Dlouhá prodleva v průběhu spouštění systému Windows 2000

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 242518 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ242518
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Po výběru systému Windows 2000 ze spouštěcí nabídky může před dokončením spouštění docházet k dlouhému prodlení (pozastavení). Toto prodlení může trvat od 10 sekund do minuty. K tomuto prodlení dochází před zobrazením indikátoru průběhu Spouštění systému Windows a může se zdát, že počítač přestal reagovat.

Příčina

K tomuto chování může docházet tehdy, pokud je systém Windows 2000 nainstalovaný na jednotce nebo oddílu, ke kterému nemá systém Windows 2000 přístup pomocí běžných volání přerušení INT-13 nebo rozšířeného INT-13 systému BIOS. Po zjištění, že pro spuštění není možné použít volání systému BIOS, použije systém Windows 2000 v souboru Boot.ini syntaxi scsi() či signature() namísto syntaxe multi().

Další informace

Další informace o syntaxi signatury disku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
227704 Systém Windows 2000 může v souboru Boot.ini použít syntaxi Signature()

Při spouštění systému, který požaduje syntaxi scsi() nebo signature(), načítá modul Ntldr další ovladač zařízení (Ntbootdd.sys), který inicializuje a dotazuje řadiče spouštění v počítači. Modul Ntldr poté hledá spouštěcí jednotku přiřazenou řadiči, aby mohl dokončit načítání jádra. Tyto dodatečné operace trvají v systému Windows 2000 déle z důvodu jeho modulární koncepce.

Toto chování je očekávané, ale instalační program systému Windows 2000 může použít syntaxi scsi() či signature() i tehdy, kdy je počítač možné spustit pomocí standardních volání systému BIOS. K tomuto chování může docházet v počítačích se spouštěcími disky standardu IDE o velké kapacitě. V takovém případě můžete zkusit přidat do souboru Boot.ini položku používající ke spouštění syntaxi multi(). Pokud bude toto řešení ve vašem případě úspěšné, bude se počítač spouštět bez prodlevy.

Další informace o názvech ARC v souboru Boot.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102873 Soubor Boot.ini a pravidla a použití názvů cest ARC

Vlastnosti

ID článku: 242518 - Poslední aktualizace: 24. května 2004 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Klíčová slova: 
kbui kbprb KB242518

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com