ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2423848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Scoping ปัญหา

สมมติว่า คุณต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync โดยใช้ Lync 2010, Lync 2013, Lync สำหรับ Windows ที่เก็บ app หรือ แบบ Lync สำหรับ Mac 2011 ก่อนที่คุณเริ่มการทำงาน ขอให้ตัวคุณเองและผู้ใช้ภายนอกใด ๆ ที่ประสบปัญหาคำถามต่อไปนี้:
 • ปัญหาผลจำนวนผู้ใช้
 • คือผู้ใช้ภายใน หรือภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างไร
 • ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถสร้างปัญหา บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือ บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่

เมื่อคุณมีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ ดูตารางต่อไปนี้เพื่อกำหนดชนิดของปัญหาที่คุณกำลังติดต่อกับ ตารางนี้มีไว้เพื่อช่วยในการกำหนดขอบเขตปัญหากับบางประเภท อย่างไรก็ตาม บางประเภทอาจอยู่ภายนอกขอบเขตสนับสนุนทางเทคนิคของวิศวกรฝ่ายสนับสนุน Lync แบบออนไลน์

อ่านตารางดังตัวอย่างต่อไปนี้:
ผู้ใช้หลายคน... (แต่ไม่ผู้ใช้คนเดียว) .. .from อยู่ภายนอกองค์กรของเรา...ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง: (มักมีสาเหตุ) การตัดสินค้าจากคลังสหพันธรัฐ Lync หรือ ปัญหาเครือข่ายภายนอก.

โปรดทราบว่า แต่ละคอลัมน์และแต่ละแถวจะผสมกัน นั่นคือ การตัดสินค้าจากคลังมีผลต่อผู้ใช้คนเดียวหรือผู้ใช้หลายคน และสามารถทำซ้ำปัญหา บนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือ บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผู้ใช้คนเดียว...ผู้ใช้คนเดียว...ผู้ใช้คนเดียว...ผู้ใช้หลายคน...ผู้ใช้หลายคน...
จากภายในองค์กรของเราจากภายนอกองค์กรของเราจากภายในองค์กรของเราจากภายนอกองค์กรของเราจากทั้งภายใน และภาย นอกองค์กรของเรา
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync จากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวปัญหาของไคลเอ็นต์ปัญหาของไคลเอ็นต์ปัญหาของไคลเอ็นต์ปัญหาของไคลเอ็นต์ปัญหาของไคลเอ็นต์
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องการตัดสินค้าจากคลังข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้หรือการตัดสินค้าจากคลังที่เตรียมใช้งานLync สหพันธรัฐประเด็นหรือปัญหาเครือข่ายภายนอกปัญหาเครือข่ายหรือกระแสตกการบริการLync สหพันธรัฐประเด็นหรือปัญหาเครือข่ายภายนอกปัญหาการตกหรือเครือข่ายการบริการ

ปัญหา

หมายเหตุMostof ปัญหาสามารถแก้ไขได้ byfollowing เข้าร่วมประชุม Lync ตัวฝึกปฏิบัติและตัวแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ถ้าคุณไม่พบอาการตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้ตาราง scoping ในส่วนของ "ขอบเขต" เมื่อต้องการจำกัดปัญหาเพื่อระบุชนิดของการตัดสินค้าจากคลัง จากนั้น คุณสามารถแก้ปัญหาได้ โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อาการประเภทการแก้ไขปัญหา
เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์การเชื่อมโยงในการเชิญเข้าร่วมประชุมใน Lync แบบออนไลน์คลิก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Microsoft Internet Explorer:

ไม่พบหน้า
ไม่สามารถแสดงหน้าได้
การเชื่อมต่อเครือข่ายแก้ไขปัญหาเครือข่าย
เมื่อออนไลน์ Lync พยายามที่จะเริ่มการประชุมแบบออนไลน์ โปรแกรมไคลเอนต์หยุดการทำงานปัญหาของไคลเอ็นต์แก้ไขปัญหาของไคลเอ็นต์
เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงในการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ในการเชิญเข้าประชุม คุณจะซ้ำ ๆ แสดงคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมปัญหาของไคลเอ็นต์แก้ไขปัญหาของไคลเอ็นต์
เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงในการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ในการเชิญเข้าประชุม คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: ประชุม URL ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้หรือการตัดสินค้าจากคลังการเตรียมใช้งานแก้ไขข้อมูลเฉพาะตัวของปัญหา
เมื่อคุณใช้ Lync แบบออนไลน์ร่วมการประชุม Lync ที่ถูกจัดระเบียบตามบริษัทอื่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การอ้างอิงรหัส 43 (แหล่ง ID 241)
การตัดสินค้าจากคลังสหพันธรัฐ Lyncตรวจสอบให้แน่ใจว่า โดเมนสหพันธรัฐหรือการสื่อสารภายนอกถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
เมื่อคุณคลิกลิงค์เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ในคำเชิญการประชุมการเปิดกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น นอกจากนี้ Lync แบบออนไลน์ไม่เริ่มการประชุมแบบออนไลน์ความสัมพันธ์ของแฟ้มไม่ถูกต้องแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม OCSMEET ใน Windows
คุณได้พยายามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารนี้ และยังคง ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync คุณกำลังกำหนดเพื่อเชื่อมต่อไปยังการประชุม ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในเสียง วิดีโอ หรือการสนทนาไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยใช้ Lync Web App
คุณกำลังบังคับให้เข้าร่วมประชุม Lync กับ Web App แบบ Lync ในแสดงตัวอย่าง 8.1 ของ Windowsไม่เกี่ยวข้องดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2867734

การแก้ไขปัญหา Windows ไคลเอนต์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาใด ๆ ไคลเอนต์หรือคอมพิวเตอร์ ก่อนทำให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ควรมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการล่าสุด ไดรเวอร์เสียง และวิดีโอ และปรับปรุงซอฟต์แวร์ของแอพลิเคชันเพื่อทำการเชื่อมต่อไปยัง Lync ออนไลน์ประสบการณ์ประสบความสำเร็จในการประชุม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. รัน Windows Update และตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด โดยเฉพาะ ให้แน่ใจว่า วิดีโอ เสียง และไดรเวอร์เครือข่ายอยู่เสมอ
 2. ตรวจสอบว่า Lync เสมอ ไปที่หน้าการอัพเดตล่าสุดของ Lync TechNet ต่อไปนี้:
  ดาวน์โหลด Lync และการปรับปรุง
  เลือกรุ่นของคุณ (2013 หรือ 2010), และไคลเอ็นต์ Lyncภายใต้ประเภทที่เลือกแล้ว
หลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบทั้งหมด ยกเลิกการเลือกใด ๆ แคข้อมูลประจำตัวหรือใบรับรองจากการเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้:
 1. ตรวจสอบว่า ผู้ใช้มีใบรับรองที่ถูกต้องใน'ตัวจัดการใบรับรอง' ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดตัวจัดการใบรับรองของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด certmgr.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. ขยายส่วนบุคคลและขยายใบรับรอง
  3. เรียงลำดับตามคอลัมน์IssuedByและลักษณะที่ปรากฏแล้วสำหรับใบรับรองที่ออก โดยเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร
  4. ตรวจสอบว่า ใบรับรองที่มีอยู่ และว่า จะไม่หมดอายุ
  5. ลบใบรับรอง และจากนั้น ให้ลองเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ไปที่ขั้นตอนที่ 2
 2. เอาข้อมูลประจำตัว Lync แบบออนไลน์ของผู้ใช้จากตัวจัดการการข้อมูลประจำตัวของ Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกตัวจัดการข้อมูลประจำตัว
  2. ค้นหาชุดของข้อมูลประจำตัวที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับ Lync แบบออนไลน์
  3. ขยายชุดหลักฐานอ้างอิง และจากนั้น คลิกเอาออกจากชุดเก็บ
  4. พยายามเข้าสู่ระบบไปยัง Lync Online และพิมพ์ชุดของข้อมูลประจำตัวใหม่แล้ว
Lync ออนไลน์อยู่กลับไป "รวมแบบไม่ระบุชื่อ" ถ้าไม่สามารถรับรองความถูกต้อง ตราบใดที่ผู้เข้าร่วมที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้ถูกบล็อคจากการเข้าร่วมการประชุมอย่างชัดเจน พวกเขาเสมอควรสามารถเข้าร่วมการประชุม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ
 2. ใช้การ Lync ออนไลน์ขนส่งความน่าเชื่อถือ IP โพรบ (TRIPP) เพื่อตรวจสอบว่า เครือข่ายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อกับ Lync แบบออนไลน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ TRIPP ดูส่วน "วิธีการตรวจสอบว่า มีการตอบสนองความต้องการเครือข่ายทั้งหมดที่สำหรับ Lync ออนไลน์" ของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  2409256 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Lync Online หรือคุณลักษณะบางอย่างใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟร์วอลล์ในสถานที่บล็อกการเชื่อมต่อนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม OCSMEET ใน Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. ตรวจสอบว่า Lync แบบออนไลน์เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่จะใช้ในการเปิดแฟ้ม.ocsmeet ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกโปรแกรมเริ่มต้น
  2. คลิกที่การเชื่อมโยงชนิดของแฟ้มหรือโพรโทคอลกับโปรแกรม
  3. เลื่อนลงไปที่.ocsmeetและตรวจสอบว่าMicrosoft Lync ถูกเลือกเป็นตัวเลือกเริ่มต้นปัจจุบัน
 2. ถ้าขั้นตอนที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ดำเนินการ ซ่อมแซมการติดตั้ง officeหรือ Lync 2010 ที่ติดตั้งไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเฉพาะตัวของการแก้ปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหาเฉพาะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้สองคนในองค์กรของ Office 365 เดียวที่ใช้ร่วมกันเดียวกันกับชื่อผู้ใช้ (นามแฝง) เนื่องจากว่า Lync สร้าง Url ของการประชุม ผู้ใช้สองคนในองค์กรของ Office 365 เดียวที่มีชื่อผู้ใช้เดียวกันจะใช้ร่วมกันเดียวกัน Url ของการประชุม ซึ่งทำให้การประชุมแบบออนไลน์ Lync จะเสียหาย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้ซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 ดูหัวข้อวิธีใช้ต่อไปนี้:
สร้าง หรือแก้ไขผู้ใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาสหพันธรัฐ Lync

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากผู้ใช้ภายนอก (และผู้ใช้ภายนอก) ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Lync ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่า พวกเขากำลังพยายามที่จะเข้าร่วม เป็นผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง หรือ เป็นผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ
 • ถ้าผู้ใช้พยายามจะเข้าร่วมเป็นผู้ใช้การรับรองความถูกต้องจาก Lync หรือ OCS องค์กรอื่น:
  • องค์กรของคุณแบบออนไลน์ Lync ต้องมีการเปิดใช้งานการสื่อสารภายนอก และการสื่อสารภายนอกต้องเปิดเรียบร้อยแล้ว หรือ โดเมนของผู้ใช้ภายนอกต้องอยู่ในรายการอนุญาต

   สำหรับความช่วยเหลือในการเปิดใช้งาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโดเมนสหพันธรัฐ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัตินี้แนะนำในการสื่อสารภายนอกแบบออนไลน์ Lync:
  • องค์กรภายนอกต้องมีสหพันธรัฐถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องจากด้านข้างของพวกเขา เกินไป
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ federating ด้วยองค์กรแบบออนไลน์ Lync ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  • ถ้าไม่ได้ผลรวมการรับรองความถูกต้อง Lync ควรลองเข้าร่วมเป็นผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อ หรือแขกโดยอัตโนมัติ
 • ถ้าผู้ใช้พยายามเข้าร่วมเป็นผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อจากผู้เข้าร่วมประชุม Lync หรือแบบ Lync Web App หรือถูกเรียกเลขหมายในการประชุมแบบออนไลน์ Lync ด้วยหมายเลขการเข้าถึง ACP:
  • สำหรับการรวมการทำงานแบบไม่ระบุชื่อ ระเบียน DNS SRV ระบุต้องมีอยู่ใน DNS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   2693625 ผู้ใช้ภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมคึกคัก Lync แบบออนไลน์โดยไม่ระบุชื่อ หรือ เป็นแขก
  • สำหรับวิธีการต่าง ๆ การยืนยันของระเบียน DNS ออนไลน์ Lync คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   2566790 แก้ไขปัญหาการกำหนดค่า DNS ของ Lync Online ใน Office 365
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เข้าร่วมการประชุม โดยใช้ Lync Web App


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ และเข้าร่วมการประชุมทันทีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับใหญ่ ใช้ Lync Web App. โปรดทราบว่า การ Lync Web App ไม่มีเสียงผ่านฟังก์ชัน IP (VoIP) ซึ่งหมายความ ว่า ผู้เข้าร่วมสามารถดูได้เฉพาะเซสชันที่ใช้ร่วมกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คัดลอก URL รวมจากการประชุม และวางลงใน Internet Explorer (คำเตือน: อย่ากด Enter ยัง)
 2. เพิ่ม"? sl = 1"ลงในส่วนท้ายของ URL จากนั้นกด Enter

  หมายเหตุ คุณต้องมี Silverlight ที่ติดตั้งเพื่อใช้คุณลักษณะขั้นสูงของการ Lync Web App
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2423848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กรกฎาคม 2557 - Revision: 19.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m gwt guided walk through kbmt KB2423848 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2423848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com