แถบเครื่องมือหรือเมนูของคุณหายไป หรือการตั้งค่าของคุณจะไม่ได้รับการรักษาไว้เมื่อคุณเริ่ม Word 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 242368 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Word 2000 แถบเครื่องมือของคุณ หรือแถบเมนูหายไป หรือจะไม่มีเก็บการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเอง และสร้างแถบเครื่องมือและปุ่มแถบเครื่องมือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
191178HOW TO: กำหนดเองแถบเครื่องมือและปุ่มแถบเครื่องมือใน Word 2000

การหลีกเลี่ยงปัญหา

การคืนค่าแถบเครื่องมือของคุณ เมนู หรือการตั้งค่าส่วนบุคคล ใช้วิธีต่อไปนี้เหมาะสมของสถานการณ์ใดก็


ปิดโหมดเต็มรูปแบบของหน้าจอ

โหมดเต็มหน้าจอแสดงเป็นตัวใหญ่มากที่สุดบนหน้าจอในเอกสารของคุณ ในโหมดนี้ Word จะเอาองค์ประกอบของหน้าจอ เช่น แถบเมนู แถบเครื่องมือ และแถบเลื่อนออก เมื่อต้องการคืนค่าแถบเครื่องมือและเมนูของคุณ ปิดโหมดเต็มหน้าจอ
 • ถ้าเอกสารเปิดอยู่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::

  • กด ALT + V เพื่อเปิดใช้งานนั้นมุมมองเมนู แล้วกด U เพื่อปิดโหมดเต็มหน้าจอ

   หรือ
  • ถ้าการเต็มจอแถบเครื่องมือจะมองเห็นได้ คลิกปิดเต็มหน้าจอ.
  หรือ
 • ถ้าเอกสารไม่ได้เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้::
  1. กด CTRL+N เพื่อเริ่มเอกสารใหม่
  2. กด ALT + V เพื่อเปิดใช้งานนั้นมุมมองเมนู แล้วกด U เพื่อปิดใช้งานแบบเต็มหน้าจอ
ปิด และเริ่ม Word ใหม่ หาก Word เริ่มต้นอย่างถูกต้อง แสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหาคือ ว่า Word ถูกปิดเมื่อโหมดเต็มหน้าจอถูกใช้งานอยู่ และ Word เก็บการตั้งค่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเต็มหน้าจอ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
211625WD2000: หายเมนู แถบเครื่องมือไปเมื่ออยู่ในมุมมองหน้าจอทั้งหมดเปิดแถบเครื่องมือเริ่มต้น

ในการมุมมองเมนู ให้ชี้ไปที่แถบเครื่องมือ. โปรดสังเกตว่า มีเลือกแถบเครื่องมือใด ๆ (การตรวจสอบ) ถ้าไม่มีแถบเครื่องมือมีเลือก เลือกตัวคุณต้องการ โดยทำดังนี้ คลิกชื่อแถบเครื่องมือ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้แสดง แถบเครื่องมือที่เลือก โดยค่าเริ่มต้นได้มาตรฐานและการฟอร์แมตแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ:: ถ้าคุณมองไม่เห็นแถบเมนู กด ALT + V เพื่อแสดงการมุมมองเมนู แล้วกด T เพื่อแสดงการแถบเครื่องมือเมนู

ปิด และเริ่ม Word ใหม่ หาก Word เริ่มต้นอย่างถูกต้อง แสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหาคือ ว่า แถบเครื่องมือในการเริ่มต้นและแถบเมนูถูกปิดใช้งานเมื่อคุณปิด Word และ Word เก็บการตั้งค่าเหล่านั้น
เริ่ม Word โดยไม่มีการเรียกใช้แมโคร

ตรวจสอบดูว่า คุณเริ่ม Word โดยใช้ Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน คุณอาจเรียกใช้ Visual Basic สำหรับแมโคแอปพลิเคชันที่เริ่ม Word โดยไม่ต้องการแสดงเมนูหรือแถบเครื่องมือใด ๆ

หากคุณกำลังเริ่ม Word โดยใช้ทางลัด ให้ตรวจสอบบรรทัดคำสั่งที่ทางลัดนั้นใช้สำหรับชื่อของแมโคร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ค้นหาทางลัดที่คุณกำลังใช้เพื่อเรียกใช้ Word
 2. คลิกขวาทางลัด และจากนั้น คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด
 3. คลิกการShortCutแท็บ
 4. ดูเป้าหมายกล่องสำหรับบรรทัดใบสั่งที่มีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้:
  /m "Office\Office\WINWORD.EXE Files\Microsoft C:\Program"macroname
  ที่ /mmacronameชื่อ ของ แม โค ร ได้

 5. ถ้า คุณ เห็น /m เป็นmacronameบน บรรทัด คำ สั่ง ให้ เอา ออก และ จาก นั้น เริ่ม Word ตามปกติ

  หมายเหตุ:: สวิตช์ /m ที่ตาม ด้วยชื่อของแมโครเริ่ม Word และเรียกใช้แมโครเฉพาะ สวิตช์ /m ป้องกัน Word จากการเรียกใช้แมโคร AutoExec ใด ๆ อีก
หาก Word เริ่มต้นอย่างถูกต้อง แสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหาคือ ว่า แมโครไม่เรียกใช้เมื่อเริ่มต้นที่ Word และแมโครนั้นเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง Word

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่สามารถใช้เพื่อเริ่ม Word และวัตถุประสงค์ของตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
210565วิธีการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งเริ่มต้นระบบเพื่อเริ่มต้น Word 2003, Word 2002 และ Word 2000ติดต่อผู้ใช้ ซ่อนแถบเครื่องมือ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณที่ถูกปรับเปลี่ยนโปรแกรม (เช่นใน Word เพิ่มเข้า)

ขั้นตอนที่ 1: เริ่ม Word โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

เริ่ม Word โดยใช้สวิตช์ /a บนบรรทัดคำสั่งทำให้ Word ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกทั้งหมด และป้องกันไม่ให้โหลดคงคลังที่เพิ่มและแม่แบบส่วนกลาง

สวิตช์ /a ช่วยให้คุณเริ่ม Word โดยไม่มีการโหลดคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • แม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot)
 • แม่แบบ Add-In ใดๆ ในโฟลเดอร์เริ่มต้น
 • ไลบรารี Add-In ใดๆ (แฟ้ม .wll)
 • การตั้งค่าผู้ใช้ที่เก็บไว้ในคีย์ "ข้อมูล" ใน Windows รีจิสทรี
หมายเหตุ:: เมื่อคุณเริ่มต้น Word โดยใช้สวิตช์ /a เปลี่ยนแปลงที่ทำใน Word ซึ่งมีผลต่อใด ๆ ของคอมโพเนนต์เหล่านี้จะไม่เขียนลงบนฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณออกจาก Word และเปลี่ยนแปลงจะสูญหาย

ตัวอย่างต่อไปนี้ อนุมานว่า Word อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
Office\Office Files\Microsoft C:\Program
หมายเหตุ:: คุณอาจมีคำที่มีการติดตั้งไปยังโฟลเดอร์อื่น

เมื่อต้องการเริ่ม Word โดยใช้สวิตช์ /a ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. คลิกเรียกดู.
 3. ใช้แบบค้นหากล่องการค้นหาWinWord.exeจากนั้น คลิกเพื่อเลือกดังกล่าว
 4. คลิกOPEN.

  หมายเหตุ:: ขั้นตอนนี้กรอกข้อมูลในนั้นOPENกล่องในนั้นเรียกใช้กล่องโต้ตอบ
 5. คลิกในนั้นOPENกล่องหลังWinWord.exe.

  หมายเหตุ:: แบบเส้นทางไปยังแฟ้ม Winword.exe ในนั้นเรียกใช้กล่องโต้ตอบจะอยู่ในอัญประกาศ อย่าลืมว่าคุณจะต้องคลิกทางด้านขวาของเครื่องหมายอัญประกาศปิด
 6. พิมพ์ช่องว่าง และพิมพ์/a.

  คำชี้แจงสิทธิ์ในการOPENกล่องจะมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
  /a "Office\Office\Winword.exe Files\Microsoft C:\Program"
หาก Word เริ่มต้นอย่างถูกต้อง แสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหานี้มีผลกระทบที่โปรแกรมการเพิ่มการ หรือเท็มเพล แม่แบบปกติในการเริ่มต้น หรือคีย์ข้อมูลในรีจิสทรีอยู่กับวิธีแสดงหน้าต่าง Word เมื่อมีการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนชื่อแม่แบบสากล

เปลี่ยนเพื่อป้องกันการจัดรูปแบบ ข้อความอัตโนมัติ และแมโครที่เก็บไว้ในแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot) จากการส่งผลกระทบต่อลักษณะการทำงานของโปรแกรมหรือเอกสารที่กำลังเปิด ชื่อแฟ้ม Normal.dot ของคุณ
หมายเหตุ:: การเปลี่ยนชื่อแม่แบบ Normal.dot ของคุณช่วยให้คุณสามารถกำหนดว่า แม่แบบ Normal ทำให้เกิดปัญหาหรือลักษณะการทำงานได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนชื่อแม่แบบ Normal.dot ตั้งค่าใหม่หลายตัวเลือกกลับเป็นค่าเริ่มต้น รวมทั้งลักษณะแบบกำหนดเอง แถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง แมโคร และรายการข้อความอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ Microsoft ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Normal.dot

การกำหนดค่าบางชนิดอาจสร้างแฟ้ม Normal.dot ขึ้นมามากกว่าหนึ่งแฟ้ม ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีโปรแกรม Word หลายรุ่นทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือกรณีที่มีการติดตั้งเวิร์กสเตชันหลายอย่างในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันด้วย ในสถานการณ์เหล่านี้ ให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนชื่อสำเนาทั้งหมดของ Normal.dot
การเปลี่ยนชื่อของแม่แบบส่วนกลาง (Normal.dot), ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows NT 4.0:
  1. ออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Word ถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ให้แน่ใจว่าเพื่อออกจาก Microsoft Outlook เช่นกัน
  2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
  3. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดnormal.dot.
  4. ในการค้นหากล่อง เลือกฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ (หรือที่ตั้งของแม่แบบผู้ใช้อื่น) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Word จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
  5. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม
  6. สำหรับแต่ละ Normal.dot ที่ปรากฏในรายการนี้ค้นหากล่องโต้ตอบกล่อง คลิกขวาแฟ้ม คลิกเปลี่ยนชื่อบนเมนูทางลัด ตั้งชื่อใหม่ให้แฟ้ม เช่น OldNormal.dot หรือ Normal-1.dot แล้วกด ENTER
  7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดการค้นหากล่องโต้ตอบ และจากนั้นเริ่ม Word ตามปกติ (โดยไม่ใช้สวิตช์ /a)
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) และ Microsoft Windows 2000:
  1. ออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Word ถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ให้แน่ใจว่าเพื่อออกจาก Microsoft Outlook เช่นกัน
  2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
  3. ในการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุกล่อง ชนิดnormal.dot.
  4. ในการค้นหากล่อง เลือกฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ (หรือที่ตั้งของแม่แบบผู้ใช้อื่น) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Word จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
  5. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม
  6. สำหรับแต่ละ Normal.dot ที่ปรากฏในรายการนี้ค้นหากล่องโต้ตอบกล่อง คลิกขวาแฟ้ม คลิกเปลี่ยนชื่อบนเมนูทางลัด ตั้งชื่อใหม่ให้แฟ้ม เช่น OldNormal.dot หรือ Normal-1.dot แล้วกด ENTER
  7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการค้นหากล่องโต้ตอบ และจากนั้นเริ่ม Word ตามปกติ (โดยไม่ใช้สวิตช์ /a)
 • Microsoft Windows XP::
  1. ออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Word ถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ให้แน่ใจว่าเพื่อออกจาก Microsoft Outlook เช่นกัน
  2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกค้นหา.
  3. ภายใต้คุณต้องการค้นหาอะไรคลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด.
  4. ในการชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดกล่อง ชนิดnormal.dot.
  5. ในการค้นหากล่อง เลือกฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ (หรือที่ตั้งของแม่แบบผู้ใช้อื่น) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Word จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
  6. คลิกค้นหาเมื่อต้องการค้นหาแฟ้ม
  7. สำหรับแต่ละ Normal.dot ที่ปรากฏในรายการนี้ค้นหากล่องโต้ตอบกล่อง คลิกขวาแฟ้ม คลิกเปลี่ยนชื่อบนเมนูทางลัด ตั้งชื่อใหม่ให้แฟ้ม เช่น OldNormal.dot หรือ Normal-1.dot แล้วกด ENTER
  8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการผลลัพธ์การค้นหากล่องโต้ตอบ และจากนั้นเริ่ม Word ตามปกติ (โดยไม่ใช้สวิตช์ /a)
ถ้า Word เริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง คุณแก้ไขปัญหา

ในกรณีนี้ ปัญหาคือ แม่แบบ Normal.dot ที่เสียหาย คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเพื่อคืนค่าตัวเลือกโปรดของคุณ

ถ้าแฟ้ม Normal.dot ที่คุณทำการเปลี่ยนชื่อประกอบด้วยการกำหนดเอง เช่นลักษณะ แมโคร หรือรายการข้อความอัตโนมัติที่สร้างขึ้นไม่สามารถเป็นได้อย่างง่ายดายใหม่ คุณอาจคัดลอกการกำหนดค่าเองเหล่านั้นจากแฟ้ม Normal.dot เดิมไปยังแฟ้ม Normal.dot ใหม่ โดยใช้ตัวจัดระเบียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวจัดระเบียบ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดWordในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืนเปลี่ยนชื่อคีย์ข้อมูลในรีจิสทรีของ Windows

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ:: การเปลี่ยนชื่อคีย์ข้อมูลตั้งค่าใหม่หลายตัวเลือกกลับเป็นค่าเริ่มต้น การรวมรายการแฟ้ม mru สุดรายการที่เพิ่งใช้ (ของ) ในการแฟ้ม:เมนูและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่คุณกำหนดเองเมื่อคุณคลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู word จะคีย์ข้อมูล โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่แล้วภายในครั้งถัดไปที่คุณเริ่ม Word

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคีย์ข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้::
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ทั้งหมด
 2. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้.
 3. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 4. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ โดยการคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่เหมาะสม:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 5. ด้วยการข้อมูลเลือกโฟลเดอร์ คลิกเปลี่ยนชื่อในการแก้ไขเมนู
 6. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับการข้อมูลโฟลเดอร์ (ตัวอย่าง ชนิดolddata) แล้ว กด ENTER
 7. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และการเริ่ม Word ใหม่ตามปกติ (โดยไม่ใช้สวิตช์ /a)
หาก Word เริ่มต้นอย่างถูกต้อง แสดงว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้ว ปัญหาคือ คีย์ข้อมูลที่เสียหาย คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเพื่อคืนค่าตัวเลือกโปรดของคุณ
สร้างแมโครของตัวอย่างก่อนพิมพ์

แมโครตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Word เพื่อแสดงการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง แสดงโดยอัตโนมัติการฟอร์แมตแถบ เครื่อง มือ ใน ตัว อย่าง ก่อน พิมพ์ จะ ทำ ตาม ขั้น ตอน เหล่า นี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกมาโคร.
 2. การเปลี่ยนแปลงนั้นแมโครในกล่องคำ สั่ง Word.
 3. ในการชื่อแมโครรายการ คลิกเพื่อเลือกFilePrintPreview.
 4. การเปลี่ยนแปลงนั้นแมโครในกล่องnormal.dot (แม่แบบส่วนกลาง).
 5. คลิกสร้าง.
 6. สร้างแมโครต่อไปนี้::
  Sub FilePrintPreview()
  '
  ' FilePrintPreview Macro
  ' Displays full pages as they will be printed.
  '
    ActiveDocument.PrintPreview
    CommandBars("Formatting").Visible = True
  End Sub
  					
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิด และกลับไปที่ Microsoft Word.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 242368 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbvba kbregistry kbtshoot kbprb kbmt KB242368 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242368

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com