วิธีเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์มแบบส่วนกลาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241235 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้อรรถประโยชน์การผู้ดูแลในแบบฟอร์มการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์เพื่อที่ Microsoft Outlook ใช้ฟอร์มที่กำหนดเองแทนที่เป็นฟอร์มเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์ม สำหรับฟอร์มข้อความอีเมล สำหรับฟอร์มที่ติดต่อ และ สำหรับฟอร์มงาน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงฟอร์มนี้ไปยังโฟลเดอร์ทั้งหมดใน Outlook ก่อนที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook ตรวจทานส่วน "ข้อควรพิจารณาและความเสี่ยง" สำหรับจุดสำคัญที่ต้องพิจารณา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook ทุกรุ่นช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณสร้างโซลูชันที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบเดียวกับเอนทิตีมีอยู่ด้วยตนเองค่อนข้าง อย่างไรก็ตาม Outlook ช่วยให้คุณกำหนดฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเองเป็นฟอร์มเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ ดังนั้น เนื่องจากข้อความอีเมล์โดยทั่วไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์หลาย ๆ ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์จริง ๆ ใช้ไม่ได้กับฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเอง

เริ่มการทำงานกับ Microsoft Outlook 2000 คุณลักษณะถูกเพิ่มที่ช่วยให้คุณระบุฟอร์มที่กำหนดเองที่คุณสามารถใช้แทนที่เป็นฟอร์มเริ่มต้น ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักของคุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มข้อความอีเมลที่เริ่มต้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้กับชนิดของแบบฟอร์มอื่นถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ในทุกโฟลเดอร์ของ Outlook

โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ไม่สร้างรีจิสทรีคีย์ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ Outlook 2003 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเพื่อสร้างแฟ้มรีจิสทรีของ Microsoft Windows ที่จำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อต้องการทำงานกับ Outlook 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้อรรถประโยชน์การผู้ดูแลแบบฟอร์มของ Outlook 2000 พร้อมกับ Outlook 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูวิธีใช้คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Outlook
 2. ในบานหน้าต่าง'ความช่วยเหลือ' คลิกสารบัญ
 3. ขยายOutlook - แบบฟอร์มและขยายทำงานกับฟอร์ม

ข้อควรพิจารณาและความเสี่ยง

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยบางประเด็นที่สำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook:
 • แม้ว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มสำหรับแต่ละสถานการณ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้มีไว้สำหรับใช้ โดยองค์กรขนาดใหญ่ และบุคคลที่คุ้นเคยกับการทำงานกับฟอร์มแบบกำหนดเองของ Outlook มีหลายจุดที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณออกแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง
 • คุณต้องพิจารณาถึงแต่ละรุ่นของ Outlook เมื่อคุณใช้ฟอร์มเริ่มต้นใหม่ การกำหนดค่ารีจิสตรีคีย์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังทำงานอยู่ บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเฉพาะรุ่น
 • ไม่อาจกระทำการฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเองเหมือนกับฟอร์ม Outlook Start ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของฟอร์มแบบกำหนดเองวิธีที่ทำงานใน Outlook ใน Outlook ฟอร์มแบบกำหนดเองไม่ได้ยึดตามแบบฟอร์มที่แน่นอนที่ Outlook ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเองก่อให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนแบบฟอร์มเริ่มต้น Outlook คุณสามารถพบปัญหาที่สำคัญในบางสถานการณ์

  นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบฟอร์มจะถูกปรับใช้กับผู้ใช้หลายคน การตัดสินใจเมื่อต้องการเปลี่ยนฟอร์มเริ่มต้น Outlook ควรไม่สามารถรับปริมาณ เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฟอร์มเริ่มต้น Outlook อย่างถี่ถ้วน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการของฟอร์มที่กำหนดเอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266428 ฟอร์มแบบกำหนดเองและข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรม
294868 ฟอร์มแบบกำหนดเองและข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรม


นอกจากนี้ สำหรับฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเอง การตั้งค่าต่อไปนี้ในฟอร์มแบบกำหนดเองแทนการตั้งค่าสากลที่คุณตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือก:
 • การอ่านและการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าข้อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นตัวเลือกความสำคัญและความไว
 • ตัวเลือกการบันทึกข้อความส่งไป แม้ว่าจะไม่มีการตั้งค่าส่วนรวมไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุมี ตัวบูลีเลือกว่าจะบันทึกข้อความอีเมล์ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งจะไม่ทำงาน
โดยทั่วไป การตั้งค่าเหล่านี้จะเป็นลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดถ้าฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเองจะถูกจัดวางในองค์กร

หมายเหตุ ฟอร์มแบบกำหนดเองที่มีการเปิดใช้งานตัวเลือกส่งข้อกำหนดฟอร์มไปกับรายการเรียกว่าฟอร์ม "ใช้ครั้งเดียว" แม้ว่าฟอร์มเหล่านี้ประกอบด้วยฟอร์มแบบกำหนดเองที่ฝัง แมสเสจคลาส'ของรายการเหล่านี้มีแมสเสจคลาเริ่มต้นสำหรับชนิดของสินค้า

ถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นแมสเสจคลาส สินค้าจะไม่ใช้ฟอร์มฝังตัว สินค้าจะใช้แทน แบบฟอร์มค่าเริ่มต้นใหม่ ดังนั้น ตามที่กล่าวถึงในเอกสารของโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์ม แบบฟอร์มเริ่มต้นแทนทำฟอร์มใช้ครั้งเดียวจะไม่ทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207896 การทำงานกับข้อกำหนดของฟอร์มและแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียว
290657 คำอธิบายของข้อกำหนดของฟอร์มและแบบฟอร์มที่ใช้ครั้งเดียวใน Outlook 2002

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ฟอร์มแบบกำหนดเองอาจไม่ปรากฏ ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างหรือ ในบานหน้าต่างการอ่าน ลักษณะการทำงานนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ใน Outlook 2000, Outlook จะแสดงตัวอย่างรายการที่ยึดตามฟอร์มที่กำหนดเอง ตามแบบฟอร์มไม่ประกอบด้วยรหัสรุ่นการเขียนสคริปต์ Visual Basic (VBScript)

ใน Microsoft Outlook 2002, Outlook 2002 รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับไม่แสดงตัวอย่างรายการใด ๆ ที่มีพื้นฐานบนฟอร์มที่กำหนดเองถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ประกอบด้วยรหัส VBScript อย่างไรก็ตาม Microsoft Outlook 2002 Service Pack 3 (SP3) ทำให้คีย์รีจิสทรี "ตัวอย่าง" ใหม่จะถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างของฟอร์มแบบกำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331788 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รายการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ซึ่งไม่สามารถแสดงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง" และฟอร์มแบบกำหนดเองบางอย่างจะไม่แสดงอย่างถูกต้องในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างใน Outlook 2002
Outlook 2003 ทำหน้าที่เหมือนกับ Outlook 2000 เมื่อคุณแสดงตัวอย่างรายการที่ยึดตามฟอร์มที่กำหนดเอง Outlook 2003 จะแสดงตัวอย่างรายการที่ยึดตามฟอร์มที่กำหนดเอง ตามแบบฟอร์มไม่ประกอบด้วยรหัส VBScript นอกจากนี้ คีย์รีจิสทรี "แสดงตัวอย่าง" ต้องปรับใช้ หรือ คุณอาจประสบปัญหาเมื่อคุณเปิดแบบฟอร์มแบบกำหนดเองในขณะที่ใช้งานบานหน้าต่างการอ่าน

ถึงแม้ว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์มกับทุกชนิดของรายการ Outlook จะแสดงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณใช้กับข้อความอีเมล นี้เป็นจริงเนื่องจาก Outlook ไม่อนุญาตให้คุณตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ที่มีข้อความอีเมล ซึ่งหมายความ ว่า ข้อความอีเมลขาเข้าเสมอใช้ฟอร์มที่ผู้ส่งต้นฉบับไว้ โดยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์ม คุณสามารถใช้ฟอร์มข้อความอีเมลที่กำหนดเองแทนที่เป็นฟอร์มเริ่มต้น

แม้ว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์ม ด้วยรุ่นใช้อินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) ของ Outlook 2000 และ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล จะมีไว้สำหรับใช้ โดยองค์กรขนาดใหญ่

หมายเหตุReadme ผู้ดูแลระบบ Microsoft Outlook 2000 ฟอร์มจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกแยกแฟ้มดาวน์โหลดมา แฟ้มมีชื่อแฟ้ม FormsAdminReadme.rtf

โพรโทคอล MailTo

ถ้าคุณแทนฟอร์มข้อความอีเมลที่เริ่มต้น (IPMหมายเหตุ) กับฟอร์มแบบกำหนดเอง แบบฟอร์มแบบกำหนดเองจะไม่ถูกใช้เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล์ โดยใช้โพรโทคอลMailTo เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการMailTo<b00> </b00> โพรโทคอลเพื่อให้เปิดแบบฟอร์มแบบกำหนดเองได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่ม Microsoft Windows Explorer
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกแท็บชนิดแฟ้ม
 4. ในกลุ่มของรายการที่มีแฟ้มไม่มีส่วนขยายชื่อ คลิกโพรโทคอล URL: MailToและจากนั้น คลิขั้นสูง
 5. เลือกการดำเนินการเปิดและจากนั้น คลิกEdit.
 6. เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพื่อที่จะระบุแมสเสจคลาส'ของฟอร์มที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ระบุต่อไปนี้:
  "C:\Progra~1\Micros~4\Office11\Outlook.exe" - c IPMNote.Custom \M "% 1"
หมายเหตุ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นจะไม่ให้คุณใช้ฟอร์มแบบกำหนดเองใช้คู่หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เลือกที่ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ตัวเลือกใน Microsoft Windows
 • ใช้โพรโทคอลMailTo
สถานการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการตั้งค่าคอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า มีใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง

คุณลักษณะ SendTo ในระบบปฏิบัติการ

การใช้คุณลักษณะ SendTo ใน Windows คลิกขวาแฟ้ม คลิกส่งไปแล้ว คลิกผู้รับจดหมายในเมนูแฟ้ม อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้สำหรับฟอร์มที่กำหนดเองที่สร้าง โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์ม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดนี้ คุณสามารถเพิ่มส่งไปยังรายการใหม่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟอร์มที่กำหนดเองที่สร้าง โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์ม

อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถเอาตัวเลือกผู้รับจดหมายที่มีอยู่ในการส่งไปยังโฟลเดอร์ ส่งไปยังโฟลเดอร์จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งระบบแฟ้มต่อไปนี้:
C:\Documents and Settings\<USER profile="">\SendTo</USER>
นอกจากนี้ ส่งไปยังโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ระบบที่ซ่อนอยู่

วิธีการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์ม

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Outlook 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์ม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับ Outlook 2000 ที่มีอยู่
นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์มจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ผู้ดูแลฟอร์ม Microsoft Outlook
เอกสารประกอบสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลแบบฟอร์มของ Outlook 2000 จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกแยกแฟ้มดาวน์โหลดมา แฟ้มมีชื่อว่า "FormsAdminReadme.rtf"

เกี่ยวกับแมสเสจคลาส

ก่อนที่คุณทำงานกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลฟอร์ม เข้าใจวิธีการแมสเสจคลาสทำงานใน Outlook เมื่อคุณสร้าง และประกาศฟอร์มแบบกำหนดเอง แบบฟอร์มถูกกำหนดเป็นแมสเสจคลาส แมสเสจคลาสนี้กำหนดว่าแบบฟอร์มที่จะเชื่อมโยงกับสินค้า รูปแบบของชื่อคือ "IPMFormType.ชื่อ."

ตำแหน่ง FormType ตัวยึดตำแหน่งมีชนิดของแบบฟอร์ม และ ชื่อ ตัวยึดคือ ชื่อของฟอร์มที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มข้อความอีเมล์ใหม่ที่มีชื่อว่า "ตรวจทาน" แล้ว คุณประกาศฟอร์มนี้ไปยังไลบรารีฟอร์องค์กรบน Microsoft Exchange Server ในสถานการณ์สมมตินี้ แมสเสจคลาคือ "IPMNote.Revised "

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางชื่อทั่วไปที่ใช้สำหรับแมสเสจคลาส
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สินค้าโฟลเดอร์เริ่มต้นเริ่มต้นแมสเสจคลาส
จดหมายกล่องขาเข้าIPMหมายเหตุ
การนัดหมายปฏิทินIPMการนัดหมาย
ผู้ติดต่อผู้ติดต่อIPMผู้ติดต่อ
งานงานIPMงาน
หมายเหตุหมายเหตุIPMStickyNote
รายการสมุดรายวันสมุดรายวันIPMกิจกรรม

ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง สินค้าต้องสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อให้สินค้านั้นสามารถใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง ดังนั้น สินค้าจะมีคลาสที่ข้อความแบบกำหนดเอง และจะปรากฏในฟอร์มแบบกำหนดเอง

ภาพรวมของโปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์ม

โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มทำงานบนแบบจำลองชั้นข้อความที่แตกต่างกัน ในการใช้งานทั่วไป จะใช้รีจิสทรีคีย์ที่กำหนด โดยพร้อมรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Administrator ฟอร์ม Outlook จะใช้ฟอร์มที่กำหนดเองเมื่อใดก็ ตามมีแมสเสจคลาเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมล์ในกล่องขาเข้าอาจมีแมสเสจคลา IPM อีกครั้งหมายเหตุ อย่างไรก็ตาม Outlook จะใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง (แมสเสจคลาส) เมื่อคุณเปิดข้อความอีเมล์

เมื่อต้องการแทนรูปแบบโดยใช้ยูทิลิตี้การดูแลฟอร์ม คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ระดับสูงสุด:
 1. พัฒนาฟอร์มแบบกำหนดเอง
 2. ประกาศฟอร์มแบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้ Outlook ทั้งหมดสามารถเข้าถึง ถ้าคุณใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange แบบฟอร์มควรสามารถประกาศไปยังไลบรารีฟอร์มแบบองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม ตัวเลือกอื่นน้อยกว่าที่ต้องการจะพัฒนาวิธีการประกาศฟอร์มลงในไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  257796 วิธีการกำหนดตำแหน่งที่จะเผยแพร่ฟอร์ม
  290802 วิธีการกำหนดตำแหน่งที่จะประกาศฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง
 3. การปรับใช้คีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมที่ Outlook ใช้ฟอร์มกำหนดเองแทนที่เป็นฟอร์มเริ่มต้นที่แนะนำ

ปรับใช้รีจิสทรีคีย์ใน Outlook รุ่นที่แตกต่างกัน

Outlook 2000

ยูทิลิตี้การดูแลฟอร์มออกแบบมาสำหรับ Outlook 2000 หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแฟ้ม Readme

Outlook 2002

โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับ Outlook 2002 นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ไม่สร้างรีจิสทรีคีย์ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ Outlook 2002 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเพื่อสร้างแฟ้มรีจิสทรีของ Windows ที่จำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อต้องการทำงานกับ Outlook 2002

เมื่อต้องการใช้แฟ้มรีจิสทรีของ Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook 2002 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลแบบฟอร์ม และจากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่า ตามที่คุณต้องการสำหรับ Outlook 2000
 2. คลิ บันทึกเมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะนี้ส่งออกการตั้งค่าบันทึกปุ่มจะพร้อมใช้งาน
 3. คลิกส่งออกการตั้งค่าบันทึกให้บันทึกแฟ้ม Windows รีจิสทรี (.reg)
 4. เปิดแฟ้ม.reg ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad
 5. เส้นทางรีจิสทรีคีย์อ้างอิง 9.0 9.0 คือ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีของ Outlook 2000 เปลี่ยนการอ้างอิงทั้งหมดจาก 9.0 เป็น 10.0 10.0 อยู่ที่ใช้ Outlook 2002 จัดเก็บการตั้งค่ารีจิสทรี
 6. บันทึกแฟ้ม.reg
เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook 2002 เรียกใช้แฟ้ม.reg บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีเพิ่มคีย์รีจิสทรีของ Windows

หมายเหตุ Outlook 2002 มีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการดูเนื้อหาของฟอร์มแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างด้วย ใน Outlook 2000 คุณไม่สามารถแสดงตัวอย่างฟอร์มแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยรหัส VBScript อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแสดงตัวอย่างฟอร์มแบบกำหนดเองใด ๆ โดยค่าเริ่มต้น ใน Outlook 2002 ควบคุมการแสดงตัวอย่างฟอร์มแบบกำหนดเองไว้ใน Outlook 2002 SP3

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook 2002 SP3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Outlook 2002 คุณยังสามารถเพิ่มคีย์รีจิสทรี "แสดงตัวอย่าง" เพื่อให้ Outlook จะแสดงตัวอย่างฟอร์มแบบกำหนดเองตราบใดที่ไม่ประกอบด้วยรหัส VBScript

สิ่งสำคัญ ความสามารถในการแสดงตัวอย่าง โดยไม่มีรหัส VBScript ในฟอร์มแบบกำหนดเองจะทำงานในสถานการณ์ที่คุณเปลี่ยนแปลงฟอร์มเริ่มต้น โดยใช้คีย์รีจิสทรีเท่านั้น การตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ตัวอย่าง ด้วยตัวเองจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานตัวอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ตัวอย่าง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331788 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รายการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ซึ่งไม่สามารถแสดงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง" และฟอร์มแบบกำหนดเองบางอย่างจะไม่แสดงอย่างถูกต้องในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างใน Outlook 2002

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook 2000 และจากนั้นที่คุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2002, Microsoft Office หรือติดตั้ง Outlook ย้ายคีย์รีจิสทรีไปยังตำแหน่งถูกต้องเพื่อให้ Outlook 2002 ยังคงใช้แบบฟอร์มที่นำมาใช้แทน
Outlook 2003

โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มไม่ได้ถูกปรับปรุงสำหรับ Outlook 2003 และสร้างรีจิสทรีคีย์ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ Outlook 2003 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเพื่อสร้างแฟ้มรีจิสทรีของ Windows ที่จำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อต้องการทำงานกับ Outlook 2003 เมื่อต้องการใช้แฟ้มรีจิสทรีของ Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นใน Outlook 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลแบบฟอร์ม และจากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่า ตามที่คุณต้องการสำหรับ Outlook 2000
 2. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการตั้งค่ารีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะนี้ส่งออกการตั้งค่าบันทึกปุ่มจะพร้อมใช้งาน
 3. คลิกส่งออกการตั้งค่าบันทึกให้บันทึกแฟ้ม Windows รีจิสทรี (.reg)
 4. เปิดแฟ้ม.reg ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad
 5. เส้นทางรีจิสทรีคีย์อ้างอิง 9.0 9.0 คือ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีของ Outlook 2000 เปลี่ยนการอ้างอิงทั้งหมดจาก 9.0 เป็น 11.0 11.0 เป็นที่เก็บการตั้งค่ารีจิสทรีของ Outlook 2003
 6. บันทึกแฟ้ม.reg
เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ Outlook 2003 เรียกใช้แฟ้ม.reg บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีเพิ่มคีย์รีจิสทรีของ Windows

บานหน้าต่างการอ่านใน Outlook 2003 ถูกออกแบบเพื่อแสดงฟอร์มแบบกำหนดเอง ตามที่เคยอยู่ใน Outlook 2000 ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องปรับใช้รีจิสทรีคีย์ตัวอย่าง ตามที่คุณทำกับ Outlook 2002 SP3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Outlook 2002

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การผู้ดูแลของฟอร์มเมื่อต้องการเปลี่ยนแบบฟอร์มค่าเริ่มต้น ใน Outlook 2000 หรือ Outlook 2002 และจากนั้นที่คุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2003, Microsoft Office หรือติดตั้ง Outlook ย้ายคีย์รีจิสทรีไปยังตำแหน่งถูกต้องเพื่อให้ Outlook 2003 ยังคงใช้แบบฟอร์มที่นำมาใช้แทน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241235 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbinfo kbmt KB241235 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241235

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com