MS10-096: פגיעות פנקס הכתובות של Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2423089 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-096. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.2900.604045,56811-Oct-201014:59x86SP3SP3GDR
Wab.exe6.0.2900.604045,56811-Oct-201014:55x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478556,83221-Oct-201005:22x64SP2SP2GDR
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:22x86SP2SP2GDR\WOW
Wab.exe6.0.3790.478556,83221-Oct-201005:18x64SP2SP2QFE
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:18x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478546,59212-Oct-201013:21x86SP2SP2GDR
Wab.exe6.0.3790.478546,59212-Oct-201013:24x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wab.exe6.0.3790.478591,13621-Oct-201005:21IA-64SP2SP2GDR
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:21x86SP2SP2GDR\WOW
Wab.exe6.0.3790.478591,13621-Oct-201005:17IA-64SP2SP2QFE
Wwab.exe6.0.3790.478546,59221-Oct-201005:17x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:35Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535516,09612-Oct-201014:15x64
Wabfind.dll6.0.6001.1853535,32812-Oct-201016:16x64
Wabmig.exe6.0.6001.1853568,09612-Oct-201014:15x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70226-Feb-201004:16Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774516,09612-Oct-201014:18x64
Wabfind.dll6.0.6001.2277435,32813-Oct-201006:15x64
Wabmig.exe6.0.6001.2277468,09612-Oct-201014:18x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:35Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324516,09612-Oct-201015:19x64
Wabfind.dll6.0.6002.1832435,32812-Oct-201017:43x64
Wabmig.exe6.0.6002.1832468,09612-Oct-201015:19x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200920:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503516,09612-Oct-201015:24x64
Wabfind.dll6.0.6002.2250335,32812-Oct-201017:41x64
Wabmig.exe6.0.6002.2250368,09612-Oct-201015:24x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Jan-200818:52Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535536,57612-Oct-201013:59IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.1800049,66419-Jan-200808:29IA-64
Wabmig.exe6.0.6001.1853594,72012-Oct-201013:59IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70225-Feb-201007:42Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774536,57612-Oct-201014:01IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.2277449,66412-Oct-201015:26IA-64
Wabmig.exe6.0.6001.2277494,72012-Oct-201014:01IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Jan-200818:52Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324536,57612-Oct-201014:45IA-64
Wabfind.dll6.0.6001.1800049,66419-Jan-200808:29IA-64
Wabmig.exe6.0.6002.1832494,72012-Oct-201014:45IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200920:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503536,57612-Oct-201014:46IA-64
Wabfind.dll6.0.6002.2250349,66412-Oct-201016:38IA-64
Wabmig.exe6.0.6002.2250394,72012-Oct-201014:46IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.18535515,58412-Oct-201013:52x86
Wabfind.dll6.0.6001.1853533,28012-Oct-201015:48x86
Wabmig.exe6.0.6001.1853566,04812-Oct-201013:52x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70204-Mar-201005:56Not Applicable
Wab.exe6.0.6001.22774515,58412-Oct-201013:54x86
Wabfind.dll6.0.6001.2277433,28012-Oct-201015:28x86
Wabmig.exe6.0.6001.2277466,04812-Oct-201013:54x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70218-Sep-200621:37Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.18324515,58412-Oct-201013:41x86
Wabfind.dll6.0.6002.1832433,28012-Oct-201015:53x86
Wabmig.exe6.0.6002.1832466,04812-Oct-201013:41x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70203-Apr-200921:15Not Applicable
Wab.exe6.0.6002.22503515,58412-Oct-201014:50x86
Wabfind.dll6.0.6002.2250333,28012-Oct-201017:00x86
Wabmig.exe6.0.6002.2250366,04812-Oct-201014:50x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,910
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,069
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,781
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fc3509a0ed41e42047cd9e8590f941e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_9eff6b333cfcb3b0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_48fc86b254802af194030cbf7bbcf9e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_a8afee75be85e1ce.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_9778f90d19684799f8eb1e15fc190d66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_2ff9ab927a1cb040.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_acd8fec441f79376b916a844b9e0c19a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_3d5933f08f413040.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_33a836b9213fdd4e8d6bca13f72e3a39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_af8135afd12f9247.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_887d7be5241c6c12d171d914d2880797_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_4d1df3d1f5d54118.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd32f3e11040911429198c8509015ec1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_d964498f3acb6b6f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee5731a89bb6fe19200168d4da173f81_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_c01b995b44d5f26e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_9eac94309003d3e1.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_9f09f2e7a942c73f.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_a09cd7a08d22f0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_a13b15dfa6313c9c.manifest
File versionNot Applicable
File size203,575
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,387
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,290
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,225
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,397
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_1935fd43279d5af48f28c90dcb2b2178_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_b4b0f99b92501f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5322dd14842b7790b75fa12cb770b8e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_b19f5148e52f62ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dacf5d58231060a5b488130bd0b85205_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_451adbc9eb359238.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc551c4d83b157ec6017ccd19cb24c33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_25f9ced7e7901100.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428f9ca2d7a46ba7.manifest
File versionNot Applicable
File size215,659
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42ecfb59f0e35f05.manifest
File versionNot Applicable
File size203,558
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447fe012d4c388aa.manifest
File versionNot Applicable
File size215,659
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451e1e51edd1d462.manifest
File versionNot Applicable
File size203,558
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,122
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,049
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)13-Oct-2010
Time (UTC)11:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18535_none_428df8acd7a662ab.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22774_none_42eb5763f0e55609.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18324_none_447e3c1cd4c57fae.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22503_none_451c7a5bedd3cb66.manifest
File versionNot Applicable
File size203,541
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)17:21
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:47Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201005:00x64
Wabfind.dll6.1.7600.1668435,32812-Oct-201005:05x64
Wabmig.exe6.1.7600.1638567,58414-Jul-200901:39x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:47Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201005:12x64
Wabfind.dll6.1.7600.2081435,32812-Oct-201005:19x64
Wabmig.exe6.1.7600.1638567,58414-Jul-200901:39x64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:52Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684540,67212-Oct-201004:15IA-64
Wabfind.dll6.1.7600.1638549,15214-Jul-200901:49IA-64
Wabmig.exe6.1.7600.1668494,20812-Oct-201004:15IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200920:52Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814540,67212-Oct-201004:06IA-64
Wabfind.dll6.1.7600.1638549,15214-Jul-200901:49IA-64
Wabmig.exe6.1.7600.2081494,20812-Oct-201004:06IA-64
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.16684516,09612-Oct-201004:25x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86
Verisign.bmpNot Applicable2,70210-Jun-200921:29Not Applicable
Wab.exe6.1.7600.20814516,09612-Oct-201004:23x86
Wabfind.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:16x86
Wabmig.exe6.1.7600.1638565,53614-Jul-200901:14x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,935
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,634
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d81a3c548f550892968287329416f51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_b4e8743442eb0a58.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0253a4fd3762f7723b4cc220d20e96f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_23fe1630ec8c2b0a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_9b729a3905e93a848ea0caea9c38d808_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_fcc39c94a2c0ed48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ddea3e2da7744eb354251bb5e988feb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_6c0498316e2b0dbb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_9e9d548ff1448327.manifest
File versionNot Applicable
File size124,605
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_9f72a2b50a295c81.manifest
File versionNot Applicable
File size124,605
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,898
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,912
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,644
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_04c59715f9d21dd19c63025059423c78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_e4d4661747fd15c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1d4dc9b3c6138fa50376132c45b7832f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_e014e7f6ea980da9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_42805d0238e51aed.manifest
File versionNot Applicable
File size124,604
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4355ab2751c9f447.manifest
File versionNot Applicable
File size124,604
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2423089~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2423089_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16684_none_427eb90c38e711f1.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wab-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20814_none_4354073151cbeb4b.manifest
File versionNot Applicable
File size124,603
Date (UTC)12-Oct-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2423089 - Last Review: יום שלישי 17 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2423089

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com