b?c e-mail khng nh?n ?c cho m?t tn mi?n m?i m b?n thm vo trong c?ng Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2415053 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

Khng ch?c ch?n nh?ng g? phin b?n c?a Office 365 b?n ang s? d?ng? i ?n website sau c?a Microsoft:
Ti ang s? d?ng Office 365 sau khi n?ng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N ?

Khi b?n thm m?t tn mi?n m?i trong c?ng Office 365 trong Microsoft Office 365, v b?n t?o ng?i dng ho?c thay ?i ng?i dng hi?n t?i ? s? d?ng tn mi?n m?i, b?c e-mail khng nh?n ?c tn mi?n m?i.

i?u ny c th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng i?u sau y l ng:
 • Cc tn mi?n ? sao chp sang t?t c? cc my ch? Microsoft Exchange Online. i?u ny c th? m?t m?t gi?.
 • B?n ghi MX thch h?p khng t?n t?i ho?c ? sao chp sang t?t c? my ch? H? th?ng Tn Mi?n (DNS) p d?ng trn ton th? gi?i. i?u ny c th? m?t ?n 72 gi?.

GI?I PHP

? kh?c ph?c v?n ? ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng tn mi?n m?i ?c xc minh trong c?ng Office 365.
 2. ?m b?o r?ng b?n ghi MX cho tn mi?n m?i i?m ?n gi tr? ?c li?t k trong cc ci ?t chuyn bi?t DNSph?n c?a c?ng Office 365 cho Exchange Online. ? bi?t thm chi ti?t, h?y vo web site c?a Microsoft sau y:
  Lm vi?c v?i cc tn mi?n v cc b?n ghi DNS
 3. B?n c th? c?n ph?i ?i ?n 72 gi?.
N?u b?n ghi MX c?a b?n ph?i tr? ?n v? tr hi?n t?i c?a n, b?n c?n ph?i th?c hi?n cc b?c b? sung ph?i email chuy?n ti?p ?n ng?i dng Office 365 c?a m?nh. S? d?ng m?t trong nh?ng phng php sau y:
V?n c?n tr? gip? i ?n cc Office 365 Beta dnh c?ng ?ng Trang web.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2415053 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 12.0
p d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365a o365p o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2415053 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2415053

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com