วิธีการใช้เครื่องมือ Netsh.exe และสวิตช์บรรทัดคำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 242468 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 นั้น สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Netsh.exe เป็นเครื่องมือที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การกำหนดค่า และตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่พรอมต์คำสั่ง ด้วยเครื่องมือ Netsh.exe คุณสามารถนำคำบริบทที่คุณป้อนเมื่อต้องการผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสม และผู้ช่วย แล้วทำคำสั่งใหม่ ผู้ช่วยเหลือเป็นแฟ้มแบบ Dynamic Link Library (.dll) ที่ขยายฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ Netsh.exe โดยมีการตั้งค่าคอนฟิก ตรวจสอบ และการสนับสนุนสำหรับหนึ่ง หรือหลายบริการ ยูทิลิตี้ หรือโพรโทคอล นอกจากนี้อาจใช้ผู้ช่วยเหลือเมื่อต้องขยายตัวช่วยอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Netsh.exe เพื่อทำงานต่อไปนี้:
  • อินเทอร์เฟซการกำหนดค่า
  • กำหนดค่าโพรโทคอสายงานการผลิต
  • กำหนดค่าตัวกรอง
  • เส้นทางการตั้งค่าคอนฟิก
  • ตั้งค่าคอนฟิกลักษณะการทำงานการเข้าถึงระยะไกลสำหรับเราเตอร์ที่ใช้ Windows การเข้าถึงระยะไกลที่กำลังเรียกใช้การกำหนดเส้นทางและการบริการเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล (RRAS)
  • แสดงการตั้งค่าคอนฟิกของเราเตอร์กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็
  • ใช้คุณลักษณะการเขียนสคริปต์การเรียกใช้ชุดของคำสั่งในโหมดชุดเทียบกับเราเตอร์ที่ระบุ
ไวยากรณ์สำหรับเครื่องมือ Netsh.exe คือ:
netsh [-ชื่อเราเตอร์ r] [-AliasFile] [-บริบท c] [คำสั่ง | -f แฟ้มสคริปต์]
เมื่อต้องแสดงรายการของ subcontexts และคำสั่งที่สามารถใช้ในบริบท พิมพ์ชื่อของบริบทที่ตาม ด้วยช่องว่าง และมีหรือไม่ เมื่อ netsh > พรอมต์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น จะแสดงรายการของ subcontext และคำสั่งที่สามารถใช้ในการ / สายงานการผลิตบริบท พิมพ์ สายงานการผลิต เมื่อ netsh > คำสั่งพร้อมท์ และจากนั้น กด ENTER

บริบท

สตริงการบริบทจะผนวกเข้ากับคำสั่งเครื่องมือ Netsh.exe และจะผ่านไปยังผู้ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเหลืออาจมีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรายการเพิ่มเติมให้ชี้ที่แมปกับบริบท บริบทมีอยู่ในเครื่องมือ Netsh.exe บาง:

คำสั่งบริบท: /dhcp
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบทแบบไดนามิกโฮสต์ตั้งค่าคอนฟิก Protocol (DHCP)

คำสั่งบริบท: /ras
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบทเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล (RAS)

คำสั่งบริบท: / สายงานการผลิต
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบทสายงานการผลิต

คำสั่งบริบท: /wins
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบทบริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS)

นอกจากนี้บริบทอาจซ้อนอยู่ภายในบริบทอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานของการบริบทต่อไปนี้ภายใน netsh > บริบท ras:

คำสั่งบริบท: /ip
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบทอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP)

คำสั่งบริบท: /ipx
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบท Internetwork Packet Exchange (IPX)

คำสั่งบริบท: /netbeui
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงกับบริบท NetBios สนับสนุนผู้ใช้อินเทอร์เฟซ (NETBEUI)

Subcontexts ที่ต่อไปนี้ทำงานภายใน netsh > บริบท ip สายงานการผลิต:

คำสั่งบริบท: /autodhcp
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext autodhcp

คำสั่งบริบท: /dnsproxy
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext dnsproxy

คำสั่งบริบท: /igmp
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext โพรโทคอลเป็นสมาชิกกลุ่มของอินเทอร์เน็ต (IGMP)

คำสั่งบริบท: /mib
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext ในฐานข้อมูลการจัดการ (MIB)

คำสั่งบริบท: /nat
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext การแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT)

คำสั่งบริบท: /ospf
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext เปิดที่สั้นที่สุดเส้นทางครั้งแรก (OSPF)

คำสั่งบริบท: /relay
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext สับเปลี่ยน

คำสั่งบริบท: /rip
ผลลัพธ์: การเปลี่ยนแปลงการ subcontext ที่สายงานการผลิตข้อมูล Protocol (RIP)

คำสั่ง Netsh.exe

คำสั่งเพิ่มเติมต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องมือ Netsh.exe:

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นจะแสดงในวงเล็บเหลี่ยม ([]) มีแสดงรายการการสำรอง ด้วยตัวอักขระไปป์ (|) ระหว่างนั้น

คำสั่งบริบท: /
ผลลัพธ์: แสดงวิธีใช้

คำสั่งบริบท: /abort
ผลลัพธ์: ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำไว้ในโหมดออฟไลน์ ไม่มีผลในโหมดออนไลน์

คำสั่งบริบท: / เพิ่ม DLL-ชื่อของผู้ช่วยเหลือ
ผล: ติดตั้งแฟ้ม.dll ตัวช่วยเหลือใน netsh.exe

คำสั่งบริบท: /alias [-นามแฝง] [string1] [string2...]
ผลลัพธ์: ถ้า /alias นามแฝงทั้งหมดที่แสดงรายการไว้ ถ้านามแฝง/alias แสดงสายอักขระเทียบเท่ากัน ถ้านามแฝง - string1 string2/alias ตั้งค่านามแฝงเป็นสายอักขระที่ระบุ

คำสั่งบริบท: /bye
ผลลัพธ์: ออกจากโปรแกรม

คำสั่งบริบท: /commit
ผลลัพธ์: ขัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำไว้ในโหมดออฟไลน์ไปยังเราเตอร์ ไม่มีผลในโหมดออนไลน์

คำสั่งบริบท: / ลบผู้ช่วยเหลือ ชื่อแฟ้ม.dll
ผลลัพธ์: เอาไฟล์.dll ตัวช่วยเหลือจาก Netsh.exe

คำสั่งบริบท: / การถ่ายโอน ข้อมูล-ชื่อแฟ้ม
ผลลัพธ์: รวมอยู่ด้วย หรือการตั้งค่าคอนฟิกการผนวกไปยังแฟ้มข้อความ

คำสั่งบริบท: /exec ชื่อแฟ้มสคริปต์
ผลลัพธ์: โหลดแฟ้มสคริปต์ และปฏิบัติตามคำสั่งจากนั้น

คำสั่งบริบท: /exit
ผลลัพธ์: ออกจากโปรแกรม

คำสั่งบริบท: /h
ผลลัพธ์: แสดงวิธีใช้

คำสั่งบริบท: /help
ผลลัพธ์: แสดงวิธีใช้

คำสั่งบริบท: / ออฟไลน์
ผลลัพธ์: ตั้งค่าโหมดปัจจุบันเพื่อแบบออฟไลน์ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำไว้ในโหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ แต่ต้องการ "ยอมรับ" หรือคำสั่ง "ออนไลน์" จะถูกตั้งค่าในเราเตอร์

คำสั่งบริบท: / ออนไลน์
ผลลัพธ์: ตั้งค่าโหมดปัจจุบันเพื่อแบบออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโหมดนี้จะมีผลสะท้อนทันทีในเราเตอร์

คำสั่งบริบท: /popd
ผลลัพธ์: ผุดเป็นบริบทจากกองซ้อน

คำสั่งบริบท: /pushd
ผลลัพธ์: Pushes บริบทปัจจุบันลงในกองซ้อน

คำสั่งบริบท: / จบการทำงาน
ผลลัพธ์: ออกจากโปรแกรม

คำสั่งบริบท: / การตั้งค่าโหมด [โหมด =] ออนไลน์ | ออฟไลน์
ผลลัพธ์: ตั้งค่าโหมดปัจจุบัน เพื่อแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์

คำสั่งบริบท: / แสดงนามแฝง | ผู้ช่วยเหลือ | โหมด
ผลลัพธ์: ถ้า /show นามแฝง แสดงรายการ ทั้งหมดกำหนดนามแฝง ถ้า/แสดงผู้ช่วยเหลือ แสดงรายการผู้ช่วยระดับสูงสุดทั้งหมด ถ้า/แสดงโหมด โหมดปัจจุบันแสดงขึ้น

คำสั่งบริบท: /unalias นามแฝง
ผลลัพธ์: ลบนามแฝงที่ระบุ

ตัวช่วยเหลือแบบไดนามิกเชื่อมโยงไลบรารีแฟ้มที่มีอยู่

การกำหนดสายงานการผลิต & ระยะไกลเข้าถึงค่า IP - Ipmontr.dll
สายงานการผลิต & ระยะไกล IPX ลบาง - Ipxmontr.dll
อินเทอร์เฟซ - Ifmon.dll
RAS - Rasmontr.dll
DHCP - Dhcpmon.dll
WINS - Winsmon.dll

การเชื่อมโยงรายการรีจิสทรีสำหรับแฟ้มไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิกของผู้ช่วยเหลือ

HKEY_LOCAL_MACHINE/ซอฟต์แวร์/Microsoft/NetSh /
REG_SZ: Ipmontr.dll
REG_SZ: Ipxmontr.dll
REG_SZ: Ifmon.dll
REG_SZ: Rasmontr.dll
REG_SZ: Dhcpmon.dll
REG_SZ: Winsmon.dll


หมายเหตุ: ถ้ามีการถ่ายโอนข้อมูลความพยายามในการใช้ Netsh -<file name="">เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกไปยังแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไม่ทำงาน ลองใช้ไวยากรณ์:การถ่ายโอนข้อมูล netsh > ชื่อแฟ้ม หรือ path\filenameจากบรรทัดคำสั่ง </file>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 242468 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB242468 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242468

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com