Jak: Wyświetlanie listy procesów, które mają otwarte pliki

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 242131 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano program narzędziowy Process Explorer firmy Systems Internals rozprowadzany w trybie shareware.

Więcej informacji

Program narzędziowy Process Explorer przygotowuje listę plików, kluczy rejestru i innych obiektów używanych przez otwarte procesy lub dynamicznie podłączane biblioteki (DLL) załadowane przez procesy. Program narzędziowy Proces Explorer można uzyskać w następującej witrynie firmy Systems Internals w sieci Web:
http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html
Z wyjątkiem własnych produktów, firma Microsoft nie popiera ani nie zaleca żadnych produktów, wskazując, że są lepsze od innych tego samego typu. Firma Microsoft udostępnia te informacje wyłącznie dla wygody swoich klientów, z wyjątkiem własnych produktów, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej i do określonych celów.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 242131 - Ostatnia weryfikacja: 1 lutego 2006 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB242131

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com