Straipsnio ID: 2415238 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimas

"Windows" nuotrauk? ir skaidri? demonstravimo problem? trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.


?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug ?vairi? problem?. Su?inokite daugiauPastaba Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus "Leiskite taisyti pa?iam".
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Pana?ios problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

939395 Naudojant sistem? "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje vaizdas ir jo fonas tampa geltoni


Daugiau informacijos apie kitas problemas, kurias i?sprend?ia MATS paketas, rasite per?i?r?j? skyri? "Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas".

PO?YMIAI

Kai naudodami sistem? "Windows Vista" per?i?rite vaizdo spaudinio per?i?r? "Windows" fotogalerijoje, gali b?ti pakeistos vaizdo spalvos. Be to, atspausdinus spalvos taip pat gali b?ti pakeistos.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad b?na sugadintas arba netinkamai sukonfig?ruotas spalv? profilis.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite "Microsoft" ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, raskite ?? dalin? registro rakt?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Tada nustatykite registro reik?m? ICMProfiles ? sRGB Color Space Profile.icm pakeisdami kiekvien? dalinio registro rakto skai?i?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2452314 Kompiuteris su sistema "Windows Vista" veikia l?tai, kai "Windows" fotogalerija parodo viename puslapyje netelpan?ius TIFF vaizdus
2415237 Naudojant sistem? "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk?
938818 Sistemoje "Windows Vista" paleidus "Windows" fotogalerijos skaidri? demonstravim? ne?manoma per?i?r?ti nuotrauk?
2009298 Atnaujinus versij? i? "Windows Vista" ? "Windows 7" "Windows" fotogalerijoje ne?manoma atsisi?sti album?
930102 Naudojant sistem? "Windows XP" arba "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje kyla per?jimo problem?
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2415238 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2415238

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com