บันทึก SRV ที่ขาดหายไปหลังจากใช้ Active Directory และ Domain Name System

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 241505 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้งาน Active Directory และระบบชื่อโดเมน (DNS) บนคอมพิวเตอร์ที่รันใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ เร็กคอร์ดที่ SRV อาจจะหายไปในคอนโซลการจัดการ DNS หรือฐานข้อมูล

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • The DNS server is configured as a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client.
  • The DNS zone has a name other than your Active Directory domain name.
  • The zone is not enabled to allow dynamic updates.

การแก้ไข

To resolve this issue, verify that all of the following conditions exist:
  • Configure your DNS server to use a static Internet Protocol (IP) address.
  • Create a forward lookup zone named after your Active Directory.
  • Enable your domain zone to allow dynamic updates.
หมายเหตุ:: If all of these conditions exist and you still do not see your SRV records, stop and start the Netlogon service. This action forces the domain controller to re-register the appropriate SRV records.

ใช้แบบnetdiag /fixcommand on the domain controller will verify that all SRV records that are in the Netlogon.dns file are registered on the primary DNS server.

For additional information about using Netdiag.exe, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
265706DCDiag and NetDiag in Windows 2000 Facilitate Domain Join and DC Creation
For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
237675Setting Up the Domain Name System for Active Directory

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 241505 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB241505 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241505

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com