MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 4 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2416472 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2425938 כיצד להגדיר מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 28 בספטמבר, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:?
Windows Installer 4.5 Redistributable

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2431728 תוכן מוצפן ב-ASP.NET אינו מפוענח עבור אתר אינטרנט שנפרס בחוות אינטרנט
2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2473228 מוצרים או עדכונים עשויים שלא להיות מותקנים כהלכה כאשר Microsoft .NET Framework 4 או עדכונים עבור Microsoft .NET Framework 4 מותקנים לאחר שהמוצר האחר או העדכון האחר הותקנו והמערכת ממתינה להפעלה מחדש

הערה תוכנית ההתקנה עבור העדכון המתאים למאמר Knowledge Base מספר 2416472 אינו כולל קישור שעבר לוקליזציה עבור מדיניות איסוף הנתונים. ניתן למצוא מידע זה באתרי האינטרנט הבאים. בחר את הקישור המתאים לשפה שלך:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שפההצהרת פרטיות עבור התוכנית לשיפור חווית הלקוח של Microsoft
ערביתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/ar-SA/privacypolicy.mspx
סינית - סיןhttp://www.microsoft.com/products/ceip/zh-CN/privacypolicy.mspx
סינית - טייוואןhttp://www.microsoft.com/products/ceip/zh-TW/privacypolicy.mspx
צ'כיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/cs-CZ/privacypolicy.mspx
דניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/da-DK/privacypolicy.mspx
הולנדיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/nl-NL/privacypolicy.mspx
אנגליתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/en-US/privacypolicy.mspx
פיניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/fi-FI/privacypolicy.mspx
צרפתיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/fr-FR/privacypolicy.mspx
גרמניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/de-DE/privacypolicy.mspx
יווניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/el-GR/privacypolicy.mspx
עבריתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/he-IL/privacypolicy.mspx
הונגריתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/hu-HU/privacypolicy.mspx
איטלקיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/it-IT/privacypolicy.mspx
יפניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/ja-JP/privacypolicy.mspx
קוריאניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/ko-KR/privacypolicy.mspx
נורווגיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/nb-NO/privacypolicy.mspx
פולניתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/pl-PL/privacypolicy.mspx
פורטוגזית - ברזילhttp://www.microsoft.com/products/ceip/pt-BR/privacypolicy.mspx
פורטוגזית - פורטוגלhttp://www.microsoft.com/products/ceip/pt-PT/privacypolicy.mspx
רוסיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/ru-RU/privacypolicy.mspx
ספרדיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/es-ES/privacypolicy.mspx
שוודיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/sv-SE/privacypolicy.mspx
טורקיתhttp://www.microsoft.com/products/ceip/tr-TR/privacypolicy.mspx

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer.

למידע נוסף אודות Windows Installer, בקר באתר Windows Installer MSDN.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלת המערכת מחדש אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, עדכון אבטחה זה יגרום להפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS)?. אלה כוללים את השירותים IISADMIN?, W3SVC?, FTP ו-SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של ?.NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון למוצר יבצע את אותן הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור מערכות מבוססות x86

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47

עבור מערכות מבוססות x64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2065,146,96022-Sep-201013:21
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3635,146,96022-Sep-201013:08
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47

עבור מערכות מבוססות IA-64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.2061,836,90422-Sep-201012:54
System.Web.dll4.0.30319.2064,759,37622-Sep-201013:48
System.Web.dll4.0.30319.2065,176,14422-Sep-201012:55
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.36378,15222-Sep-201012:45
SetupEngine.dll10.0.30319.363809,30422-Sep-201012:45
SetupUi.dll10.0.30319.363295,24822-Sep-201012:45
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.3631,836,90422-Sep-201012:46
System.Web.dll4.0.30319.3634,759,37622-Sep-201013:32
System.Web.dll4.0.30319.3635,176,14422-Sep-201012:47
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2416472 - Last Review: יום שלישי 17 מאי 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2416472

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com