MS10-070: ?תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2416470 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:  
2425938 כיצד להגדיר מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 28 בספטמבר, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון אבטחה זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2436257 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 SP2 ו- ?.NET Framework 3.0 SP2 עשויים להתקין גם עדכונים נוספים
2431728 תוכן מוצפן ב-ASP.NET אינו מפוענח עבור אתר אינטרנט שנפרס בחוות אינטרנט
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'

מתגי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף על בוררי שורת הפקודה השונים שעדכון זה תומך בהם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי ?.msu ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008

דרישת הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המערכת לאחר התקנת עדכון אבטחה זה אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, עדכון אבטחה זה יגרום להפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS)?. אלה כוללים את השירותים IISADMIN?, W3SVC?, FTP ו-SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של ?.NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון למוצר יבצע את אותן הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור מערכות מבוססות x86

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimeService branch
System.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200907:44Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200907:41Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200907:45Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:03Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200907:46Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:56Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200907:47Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:04Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200907:47Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200907:42Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:58Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:05Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:06Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200907:48Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200907:44Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200907:45Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:59Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200907:46Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200907:00Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200907:47Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200907:48Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:07Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:08Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.420930,54425-Sep-201018:34X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.18315_NONE_C4C55BFA8C99EA3A
Webengine.dll2.0.50727.4209435,02425-Sep-201018:34Not applicable
System.web.dll2.0.50727.42095,242,88025-Sep-201018:34Not applicable
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimeService branch
System.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200906:20Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:17Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200906:21Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Aug-201014:06Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200906:21Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:13Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200906:22Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Aug-201014:08Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200906:23Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200906:19Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:15Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74412-Aug-201014:10Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59213-Aug-201004:31Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200906:25Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200906:20Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:21Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:18Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:22Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200906:19Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200906:24Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200906:26Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96013-Aug-201004:32Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05613-Aug-201004:33Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54423-Sep-201013:31X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.22493_NONE_ADFFE51AA639E1B6
Webengine.dll2.0.50727.5053436,04823-Sep-201013:31Not applicable
System.web.dll2.0.50727.50535,251,07223-Sep-201013:31Not applicable

עבור מערכות מבוססות x64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.420942,32025-Sep-201018:34x64AMD64_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.18315_NONE_7D182523781DC134
Webengine.dll2.0.50727.4209743,76025-Sep-201018:34x64Not applicable
System.web.dll2.0.50727.42095,251,07225-Sep-201018:34x64Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200908:06x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200908:03x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200908:07x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:06x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200908:08x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200907:56x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200908:08x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:07x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200908:09x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200908:04x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200907:58x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:08x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:09x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200908:10x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200908:05x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200908:07x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200907:59x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200908:08x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200908:00x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200908:09x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200908:10x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:10x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:12x86Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.420930,54425-Sep-201018:34x86X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.18315_NONE_C4C55BFA8C99EA3A
Webengine.dll2.0.50727.4209435,02425-Sep-201018:34x86Not applicable
System.web.dll2.0.50727.42095,242,88025-Sep-201018:34x86Not applicable
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.505342,32023-Sep-201013:31x64AMD64_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.22493_NONE_6652AE4391BDB8B0
Webengine.dll2.0.50727.5053745,29623-Sep-201013:32x64Not applicable
System.web.dll2.0.50727.50535,259,26423-Sep-201013:31x64Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016684,03216-Apr-200906:38x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:35x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016593,92016-Apr-200906:39x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Aug-201014:08x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016815,10416-Apr-200906:40x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016614,40016-Apr-200906:33x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016585,72816-Apr-200906:41x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59212-Aug-201014:10x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016647,16816-Apr-200906:42x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016630,78416-Apr-200906:37x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:35x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74412-Aug-201014:12x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59213-Aug-201004:23x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016577,53616-Apr-200906:44x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016626,68816-Apr-200906:39x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016606,20816-Apr-200906:40x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016602,11216-Apr-200906:36x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016610,30416-Apr-200906:41x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016753,66416-Apr-200906:37x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016589,82416-Apr-200906:42x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016598,01616-Apr-200906:44x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96013-Aug-201004:23x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05613-Aug-201004:24x86Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54423-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.22493_NONE_ADFFE51AA639E1B6
Webengine.dll2.0.50727.5053436,04823-Sep-201013:31x86Not applicable
System.web.dll2.0.50727.50535,251,07223-Sep-201013:31x86Not applicable

עבור מערכות מבוססות IA-64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.420982,25625-Sep-201018:33IA-64IA64_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.18315_NONE_C4C539BC8C9A221E
Webengine.dll2.0.50727.42091,227,60025-Sep-201018:34IA-64Not applicable
System.web.dll2.0.50727.42094,771,84025-Sep-201018:34IA-64Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:11x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:11x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Apr-200906:13x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Apr-200906:14x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96016-Apr-200906:15x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05616-Apr-200906:16x86Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.420930,54425-Sep-201018:34x86X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.18315_NONE_C4C55BFA8C99EA3A
Webengine.dll2.0.50727.4209435,02425-Sep-201018:34x86Not applicable
System.web.dll2.0.50727.42095,242,88025-Sep-201018:34x86Not applicable
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Aspnet_wp.exe2.0.50727.505382,25623-Sep-201013:31IA-64IA64_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.22493_NONE_ADFFC2DCA63A199A
Webengine.dll2.0.50727.50531,231,18423-Sep-201013:32IA-64Not applicable
System.web.dll2.0.50727.50534,780,03223-Sep-201013:31IA-64Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Aug-201014:31x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59216-Aug-201014:31x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016671,74416-Aug-201014:31x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016622,59220-Aug-201006:44x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016552,96020-Aug-201006:44x86Not applicable
System.web.resources.dll2.0.50727.4016557,05620-Aug-201006:45x86Not applicable
Aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54423-Sep-201013:31x86X86_NETFX-ASPNET_WP_EXE_B03F5F7F11D50A3A_6.0.6002.22493_NONE_ADFFE51AA639E1B6
Webengine.dll2.0.50727.5053436,04823-Sep-201013:31x86Not applicable
System.web.dll2.0.50727.50535,251,07223-Sep-201013:31x86Not applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2416470 - Last Review: יום שני 25 אוקטובר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2416470

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com