Uživatelé se nemohou připojit k online schůzky ve službě Lync Online

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2423848 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Rozsah problému

Předpokládejme, že chcete problémů, ke kterým dochází při pokusu o připojení ke službě Lync Online schůzce pomocí službě Lync 2010, 2013 službě Lync, službě Lync pro Windows Store app nebo Lync pro Mac 2011. Než začnete, požádejte sami a externím uživatelům, u kterých dochází k problému následující otázky:
 • Počet uživatelů, kteří tento problém ovlivňuje?
 • Jsou uživatelé v organizaci interní nebo externí?
 • Příslušné uživatele, můžete reprodukovat problém v jednom počítači nebo ve více počítačích?

Při odpovědi na tyto otázky naleznete v následující tabulce určit druh problému, které se zabývají. Tato tabulka je určena k oboru problém do určité kategorie. Některé kategorie však může být mimo hranice technické podpory pro službu Lync Online pracovník technické podpory.

Čtení tabulky jako v následujícím příkladu:
Více uživatelů... (ale ne jednoho uživatele) .. .from mimo naši organizaci...Nelze připojit ke službě Lync Online schůzce z více počítačů: (je obvykle způsobena) Federace problém službě Lync nebo externí síťový problém.

Uvědomte si, že každý sloupec a každý řádek se vzájemně vylučují. To znamená tento problém se týká jednoho uživatele nebo pro více uživatelů a problém lze reprodukovat na jednom počítači nebo ve více počítačích.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Jednoho uživatele...Jednoho uživatele...Jednoho uživatele...Více uživatelů...Více uživatelů...
z uvnitř naší organizacez mimo naši organizaciz uvnitř naší organizacez mimo naši organizaciz obou uvnitř i vně naší organizace
Nelze připojit ke službě Lync Online schůzce z jednoho počítačeProblém klientaProblém klientaProblém klientaProblém klientaProblém klienta
Nelze připojit ke službě Lync Online schůzce z více počítačůProblém identity uživatele nebo zajišťování problémProblém službě Lync federace nebo externí síťový problémProblém sítě nebo výpadku službyProblém službě Lync federace nebo externí síťový problémProblém výpadek nebo síťové služby

PROBLÉM

Poznámka:Mostof, problémy lze vyřešit byfollowing spojení službě Lync schůzku s asistencí, návod a Poradce při potížích, který je na následujícím webu společnosti Microsoft:Pokud není některý z příznaků, které jsou uvedeny v následující tabulce dochází, pomocí oboru tabulky v oddílu "Rozsah" zúžit na konkrétní druh problému problém. Potom můžete řešit problém pomocí následujících kroků, které jsou zde popsány.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PříznakKategoriePoradce při potížích
Když se pokusíte Připojit ke schůzce Online odkaz v pozvánce na schůzku ve službě Lync Online, obdržíte jednu z následujících chybových zpráv v aplikaci Microsoft Internet Explorer:

Stránka nebyla nalezena
Stránku nelze zobrazit
Připojení k sítiOdstraňování problémů v síti
Pokud službu Lync Online pokusí spustit schůzku v režimu online, klientský program se zablokuje.Problém klientaŘešení problémů klienta
Při pokusu o Schůzku v režimu Online spojení odkaz v pozvánce na schůzku se opakovaně zobrazí upozornění zabezpečení a nemůže připojit ke schůzce.Problém klientaŘešení problémů klienta
Když se pokusíte Připojit ke schůzce Online odkaz v pozvánce na schůzku, zobrazí následující zpráva:

Chyba: Adresa URL schůzky není platná.
Identita uživatele nebo zřizování problémPoradce při potížích s problémy identity
Použijete-li službu Lync Online pro připojení ke službě Lync konferenci, který je uspořádán do jiné společnosti, zobrazí se následující chybová zpráva:

Referenční ID 43 (zdroj ID 241)
Problém službě Lync federacePřesvědčte se, zda je správně nakonfigurován federační domény nebo externí komunikace
Po klepnutí na tlačítko Připojit ke schůzce Online odkaz v pozvánce na schůzku, zobrazí se dialogové okno Otevřít soubor . Navíc službu Lync Online spustit schůzku v režimu online.Nesprávný soubor přidruženíStanovení OCSMEET přidružení souborů v systému Windows
Jste vyzkoušeli všechny kroky v tomto dokumentu a stále nemůže připojit ke službě Lync Online schůzce. Je určené pro připojení ke konferenci, i když nemohou účastnit zvuk, video nebo konverzace.Není k dispoziciSpojení schůzky pomocí službě Lync Web App

Poradce při potížích systému Windows klienta

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém, počítače nebo klienta, nejprve se přesvědčte, zda je aktuální počítač. Počítač by měl mít nejnovější aktualizace operačního systému, ovladačů zvuku a videa a aktualizací softwaru aplikace provést připojení službu Lync Online schůzky úspěšné zkušenosti. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Spusťte službu Windows Update a zkontrolujte, zda jsou nainstalovány všechny aktualizace volitelné hardwaru. Konkrétně Přesvědčte se, zda videa, zvuku a síťové ovladače jsou aktuální.
 2. Ověřte, zda je aktuální službě Lync. Přejdete na nejnovější aktualizace službě Lync na následující stránce webu TechNet:
  Službě Lync stahování a aktualizace
  Vyberte verzi (2013 nebo 2010) a potom vyberte klientské službě Lync vkategorii.
Počítač je aktualizován a splňují všechny minimální systémové požadavky, vymazat všechny mezipaměti pověření nebo certifikáty z předchozího přihlášení:
 1. Ověřte, zda uživatel má správné certifikáty ve Správci certifikátů. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Otevřete konzolu Správce certifikátů systému Windows. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ text certmgr.msca potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte osobnía pak rozbalte položku certifikáty.
  3. Seřadit podle sloupce IssuedBy a potom vyhledejte certifikát vydaný Communications Server.
  4. Ověřte, zda certifikát existuje a zda nevypršela.
  5. Odstranit certifikát a pokuste se přihlásit ke službě Lync Online. Pokud se nemůžete přihlásit ke službě Lync Online, přejděte ke kroku 2.
 2. Odeberte službu Lync Online pověření správce pověření systému Windows. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na tlačítko Správce pověření.
  2. Vyhledejte sadu pověření použitá pro připojení ke službě Lync Online.
  3. Rozbalte sadu pověření a klepněte na příkaz Odebrat z trezoru.
  4. Pokuste se přihlásit ke službě Lync Online a pak zadejte novou sadu pověření.
Službu Lync Online přejde na "anonymní spojení" Pokud nelze ověřit. Jako anonymní účastníků nejsou explicitně blokována z připojení ke schůzce, by měli vždy mít přístup ke schůzce připojit.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Odstraňování problémů v síti

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
 1. Ověřte, zda je počítač připojen k síti. Zjistěte, zda počítač získat přístup k jiným webům.
 2. Ověřte, zda síť splňuje požadavky pro připojení ke službě Lync Online. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  2409256 Nelze se připojit ke službě Lync Online nebo některé funkce nefungují, protože připojení místní brány firewall blokuje
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Stanovení OCSMEET přidružení souborů v systému Windows

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed

 1. Ověřte, zda službu Lync Online výchozí program, který slouží k otevření souborů .ocsmeet. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panelya potom klepněte na příkaz Výchozí programy.
  2. Klepněte na položku přidružit typ souboru nebo protokol k programu.
  3. Přejděte na .ocsmeeta ověřte, zda Microsoft Lync je vybrána možnostVýchozí aktuální .
 2. Pokud tím problém nevyřešíte kroku 1, Opravit instalaci sady Office, nebo přeinstalujte službě Lync 2010.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Poradce při potížích Identity

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Tento konkrétní problém nastane, pokud dva uživatelé stejné organizaci služeb Office 365, sdílet stejné uživatelské jméno (alias). Díky službě Lync jak generuje adresy URL schůzky, ve stejné organizaci služeb Office 365 dva uživatelé, kteří mají stejné uživatelské jméno, se bude používat stejné adresy URL schůzky. To způsobí, že službu Lync Online konference k poškození.

Chcete-li tento problém vyřešit, změňte uživatelské jméno jednoho z uživatelů, kteří se duplicitní uživatelské jméno. Informace o tom, jak upravovat a měnit uživatelské účty ve službách Office 365 naleznete v následujícím tématu nápovědy:
Vytvoření nebo úprava uživatelů
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Poradce při potížích s problémy federace službě Lync

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Pokud službu Lync Online schůzky nelze připojit externí uživatelé (a pouze externí uživatelé), nejprve určete, zda se pokoušíte připojit jako členové skupiny authenticated users nebo jako anonymní uživatelé.
 • Pokud uživatel pokouší připojit jako ověřený uživatel z jiné službě Lync nebo OCS organizace:
  • Organizaci službu Lync Online musí mít externí komunikace povolena a externí komunikace musí být plně otevřen. Nebo externího uživatele doména musí být v seznamu povolených kontaktů.

   Nápovědu k povolení a Poradce při potížích s federací domény naleznete návod s asistencí ve službě Lync Online externí komunikace:
   Nastavit externí komunikační službu Lync Online
  • Externí organizace musí mít správně nakonfigurován z jejich strany příliš federace.
  • Další informace o službě Lync Online organizace federating naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:
   Konfigurace podpory federace pro zákazníka službu Lync Online
  • Pokud nefunguje ověřené spojení, službě Lync by automaticky pokusí připojit se jako uživatel anonymní nebo hosta.
 • Pokud uživatel pokouší připojit jako anonymní uživatel z účastníků službě Lync nebo službě Lync Web App nebo volaný ke službě Lync Online konference s AKT přístupového čísla:
  • Pro anonymní spojení práce musí být konkrétní záznamy SRV služby DNS na serveru DNS.
  • Různé metody ověření vaší službě Lync Online DNS záznamy klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
   2566790 Potíží s konfigurací službě Lync Online DNS ve službách Office 365
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Připojení ke schůzkám pomocí službě Lync Web App


Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding start collapsed
Pokud není těchto kroků k vyřešení problému a připojit ke schůzce okamžitě je větší problém, použijte službě Lync Web App. Mějte na paměti, že hlas přes IP (VoIP) funkce neobsahuje službě Lync Web App. To znamená, že účastníci mohou zobrazit pouze relace sdílení. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Zkopírujte adresu URL připojení z pozvání na schůzku a vložte jej do aplikace Internet Explorer. (Upozornění: není ještě klávesu Enter.)
 2. Přidat "? sl = 1 na konec adresy URL a stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Pokud nemáte Silverlight nainstalován pomocí rozšířených funkcí službě Lync Web App.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
assets folding end collapsed

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 webu.

Vlastnosti

ID článku: 2423848 - Poslední aktualizace: 16. srpna 2014 - Revize: 25.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Lync Online
Klíčová slova: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m gwt guided walk through kbmt KB2423848 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 2423848

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com