Identifikator ?lanka: 2415238 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problema

Ova alatka za re?avanje problema: "Problemi sa fotografijama i projekcijama slajdova u operativnom sistemu Windows" mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.

Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge razli?ite probleme. Saznajte vi?eNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Sli?ni problemi koje re?ava MATS paket

939395 Slika i njena pozadina postaju ?ute u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista


Vi?e informacija o drugim problemima koje re?ava MATS paket potra?ite u odeljku ?Drugi problemi koje re?ava MATS paket?.

SIMPTOMI

Kad prika?ete pregled slike pre ?tampanja u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista, boje slike mogu biti obrnute. Pored toga, i boje na otisku mogu da budu obrnute.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to je profil boja o?te?en ili neispravno konfigurisan.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, prona?ite slede?i potklju? registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Zatim postavite vrednost registratora ICMProfiles na sRGB Color Space Profile.icm za svaki broj koji se nalazi u potklju?u registratora.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako funkcioni?e MATS paket da biste re?ili ovaj problem

Drugi problemi koje re?ava MATS paket

2452314 Ra?unar je spor kad Windows foto-galerija prikazuje TIFF slike koje se ne uklapaju na jednu stranicu u operativnom sistemu Windows Vista
2415237 Nije mogu?e pregledati slike u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
938818 Nije mogu?e videti slike u projekciji slajdova u Windows foto-galeriji u operativnom sistemu Windows Vista
2009298 Nije mogu?e preuzeti albume u Windows Live Foto-galeriji nakon nadogradnje operativnog sistema Windows Vista u Windows 7
930102 Problemi sa prelazom slike u Windows foto-galeriji u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2415238 - Poslednji pregled: 5. mart 2012. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2415238

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com