619 2010 มีนาคม18:15ไม่สามารถใช้งานได้
Offparser.dll12.0.6529.50001,133,46402 2010 Feb17:20x86
Onetutil.dll12.0.6547.50001,980,28028 Sep 201013:29x86
Owssvr.dll12.0.6547.50003,024,76028 Sep 201014:17ไม่สามารถใช้งานได้
Owstimer.exe12.0.6520.500054,62412 2009 Oct15:14ไม่สามารถใช้งานได้
Query.dll12.0.6510.500081,21617 2009 Jun08:27ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29610 2010 Jun13:24x86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828 Sep 201014:17x86
Stswel.dll12.0.6547.50001,936,76028 Sep 201014:17x86
Tquery.dll12.0.6542.50002,357,58420 2010 ก.ค.15:59ไม่สามารถใช้งานได้
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817 2009 Aug16:42ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2412258 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2412258 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2412258

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com