Straipsnio ID: 2415237 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Pana?ios problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

938818 Sistemoje ?Windows Vista? paleidus ?Windows? fotogalerijos skaidri? demonstravim? ne?manoma per?i?r?ti nuotrauk?
930102 Naudojant sistem? ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje kyla per?jimo problem?


Daugiau informacijos apie kitas problemas, kurias i?sprend?ia MATS paketas, rasite per?i?r?j? skyri? ?Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas?.

PO?YMIAI

Kai sistemoje ?Windows Vista? vaizdams per?i?r?ti naudojate ?Windows? fotogalerij?, gali b?ti parodytas tu??ias ekranas be jokio klaidos prane?imo.

Pastaba ?Windows? fotogalerija yra numatytoji vaizd? per?i?ros programa.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad b?na sugadintas arba netinkamai sukonfig?ruotas spalv? profilis.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, raskite ?? dalin? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Tada nustatykite registro reik?m? ICMProfiles ? sRGB Color Space Profile.icm pakeisdami kiekvien? dalinio registro rakto skai?i?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

930097 Kompiuteris su sistema ?Windows Vista? veikia l?tai, kai ?Windows? fotogalerija parodo viename puslapyje netelpan?ius TIFF vaizdus
2415238 Sistemoje ?Windows Vista? per?i?rint vaizdo spaudinio per?i?r? ?Windows? fotogalerijoje kyla su spalvomis susijusi? problem?
2009298 Atnaujinus versij? i? ?Windows Vista? ? ?Windows 7? ?Windows? fotogalerijoje ne?manoma atsisi?sti album?
944221 ?Windows Live? fotogalerija u?stringa arba jos negalima paleisti
939395 Naudojant sistem? ?Windows Vista? ?Windows? fotogalerijoje vaizdas ir jo fonas tampa geltoni
2425702 Sistemoje ?Windows? ekrano u?sklanda, kurioje rodomos nuotraukos, liaujasi veikusi
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2415237 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2415237

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com