Konfigurovanie krátky formát dátumu v systéme Windows a Windows NT

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 241671 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok popisuje konfiguráciu formát krátkeho dátumu, ktoré sú zobrazené vo Windows a Windows NT.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
248142 Predvolené správanie systému dátumu v systéme Windows NT 4.0 a Windows 2000

DALSIE INFORMACIE

V systéme Windows a Windows NT, formát krátkeho dátumu je formát dátumu, ktoré sa zobrazujú používateľovi. Niektoré programy treťou stranou môžu tiež používať formát krátkeho dátumu na určenie dňa. Pretože formát krátkeho dátumu obsahuje len dve číslice roka v predvolenom nastavení, tretia strana programy, ktoré používajú formát krátkeho dátumu môže překroutit dátumy nasledujúce po roku 1999 ako roky v 1900s.

Poznámka: V systéme Windows a Windows NT, formát krátkeho dátumu je zobrazenie iba nastavenie. Windows a Windows NT, nepoužívajte formát krátkeho dátumu na určenie aktuálneho dátumu. Tiež používateľské profily sa musia použiť na klientskych počítačoch Windows 98/95 pre tento profil nadobudnúť účinnosť.
V snahe vyhnúť sa možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pomocou tretej strany programy, ktoré používajú formát krátkeho dátumu môžete nakonfigurovať formát krátkeho dátumu používať 4 číslice roka namiesto 2 číslice roka pomocou jednej z nasledujúcich metód:

Zmena krátky dátum formát pre užívateľa

Môžete zmeniť formát krátkeho dátumu pre ur?itého používate?a pomocou nástroja miestne nastavenia v ovládacom paneli:
 1. Prihláste sa pomocou používateľského konta, ktoré chcete konfigurovať.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie, na položku Ovládací Panela potom dvakrát kliknite na ikonu Miestne nastavenia.
 3. Na karte dátumu kliknite na formát dátumu, ktorý chcete použiť v Krátky dátum políčko a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Odhláste sa zo systému Windows a potom sa prihláste do Windows znova uložte nastavenie.

Zmeniť formát krátkeho dátumu pre všetkých používateľov v databáze Registry

Dôležité Tento oddiel, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vám povedať, ako upraviť databázu registry. Avšak, môžu spôsobiť vážne problémy ak databázu registrov upravíte nesprávne. Preto sa uistite, že ste postupovali správne. Doporučujeme zálohovať databázu registrov skôr, ako zmeníte jej hodnoty. Potom, môžete obnoviť databázu registrov, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy registrov nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
322756 Ako zálohovať a obnovovať databázu registry v systéme Windows

Poznámka: Táto metóda nefunguje v systéme Windows NT 4.0.

Môžete upraviť regitry chcete zmeniť formát krátkeho dátumu pre všetky používateľské účty na počítači:
 1. V Editore databázy Registry otvorte nasledujúci kľúč:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\International
 2. Pridanie alebo úprava sShortDate hodnota reťazca pomocou hodnotových údajov pre formát krátkeho dátumu obsiahnutých v nasledujúcom zozname:
  • MM/dd/rrrr
  • Pomocou a yy
  • Pomocou/rrrr
  • MM/dd/RR
  • RR, MM/dd
  • rrrr-MM-dd
  • dd-MMM-yy

 3. Ukončite Editor databázy Registry.
 4. Odhláste sa zo systému Windows a potom sa prihláste do Windows znova uložte nastavenie.

Zmena krátky formát dátumu pre všetkých používateľov pomocou systémovej politiky

Ak chcete nakonfigurovať formát krátkeho dátumu pomocou systémovej politiky, vytvoriť súbor .adm vlastné šablóny a potom nastavte systémovú politiku pomocou editora systémovej politiky (Poledit.exe) nastaviť formát krátkeho dátumu.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní systémová politika po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
159936 Pomocou systému Windows NT 4.0 alebo Windows 95 nástroj Editor systémovej politiky
Poznámka: správcovia môžu použiť súbor spravovania systému väčšiu kontrolu pri konfigurácii formát krátkeho dátumu v sieti.

Ďalšie informácie o tom, ako vykonávať profily a politiky v systéme Windows NT kliknite na odkaz nižšie navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://Technet.Microsoft.com/en-us/library/cc750987.aspx

Vytvoriť súbor ADM šablóny vlastné

Ak chcete vytvoriť súbor šablóny vlastné .adm, ktoré môžete použiť na konfigurovanie formát krátkeho dátumu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku spustiť, typu Poznámkový blok, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zadajte nasledujúce riadky do bez názvu súboru, stlačením klávesu ENTER po každom riadku. Tiež môžete použiť kopírovať a prilepiť príkazy umiestnite text do bez názvu súboru.
  ; Begin custom .ADM template
  ; This policy file modifies the short date format for all users.
  
  CLASS USER
  
  CATEGORY !!DFORMAT
  KEYNAME "Control Panel\International"
  POLICY !!DefineDateFormat
  PART !!DateFormat DROPDOWNLIST
  VALUENAME sShortDate REQUIRED
  
  ITEMLIST
  NAME !!ShortDate1 VALUE !!ShortDate1
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate2 VALUE !!ShortDate2
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate3 VALUE !!ShortDate3
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate4 VALUE !!ShortDate4
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate5 VALUE !!ShortDate5
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yy/MM/dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate6 VALUE !!ShortDate6
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yyyy-MM-dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate7 VALUE !!ShortDate7
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "dd-MMM-yy"
  END ACTIONLIST
  
  END ITEMLIST
  END PART
  END POLICY
  
  END CATEGORY
  
  [Strings]
  DFORMAT = "Short Date Format Settings"
  DefineDateFormat = "Date Format for All Users"
  DateFormat = "Date Format"
  ShortDate1 = "MM/dd/yyyy"
  ShortDate2 = "M/d/yy"
  ShortDate3 = "M/d/yyyy"
  ShortDate4 = "MM/dd/yy"
  ShortDate5 = "yy/MM/dd"
  ShortDate6 = "yyyy-MM-dd"
  ShortDate7 = "dd-MMM-yy"
  
  ; End custom .ADM template.
  					
 3. V ponuke súbor kliknite na príkaz Uložiť akotyp shrtdate.adm, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvoriť alebo upraviť súbor spravovania systému

Databázu registry môžete upravovať pomocou editora systémovej politiky (Poledit.exe) alebo Editor databázy Registry (Regedit.exe). Informujte sa u správcu siete pred vykonáte zmeny v databáze Registry. Editor systémovej politiky (Poledit.exe) je k dispozícii v priečinku Admin\Apptools\Poledit na kompaktnom disku systému Windows 95. Použite nástroj Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli nainštalujte Editor systémovej politiky.

Poznámka: Ak používate šablóny politiky systému Microsoft Office 97, sú zahrnuté v programe Microsoft Office 97 Resource Kit, musíte použiť verzia Editora systémovej politiky zahrnutým v programe Microsoft Office 97 Resource Kit alebo Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit.

Si môžete stiahnuť Policy.exe, samorozbaľovacie súborov obsahuje programu Poledit.exe od služby online. Stiahnuť tento súbor z nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://Technet.Microsoft.com/en-us/library/cc751042.aspx
Použiť nasledovný postup na úpravu databázy registry s Editor systémovej politiky:
Ak chcete vytvoriť alebo upraviť svoj súbor spravovania systému pomocou nového súboru šablóny Shrtdate.adm, postupujte nasledovne:
 1. V Editor systémovej politiky, kliknite na položku Šablóny politiky v ponuke Možnosti .
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať, otvorte priečinok, ktorý obsahuje súbor Shrtdate.adm, kliknite na súbor Shrtdate.adm a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť politiky chcete otvoriť existujúci súbor spravovania systému alebo kliknite na položku Nová politika vytvoriť nový súbor spravovania systému.
 5. Dvakrát kliknite na položku Predvolené používateľskéa potom dvakrát kliknite na položku Krátky dátum formát nastavenia.
 6. Kliknutím vyberte možnosť Dátumový formát pre všetkých používateľov začiarkavacie políčko.
 7. V poli Formát dátumu kliknite na formát krátkeho dátumu, ktorý chcete použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Uložte súbor spravovania systému a potom ukončite Editor systémovej politiky.
Ďalšie informácie o používaní politiky nastaviť formát dátumu, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
216661 Ako implementovať politiky nastaviť formát dátumu

Vlastnosti

ID článku: 241671 - Posledná kontrola: 9. apríla 2012 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
Kľúčové slová: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB241671 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:241671

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com