คุณไม่สามารถสอบถามเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ 2.0 รุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista ได้จากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2414106 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
 • คุณพยายามเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ 2.0 รุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่แบบสอบถามจากระยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับค่าของตัวนับของประสิทธิภาพการทำงานไม่ หรือ แอพลิเคชัน querying อาจหยุดการตอบสนอง หรือมีปัญหา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเมื่อระบบปฏิบัติการคำนวณพื้นที่ว่างของบัฟเฟอร์แบบหลังจากที่ตัวให้บริการรุ่น 2.0 เพิ่มข้อมูลลงบัฟเฟอร์

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหา ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกิดค่าสำหรับรุ่นเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ 2.0 และที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Advapi32.dll6.0.6001.22766800,76817 Sep 201016:07x86
Advapi32.dll6.0.6002.22490801,28017 Sep 201017:50x86
Regsvc.dll6.0.6001.22766107,00817 Sep 201016:11x86
Regsvc.dll6.0.6002.22490107,00817 Sep 201017:53x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Advapi32.dll6.0.6001.227661,063,93617 Sep 201014:59x64
Advapi32.dll6.0.6002.224901,067,00817 Sep 201017:21x64
Regsvc.dll6.0.6001.22766206,84817 Sep 201015:04x64
Regsvc.dll6.0.6002.22490206,84817 Sep 201017:24x64
Advapi32.dll6.0.6001.22766800,76817 Sep 201016:07x86
Advapi32.dll6.0.6002.22490801,28017 Sep 201017:50x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Advapi32.dll6.0.6001.227661,963,00817 Sep 201016:00IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.224901,964,03217 Sep 201017:24IA-64
Regsvc.dll6.0.6001.22766355,32817 Sep 201016:05IA-64
Regsvc.dll6.0.6002.22490355,32817 Sep 201017:28IA-64
Advapi32.dll6.0.6001.22766800,76817 Sep 201016:07x86
Advapi32.dll6.0.6002.22490801,28017 Sep 201017:50x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ API ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพ ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่โปรแกรมประยุกต์ใช้รุ่นของตัวนับจำนวนเยี่ยมประสิทธิภาพ 2.0 APIs เพื่อขอรับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของตัวนับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,577
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7bb47004c9b220a12b920f02e50353ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f2a86a2c7610be56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7e4d361f0dc0d4cf5fd73e712203d682_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_6c3ab06859a86a49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a76ded1027af8c04d8f3469163ff05d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_d37d983d8395b3a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c3dc30a2bda6736ed766d8c1c67f172f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_709de79947688a81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e3971c0d9fca8714.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_e5571c759d0e9801.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_89b4d01c9cc01f65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,192
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_8b74d0849a043052.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,192
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_29390df937090005c0a94587832e027e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0163b6f93fb08dd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c6ee7eecaba26c380abc772b8bdc310d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_9d49a9c90351b5ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e99c5dc9b9465be2ab2881b4bbfc8aaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_bc2c87289f85a142.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ef312979feb3276e40b7e90254c6b5e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_588c131df9e0320a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม714
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_efb54500a58476f09cfdd785ff7dc740_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_fc2012cd64fad9e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_3fb5b7915827f84a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,851
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)15:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4175b7f9556c0937.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,851
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)17:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e5d36ba0551d909b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,468
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)15: 23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_e7936c085261a188.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,468
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)17:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,605
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e3971c0d9fca8714.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_e5571c759d0e9801.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_79c3fdbdcb422f514a10452cb8c9a0b5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_862d2681c7a108bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_976e612cfc9fd84cb034acdce8a0beeb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a895969294d99758.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_ac9496f3b8d9e3598d6aece6c6dc98bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_81f0e15f0bdb0120.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bbae4b280a7e3a7f3073089224fd1b04_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e278c2147330fa86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_fd06d41dd4541ba13e4d48c77c87494c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_2780e033398a4aa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e398c0039fc89010.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,828
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_e558c06b9d0ca0fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,828
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)17:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_89b674129cbe2861.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,461
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-remoteregistry-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_8b76747a9a02394e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม11,461
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)17:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,758
วันที่ (UTC)20 Sep 2010
เวลา (UTC)12:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22766_none_e3971c0d9fca8714.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)16:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง advapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_e5571c759d0e9801.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,805
วันที่ (UTC)17 Sep 2010
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2414106 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2414106 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2414106

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com