Τρόπος χρήσης του εργαλείου Netsh.exe και των διακοπτών γραμμής εντολών

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 242468 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το Netsh.exe είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διαχειριστής για τη ρύθμιση των παραμέτρων και την παρακολούθηση υπολογιστών που βασίζονται στα Windows, από μια γραμμή εντολών. Με το εργαλείο Netsh.exe, μπορείτε να κατευθύνετε τις εντολές περιβάλλοντος που καταχωρείτε στο κατάλληλο στοιχείο βοήθειας, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να εκτελέσετε την εντολή. Το στοιχείο βοήθειας είναι ένα αρχείο Dynamic Link Library (.dll) το οποίο επεκτείνει τις λειτουργικές δυνατότητες του εργαλείου Netsh.exe, παρέχοντας δυνατότητες ρύθμισης παραμέτρων, παρακολούθησης και υποστήριξης για μία ή περισσότερες υπηρεσίες, βοηθητικά προγράμματα ή πρωτόκολλα. Το στοιχείο βοήθειας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη άλλων στοιχείων βοήθειας.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Netsh.exe για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:
 • Να ρυθμίσετε περιβάλλοντα εργασίας.
 • Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρωτοκόλλων δρομολόγησης.
 • Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους φίλτρων.
 • Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δρομολογήσεων.
 • Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς απομακρυσμένης πρόσβασης για δρομολογητές απομακρυσμένης πρόσβασης που βασίζονται στα Windows, οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία διακομιστή δρομολόγησης και απομακρυσμένης πρόσβασης (RRAS).
 • Να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων ενός τρέχοντος εκτελούμενου δρομολογητή σε οποιονδήποτε υπολογιστή.
 • Να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δέσμης ενεργειών για την εκτέλεση μιας συλλογής εντολών σε λειτουργία δέσμης, σε ένα συγκεκριμένο δρομολογητή.
Η σύνταξη για το εργαλείο Netsh.exe είναι η εξής:
netsh [-r router name] [-a AliasFile] [-c Context] [Command | -f ScriptFile]
Για να εμφανίσετε μια λίστα με δευτερεύοντα περιβάλλοντα και εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα περιβάλλον, πληκτρολογήστε το όνομα περιβάλλοντος ακολουθούμενο από ένα διάστημα και τον χαρακτήρα ? στη γραμμή εντολών του netsh. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε μια λίστα από δευτερεύοντα περιβάλλοντα και εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον /routing, πληκτρολογήστε routing ? στη γραμμή εντολών του netsh> και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Περιβάλλοντα

Οι συμβολοσειρές περιβάλλοντος προσαρτώνται στην εντολή του εργαλείου Netsh.exe και μεταβιβάζονται στο σχετικό στοιχείο βοήθειας. Το στοιχείο βοήθειας ενδέχεται να έχει ένα ή περισσότερα σημεία εισόδου, τα οποία αντιστοιχούν σε περιβάλλοντα. Ορισμένα από τα περιβάλλοντα που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο Netsh.exe είναι τα εξής:

Εντολή περιβάλλοντος: /dhcp
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Εντολή περιβάλλοντος: /ras
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε RAS (Remote Access Server).

Εντολή περιβάλλοντος: /routing
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο περιβάλλον δρομολόγησης.

Εντολή περιβάλλοντος: /wins
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε WINS (Windows Internet Name Service).

Τα περιβάλλοντα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνονται μέσα σε άλλα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα περιβάλλοντα λειτουργούν μέσα στο περιβάλλον netsh>ras:

Εντολή περιβάλλοντος: /ip
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε IP (Internet Protocol).

Εντολή περιβάλλοντος: /ipx
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε IPX (Internetwork Packet Exchange).

Εντολή περιβάλλοντος: /netbeui
Αποτέλεσμα: Αλλαγή περιβάλλοντος σε NETBEUI (NetBios Enhanced User Interface).

Τα ακόλουθα δευτερεύοντα περιβάλλοντα λειτουργούν μέσα στο περιβάλλον netsh>routing ip:

Εντολή περιβάλλοντος: /autodhcp
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον autodhcp.

Εντολή περιβάλλοντος: /dnsproxy
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον dnsproxy.

Εντολή περιβάλλοντος: /igmp
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον IGMP (Internet Group Membership Protocol).

Εντολή περιβάλλοντος: /mib
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον MIB (Management Information Base).

Εντολή περιβάλλοντος: /nat
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον NAT (Network Address Translation).

Εντολή περιβάλλοντος: /ospf
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον OSPF (Open Shortest Path First).

Εντολή περιβάλλοντος: /relay
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον αναμετάδοσης.

Εντολή περιβάλλοντος: /rip
Αποτέλεσμα: Μετάβαση στο δευτερεύον περιβάλλον RIP (Routing Information Protocol).

Εντολές Netsh.exe

Οι ακόλουθες πρόσθετες εντολές είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν με το εργαλείο Netsh.exe:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προαιρετικές παράμετροι εμφανίζονται μέσα σε αγκύλες ([ ]). Οι εναλλακτικές καταχωρήσεις εμφανίζονται με ένα χαρακτήρα διοχέτευσης (|) ανάμεσά τους.

Εντολή περιβάλλοντος: /?
Αποτέλεσμα: Εμφάνιση βοήθειας.

Εντολή περιβάλλοντος: /abort
Αποτέλεσμα: Απόρριψη των αλλαγών που πραγματοποιούνται σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση. Καμία επίδραση σε σε λειτουργία με σύνδεση.

Εντολή περιβάλλοντος: /add helper DLL-name
Αποτέλεσμα: Εγκατάσταση του αρχείου βοήθειας .dll στο netsh.exe.

Εντολή περιβάλλοντος: /alias [alias-name] [string1] [string2 ...]
Αποτέλεσμα: Εάν είναι /alias, παραθέτει όλα τα ψευδώνυμα. Εάν είναι /alias alias-name, εμφανίζει την ισοδύναμη συμβολοσειρά. Εάν είναι /alias alias-name string1 string2 ..., ορίζει το όνομα ψευδώνυμου στις καθορισμένες συμβολοσειρές.

Εντολή περιβάλλοντος: /bye
Αποτέλεσμα: Τερματίζει το πρόγραμμα.

Εντολή περιβάλλοντος: /commit
Αποτέλεσμα: Εκτελεί στο δρομολογητή όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση. Καμία επίδραση σε σε λειτουργία με σύνδεση.

Εντολή περιβάλλοντος: /delete helper όνομα αρχείου .dll
Αποτέλεσμα: Κατάργηση του αρχείου βοήθειας .dll από το Netsh.exe.

Εντολή περιβάλλοντος: /dump -όνομα_αρχείου
Αποτέλεσμα: Αποτυπώνει ή προσαρτά τη ρύθμιση παραμέτρων σε ένα αρχείο κειμένου.

Εντολή περιβάλλοντος: /exec όνομα αρχείου δέσμης ενεργειών
Αποτέλεσμα: Φορτώνει το αρχείο δέσμης ενεργειών και εκτελεί τις εντολές από αυτό.

Εντολή περιβάλλοντος: /exit
Αποτέλεσμα: Τερματίζει το πρόγραμμα.

Εντολή περιβάλλοντος: /h
Αποτέλεσμα: Εμφάνιση βοήθειας.

Εντολή περιβάλλοντος: /help
Αποτέλεσμα: Εμφάνιση βοήθειας.

Εντολή περιβάλλοντος: /offline
Αποτέλεσμα: Ορίζει την τρέχουσα λειτουργία σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση. Όλες οι αλλαγές που εκτελούνται σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας αποθηκεύονται, αλλά απαιτούν μια εντολή "commit" or "online" για να οριστούν στο δρομολογητή.

Εντολή περιβάλλοντος: /online
Αποτέλεσμα: Ορίζει την τρέχουσα λειτουργία σε κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση. Όλες οι αλλαγές που εκτελούνται σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, απεικονίζονται αμέσως στο δρομολογητή.

Εντολή περιβάλλοντος: /popd
Αποτέλεσμα: Ανασύρει ένα περιβάλλον από τη στοίβα.

Εντολή περιβάλλοντος: /pushd
Αποτέλεσμα: Προωθεί το τρέχον περιβάλλον στη στοίβα.

Εντολή περιβάλλοντος: /quit
Αποτέλεσμα: Τερματίζει το πρόγραμμα.

Εντολή περιβάλλοντος: /set mode [mode =] online | offline
Αποτέλεσμα: Ορίζει την τρέχουσα λειτουργία σε κατάσταση λειτουργίας με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση.

Εντολή περιβάλλοντος: /show alias | helper | mode
Αποτέλεσμα: Εάν είναι /show alias, παραθέτει όλα τα καθορισμένα ψευδώνυμα. Εάν είναι /show helper, παραθέτει όλα τα στοιχεία βοήθειας ανώτατου επιπέδου. Εάν είναι /show mode, εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Εντολή περιβάλλοντος: /unalias alias name
Αποτέλεσμα: Διαγράφει τα καθορισμένα ψευδώνυμα.

Διαθέσιμα αρχεία βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης για το στοιχείο βοήθειας

Ρύθμιση παραμέτρων IP Δρομολόγησης & Απομακρυσμένης πρόσβασης - Ipmontr.dll
Ρύθμιση παραμέτρων IPX Δρομολόγησης & Απομακρυσμένης πρόσβασης - Ipxmontr.dll
Interface - Ifmon.dll
RAS - Rasmontr.dll
DHCP - Dhcpmon.dll
WINS - Winsmon.dll

Σχετικές καταχωρήσεις μητρώου για Αρχεία βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης στοιχείων βοήθειας

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/NetSh/
REG_SZ: Ipmontr.dll
REG_SZ: Ipxmontr.dll
REG_SZ: Ifmon.dll
REG_SZ: Rasmontr.dll
REG_SZ: Dhcpmon.dll
REG_SZ: Winsmon.dll


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που οι προσπάθειές σας να χρησιμοποιήσετε το Netsh dump -<όνομα αρχείου> για την αποτύπωση ρυθμίσεων παραμέτρων σε ένα αρχείο δεν λειτουργήσουν, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη: netsh dump >filename or path\filename, από μια γραμμή εντολών.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 242468 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbnetwork KB242468

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com