Kısa tarih biçimi, Windows ve Windows NT yapılandırma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 241671 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, Windows ve Windows NT görüntülenen kısa tarih biçiminin nasıl yapılandırılacağını açıklar.

Ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
248142 Windows NT 4.0 ve Windows 2000'de varsayılan sistem tarihi davranışı

Daha fazla bilgi

Windows ve Windows NT, kısa tarih biçimi kullanıcıya görüntülenen tarih biçimidir. Bazı üçüncü taraf programlar, kısa tarih biçimi tarihini belirlemek için de kullanabilirsiniz. Hatalı kısa tarih biçimi varsayılan olarak yalnızca iki basamaklı yıl içerdiğinden kısa tarih biçimini kullanan üçüncü taraf programlar 1999 yılı tarihlerde yılda 1900s olarak yorumlayan.

Not: kısa tarih biçimi, Windows ve Windows NT, ayarlama yalnızca bir görüntü değil. Kısa tarih biçimi Windows ve Windows NT'nin geçerli tarihi belirlemek için kullanmayın. Ayrıca, kullanıcı profilleri bu profil için Windows 98/95 istemci bilgisayarlarda etkili olabilmesi için kullanılması gerekir.
Kısa tarih biçimini kullanan üçüncü taraf programlar kullanarak oluşabilecek olası sorunları önlemek için bir girişim de, kısa tarih biçimi, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak iki basamaklı yıl yerine 4 haneli kullanmak üzere yapılandırabilirsiniz:

Bir kullanıcı için kısa tarih biçimini değiştirme

Kısa tarih biçimi için Denetim Masası'ndaki bölgesel ayarları aracını kullanarak, belirli bir kullanıcının değiştirebilirsiniz:
 1. Yapılandırmak istediğiniz kullanıcı hesabını kullanarak oturum açın.
 2. Başlat' ı tıklatın, Ayarlar' ın üzerine, Denetim Masası' nı ve Bölgesel ayarlar' ı çift tıklatın.
 3. Tarih sekmesinde, kullanmak istediğiniz tarih biçimini tıklatın. Kısa tarih biçimi kutusuna ve sonra da Tamam' ı tıklatın.
 4. Windows oturumunuzu kapatın ve sonra yeniden ayarı kaydetmek için Windows'a oturum açın.

Kayıt defterinde tüm kullanıcılara kısa tarih biçimini değiştirme

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımları içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Sonra bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme kayıt defteri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Nasıl yedekleme ve Windows kayıt defterini geri yükleme

Not: Bu yöntem, Windows NT 4. 0 ' çalışmaz.

Bilgisayardaki tüm kullanıcı hesapları için kısa tarih biçimini değiştirmek için regitry düzenleyebilirsiniz:
 1. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, aşağıdaki anahtarı açılamıyor:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\International
 2. Ekleme veya düzenleme sShortDate Değer verisi kısa tarih biçimini kullanarak bir dize değeri, aşağıdaki listede yer alan:
  • Gg/aa/yyyy
  • D mmmm yyyy
  • A/yyyy
  • Gg/aa/yy
  • yy/aa/gg
  • yyyy-aa-gg
  • gg-aaa-yy

 3. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
 4. Windows oturumunuzu kapatın ve sonra yeniden ayarı kaydetmek için Windows'a oturum açın.

Sistem İlkesi'ni kullanarak tüm kullanıcılar için kısa tarih biçimini değiştirme

Sistem İlkesi'ni kullanarak kısa tarih biçimini yapılandırmak için özel .adm şablon dosyası oluşturur ve kısa tarih biçimini yapılandırmak için Sistem İlke Düzenleyicisi (Poledit.exe) kullanarak bir Sistem İlkesi'ni ayarlamak.

Oluşturma ve sistem ilkeleri kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
159936 Windows NT 4.0 veya Windows 95 Sistem İlkesi Düzenleyicisi'ni kullanma
Not: Yöneticiler için ağ üzerinde kısa tarih biçimini yapılandırmak için daha iyi kontrol sistem ilke dosyasını kullanabilirsiniz.

Windows NT profilleri ve ilkeleri uygulamak hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Web sitesini ziyaret etmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750987.aspx

Özel adm şablonu dosyası oluşturma

Kısa tarih biçimini yapılandırmak için kullanabileceğiniz özel .adm şablon dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Not Defteri, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 2. Başlıksız dosyasına her satırın sonunda enter tuşuna basarak aşağıdaki satırları yazın. Kopyala ve Yapıştır komutlarını adsız dosyasına metin yerleştirmek için.
  ; Begin custom .ADM template
  ; This policy file modifies the short date format for all users.
  
  CLASS USER
  
  CATEGORY !!DFORMAT
  KEYNAME "Control Panel\International"
  POLICY !!DefineDateFormat
  PART !!DateFormat DROPDOWNLIST
  VALUENAME sShortDate REQUIRED
  
  ITEMLIST
  NAME !!ShortDate1 VALUE !!ShortDate1
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate2 VALUE !!ShortDate2
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate3 VALUE !!ShortDate3
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate4 VALUE !!ShortDate4
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate5 VALUE !!ShortDate5
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yy/MM/dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate6 VALUE !!ShortDate6
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yyyy-MM-dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate7 VALUE !!ShortDate7
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "dd-MMM-yy"
  END ACTIONLIST
  
  END ITEMLIST
  END PART
  END POLICY
  
  END CATEGORY
  
  [Strings]
  DFORMAT = "Short Date Format Settings"
  DefineDateFormat = "Date Format for All Users"
  DateFormat = "Date Format"
  ShortDate1 = "MM/dd/yyyy"
  ShortDate2 = "M/d/yy"
  ShortDate3 = "M/d/yyyy"
  ShortDate4 = "MM/dd/yy"
  ShortDate5 = "yy/MM/dd"
  ShortDate6 = "yyyy-MM-dd"
  ShortDate7 = "dd-MMM-yy"
  
  ; End custom .ADM template.
  					
 3. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'türüshrtdate.adm, sonra da Kaydet' i tıklatın.

Sistem ilke dosyasını oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz

Sistem İlke Düzenleyicisi (Poledit.exe) kullanarak kayıt defterini düzenleyebilirsiniz veya Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe). Önce ağ yöneticinize danışın. Kayıt defterinde değişiklik. Sistem İlke Düzenleyicisi (Poledit.exe), Admin\Apptools\Poledit klasöründe bulunan Windows 95 CD. Sistem İlkesi Düzenleyicisi'ni yüklemek için Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır aracını kullanın.

Not: Microsoft Office 97 sistem ilkesi şablonları kullanıyorsanız, içerdiği Microsoft Office 97 Kaynak Seti kullanmanız gerekir Sistem İlkesi Microsoft Office 97 Kaynak Seti veya Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit dahil Düzenleyicisi sürümü.

Policy.exe karşıdan yüklemek, bir kendi kendine ayıklanan dosya Poledit.exe, çevrimiçi hizmetlerden içerir. Bu dosyayı karşıdan yükleyin. aşağıdaki Microsoft Web sitesi:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc751042.aspx
Sistem İlke Düzenleyicisi olan kayıt defterini düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın:
Oluşturmak veya yeni Shrtdate.adm şablon dosyasını kullanarak bilgisayarınızın sistem ilke dosyasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Sistem İlkesi Düzenleyicisi'nde, Seçenekler menüsünde İlke şablonları ' nı tıklatın.
 2. Ekle' yi tıklatın, Shrtdate.adm dosyasını içeren klasörü açın, Shrtdate.adm dosyasını tıklatın ve sonra ' ı tıklatın.
 3. Tamam' ı tıklatın.
 4. Dosya menüsünde varolan sistem ilke dosyasını açın veya yeni bir sistem ilke dosyasını oluşturmak için Yeni bir ilke ' ' ı tıklatın.
 5. Varsayılan kullanıcıve Kısa tarih biçimi ayarlarıçift tıklatın.
 6. Seçmek için tıklatın Tüm kullanıcılar için tarih biçimi onay kutusunu seçin.
 7. Tarih biçimi kutusunda, kullanmak istediğiniz kısa tarih biçimini tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
 8. Sistem ilke dosyasını kaydedin ve sonra da Sistem İlkesi Düzenleyicisi'nden çıkın.
Tarih biçimini ayarlamak için ilke kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
216661 Tarih biçimini ayarlamak için bir ilke nasıl uygulanır

Özellikler

Makale numarası: 241671 - Last Review: 9 Nisan 2012 Pazartesi - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
Anahtar Kelimeler: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB241671 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:241671

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com